Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og planer Natur- og Friluftspolitik

Natur- og Friluftspolitik

Høje-Taastrup Kommune vil være en grøn kommune med gode, varierende naturoplevelser, indholdsrige parker, gode stiforbindelser og et rigt plante- og dyreliv.

Formålet med Natur- og Friluftspolitikken er at understøtte en fortsat grøn bæredygtig udvikling af kommunens natur og grønne områder - i by såvel som i det åbne land. Du kan læse og printe politikken her.

Natur- og Friluftspolitikken, er inddelt i tre hovedemner: Natur, Friluftsliv og Byer.

Natur

Vi vil højne kvaliteten af naturen i Høje-Taastrup Kommune, beskytte den biologiske mangfoldighed og værne om vores naturværdier. Samtidig vil vi arbejde for, at vores arealer kan bruges til så mange formål som muligt, så de understøtter aktiviteter på tværs af alder, køn, handicap og interesseområder.

Friluftsliv

Høje-Taastrup Kommune vil give flere mulighed for forskellige oplevelser i det grønne alt efter interesse og temperament og øge borgernes brug af de rekreative naturområder.

Byer

I byudviklings- og omdannelsesprojekter vil vi få naturen ind i byen og skabe nye grønne rum for mødesteder og aktiviteter, fællesskab og rekreation.

Borgerne - et vigtigt aktiv

Mange borgere, foreninger og politikere har givet deres ideer og input til udviklingen af politikken. Ideer og forslag har givet inspiration til, hvad der er godt i kommunen, hvad der er mindre godt, samt hvad vi mangler eller skal have mere af. Disse input har udgjort en del af grundlaget for arbejdet med Natur- og Friluftspolitik 2018-28 for Høje-Taastrup Kommune.

På vegne af byrådet, Michael Ziegler, borgmester

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje