Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Fritid og udeliv Udeliv Ridestier

Ridestier

Oplev kommunens naturskønne områder på hesteryg på en af de mange ridestier i Hedeland og Vestskoven.

Du finder flere ridestier og rideskoler i kommunen, bl.a. Vestegnens Rideskole, som ligger naturskønt tæt på Vestskoven, og Hedehusgårdens Rideklub, som findes i natur- og fritidslandskabet Hedeland.

I Hedeland er der mere end 40 kilometer ridestier, som er beklædt med sort slagger, og i Vestskoven er der et veludbygget stinet med omkring 33 km ridestier.

Værd at vide om færdsel på hesteryg

Færdes du på hesteryg, er der en række forholdsregler, som du skal tage hensyn til:

 • Ifølge Færdselsloven skal ryttere ride på vejene, hvor der ikke findes ridestier.
 • Det er ulovligt at ride på fortove og gang- og cykelstier
 • Ridning i det åbne land er tilladt på veje og stier, med mindre ejeren ved skiltning har forbudt ridning. Bemærk, at det normalt ikke er tilladt at ride på udyrkede arealer, på brakmarker, stubmarker mv., medmindre du har ejerens tilladelse.

Hedeland byder på mere end 40 kilometer ridestier beklædt med sort slagger. Her kan du se frem til at udfordre dine evner på hesteryg, uanset om du er nybegynder eller øvet rytter. 

I det 15 km2 store, naturskønne friluftsområde findes et afvekslende landskab bestående af bakker, skov, slette og søer, som gør området spændende at færdes i. Samtidig har du selv mulighed for, at bestemme, hvor kuperet et terræn du har lyst til at ride i. Prøv for eksempel at tage din hest med til Gasbjerg/Tivolibakkerne – eller lad hesten bade ved badesøen.  

Hedelands skønne natur og de mange ridestier gør området fleksibelt, og du kan som rytter variere dine ruter efter humør. 

Færdsel i Hedeland

Der gælder visse regler for færdsel i Hedeland. Så hvis du tager hesten med på tur i Hedeland, er der et par ting du skal huske:

 • Hedeland er tilgængeligt døgnet rundt
 • Alle arealer er tilgængelige, hvis der ikke er lukket ved skiltning

 • Ridning må kun finde sted på de afmærkede ridestier i Hedeland (de sorte, slaggerbelagte stier)

 • Det er ikke tilladt at ride på gang- og cykelstier

 • Det er forbundet med fare at nærme sig stejle skrænter og vådområder. Derfor frarådes det besøgende at færdes uden for de anlagte stier

 • Man må til eget brug samle bær, nødder, svampe, lav og mos, plukke blomster og urter.

 • Det er ikke tilladt at opgrave træer, buske mv.

 • Færdsel og ophold i området sker på eget ansvar

I Vestskoven findes ikke mindre end 33 kilometer med ridestier, hvilket giver dig som rytter mulighed for mange spændende ture i skøn natur. Du kan variere din ridetur helt efter humør.

Se ridestier i Vestskoven på Naturstyrelsens hjemmeside

Færdsel i Vestskoven

I offentligt ejede skove er ridning som udgangspunkt tilladt. Der gælder dog visse regler for færdsel med hest i Vestskoven. Begiver du dig af sted, skal du overholde disse regler:

 • Der må rides på de afmærkede ridestier, asfalterede skovveje og på sletter uden dyrehold (hegn) samt på andre veje, hvor det ifølge skilte er tilladt
 • Der må også rides i skovbunden - dog ikke i områder med nye planter og unge træer.

 • Der må ikke rides på gravhøje og andre fortidsminder eller skovens marker, indhegninger mv.

 • Man må normalt ride i skridt, trav og tølt

 • Der må ikke rides på de grusbelagte skovveje, på vandretursstierne og de afmærkede naturstier

Om Vestskoven

Vestskoven er Danmarks største nyere skov. Den strækker sig over et område på 1500 hektar og er otte km lang og fire km på sit tykkeste stykke fra nord til syd. Den folder sig ud over fire kommuner: Albertslund, Høje-Tåstrup, Glostrup og Ballerup.

De første tilplantninger i Vestskoven skete i 1967. Skoven er derfor forholdsvis ung. Skoven består hovedsageligt af løvtræer og store åbne sletter, hvor der nogle steder græsser Skotsk højlandskvæg og får.

I skoven er der anlagt flere kunstige bakker. Den højeste bakke er Herstedhøje, og fra toppen 67 meter over havet kan man se hele Vestegnen og tårnene i det indre København.

I Høje-Taastrup Kommune arbejdes der målrettet for at sikre gode betingelser for at dyrke friluftsliv og opleve naturen.

En af måderne at få gode naturoplevelser på er på hesteryg.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje