Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Info om kommunen Databeskyttelse

Databeskyttelse

Høje-Taastrup Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Databeskyttelse

Vi skal som kommune sikre, at vi håndterer persondata både lovligt og sikkert.

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver, hvis du oplever, at vi har lækket persondata eller på anden måde har krænket fortroligheden i den måde vi har håndteret dine eller andres data.

Information om databeskyttelse

Vores databeskyttelsesrådgiver skal holde øje med, om vi overholder databeskyttelsesloven. For at kunne det er databeskyttelsesrådgiveren uvildig, og refererer ikke til administrationen. Til gengæld hjælper 

databeskyttelsesrådgiveren os med rådgivning om lovlig, god og sikker håndtering af persondata. Derfor har databeskyttelsesrådgiveren også tæt kontakt til Datatilsynet, så databeskyttelsesrådgiveren er opdateret om gældende regler og lovgivning på området.

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe med spørgsmål om faglig sagsbehandling eller afgørelser fra fagområderne.

Du har en række databeskyttelsesrettigheder, som du kan gøre krav på overfor den, der behandler data om dig - også kaldet den dataansvarlige.

Du har blandt andet følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt (retten til at se de personoplysninger, som vi behandler, og få en række oplysninger om, hvordan de behandles)
  • Ret til berigtigelse (retten til at få ændret oplysninger om dig, som er forkerte eller urigtige)
  • Ret til sletning - 'retten til at blive glemt' (retten til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser fra databeskyttelsesforordningen er opfyldt)
  • Ret til begrænsning af behandling (retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt
  • Ret til dataportabilitet (retten til at modtage dine personoplysninger og bede om at få dem flyttet fra én dataansvarlig til en anden)
  • Ret til indsigelse (retten til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger)
  • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse baseret udelukkende på automatisk behandling - herunder profilering

Hvis du har bedt os om noget af ovenstående og vi ikke har leveret det ønskede, kan du få vejledning om dine rettigheder hos Datatilsynet, hvor du også kan klage over os som dataansvarlige. Du kan også kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver

Kontakt Datatilsynet

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver, hvis du oplever, at vi har lækket persondata eller på anden måde har krænket fortroligheden i den måde vi har håndteret dine eller andres data.

Vær opmærksom på, at du ikke bør sende personfølsomme oplysninger via e-mail.

Du kan sende sikkert og med personfølsomme oplysninger via Digital post/e-Boks, hvor du logger på med NemID.

Nogle informationer indhenter vi fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre. Det kan for eksempel være SKAT, BBR eller lignende. Andre informationer beder vi dig om, når du for eksempel ansøger om en kommunal service eller ydelse.

Når du bruger en selvbetjeningsløsning fra Høje-Taastrup Kommune, foregår det som regel vis den fælles-offentlige login-løsning NemLogin, hvor du med NemID logger på selvbetjeningsløsninger og blanketter. Høje-Taastrup Kommune har indgået såkaldte databehandler med leverandører, der behandler dine data for os. Aftalerne skal sikre, at opbevaring og behandling af data overholder samme sikkerhedskrav, som når vi selv opbevarer og behandler dem i kommunen.

Nogle formularer og selvbetjeningsløsninger kræver kun et selvvalgt brugernavn og login. Det gælder for eksempel bibliotekernes selvbetjening.

Høje-Taastrup Kommune er på Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter og YouTube for at kommunikere bredt med borgere og offentlighed.

Vi er glade for alle indlæg og kommentarer, men de skal holdes i en god tone. For at vi er sikre på den gode tone holdes, har vi nogle "færdselsregler," som vi vil bede dig overholde. Vi forbeholder os retten til at slette indlæg, som vi anser som chikane, mobning, nedladende eller kommercielle – herunder links til kommercielle sider. Kommer der spørgsmål, der kræver sagsbehandling, vil vi henvise til en relevant afdeling eller fagperson i Høje-Taastrup Kommune. 

Vi laver ikke sagsbehandling via sociale medier, og vi fraråder, at du opslår personlige oplysninger eller personsager på kommunens sociale medier. Indlæg kan blive kopieret og videresendt til medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune for at kunne besvare henvendelser. Indlæg kan også blive sendt til aktører udenfor kommunen, hvis spørgsmålet fx vedrører en forening, en virksomhed el. lign. Indlæg kan blive gemt i kommunens journaliseringssystem, hvis det er input, som kan indgå i videre arbejde – fx ved borgerhøringer, konkurrencer o. lign. 

Vi bringer billedmateriale fra offentlige arrangementer, events, aktiviteter mv. Vi ønsker at bringe billedmateriale i god forståelse med borgerne. Hvis du ikke ønsker at optræde på billedmateriale, som er lagt på kommunens sociale medier, kan du anmode om at få det fjernet ved at skrive til os på kommunikation@htk.dk.

Vi har forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det afhænger af, hvad vi bruger dem til. I nogle sager skal vi arkivere informationer hos Rigsarkivet, inden vi må slette dem - det afgøres af arkivloven. Hvis du vil vide, hvor længe vi gemmer en bestemt oplysning, kan du kontakte fagområdet.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje