Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreningsservice Fælleskommunal Handicapidræts- og Fritidspulje Fælleskommunal Handicapidræts- og fritidspulje

Fælleskommunal Handicapidræts- og fritidspulje

Herunder kan du læse om, hvordan du søger om tilskud til oprettelse af nye idræts- og fritidstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse.

Find information om

Den Fælleskommunale Handicapidræts- og fritidspulje

 • skal arbejde for øget idræts- og fritidsaktivitetsdeltagelse i almene folkeoplysende foreninger for børn og unge under 25 år med funktionsnedsættelser. 
 • kan give økonomisk støtte til eksisterende foreningers udviklingstiltag og til oprettelse af nye idræts- og fritidstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse. Aktiviteterne kan oprettes på tværs af kommunegrænserne.
 • giver kommunerne mulighed for at vise aktivitetstilbud frem for børn og unge, så de kan se mulighederne, som de frivillige idræts- og fritidsforeninger rummer.
 • indhenter erfaringer og formidler viden om kommunernes og andre aktøres arbejde med fritidslivet for børn og unge med særlige udfordringer. 

Folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til udvikling af eksisterende aktiviteter og til oprettelse af nye idræts- og fritidstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse.

Ansøger samt aktivitetssted skal høre hjemme i en kommune, der er tilsluttet Den Fælleskommunale Handicapidræts- og fritidspulje. Aktiviteten skal være rettet mod særligt ressourcekrævende grupper af børn og unge under 25 år med funktionsnedsættelse.

Kommunerne forventer at projekter, der får tilskud, bliver forankret i foreningen efter endt projektperiode. Derfor er det en idé at have drøftet ansøgningen med den lokale fritids- og idrætskonsulent, så forankring af aktiviteten kan ske efter projektperiodens udløb. 

Ansøgning om tilskud fra Den Fælleskommunale Handicapidræts- og fritidspulje skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Foreningens navn og cvr.nr. samt navn, mailadresse og tlf.nr. på kontaktpersonen
 • Startdato for aktiviteten/projektet
 • En beskrivelse af mål, formål, målgruppe og forventet deltagerantal
 • En beskrivelse af hvordan I tiltrækker målgruppen
 • Budget med specificerede indtægter og udgifter samt foreningens eventuelle egenfinansiering
 • Beløb der søges om
 • En beskrivelse af hvordan aktiviteten tænkes videreført efter ophør af støtte fra puljen
 • Navn på den medarbejder i hjemkommunen, I har drøftet aktiviteten/projektet med

Ansøgning om tilskud fra Den Fælleskommunale Handicapidræts- og fritidspulje sendes til FritidKultur@htk.dk

Som modtager af tilskud forpligter du/I jer til at oplyse i jeres PR-materiale for aktiviteten/projektet, at der er modtaget støtte fra Den Fælleskommunale Handicapidræts- og fritidspulje.

Styregruppen vurderer ansøgningerne ud fra en helhedsbetragtning. Udgifterne i ansøgningen skal være direkte relateret til aktiviteten.  

Puljen yder ikke tilskud til administration og reklame herunder flyeres. I udgangspunket yder puljen maksimalt tilskud til to hold.

 

2023

 • Hvidovre-Avedøre Rideklub: 35.196 kr. til materiel, uddannelse og startkit
 • Furesø Svømmeklub: 11.900 kr. til løn
 • Ishøj Karate Klub: 46.428 kr. til løn og materialer
 • Tårnby United: 40.000 kr. til materialer (skak og fodbold)
 • Rødovre Gaming: 30.000 kr. til udstyr, løn og velkomst t-shirt
 • Herlev Gymnastik: 12.000 kr. til løn
 • Svømmeklubben Vest-Brøndby: 24.968 kr. til undervisning, uddannelse og t-shirts

2022

 • Rødovre Skytteforening: 23.500 kr. til blindskydningsanlæg
 • AB Tårnby: 10.150 kr. til materialer (fodbold)
 • Skiklubben Hareskov: 25.000 kr. til skiudstyr
 • Amager Deamons: 10.000 kr. til løn og uddannelse af instruktører (amerikansk fodbold)
 • Rødovre og Omegns Gymnastikforening: 20.000 kr. til træningsmaterialer, løn, t-shirts og drikkedunke
 • Brøndby Strands Sejlklub: 38.900 kr. til sit on top kajak og udstyr
 • Hvidovre Attack Floorball Club: 15.000 kr.  til spillersæt, materialer og løn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er I en forening i en kommune under Den fælleskommunale Handicapidræts- og fritidspulje, kan Specialsport.dk  give jer støtte og sparring om håndtering og træning af medlemmer med handicap eller andre særlige behov. Specialsport.dk har følgende kurser, som trænere og ledere i foreninger kan tilmelde sig gratis:

- Opstartskursus – kurset for bestyrelsen eller beslutningstageren giver input til, hvordan I kan komme til at tilbyde sport til medlemmer med særlig behov

- Trænerkursus (fif & tricks) – kurset til træneren der har brug for at blive godt klædt på til opgaven med at træne børn, unge eller voksne med særlige behov

- Kommunikationskursus – kurset gør jer bedre til dialog og kontakt med børn, unge eller voksne med særlige behov

Find alle kurserne her: www.specialsport.dk/kurser

I kan også ringe til Specialsport.dk på 61707033 for sparring og/eller mere viden om specialsport og foreningsliv

Du/I kan få hjælp til opstart og udvikling af hold for medlemmer med særlige behov og handicap hos og Specialsport.dk

Find opstartskufferten og hjælp til specialsportudvikling lige her: www.specialsport.dk/udvikling 

I kan også ringe til Specialsport.dk på 61707033 for sparring og/eller mere viden om specialsport og foreningsliv

Specialsport.dk står til rådighed med sparring for ansatte i kommuner, der er medlemmer af Den Fælleskommunale Handicapidræts- og fritidspulje. Det kan være via telefonen eller ved elektroniske eller fysiske møder. Specialsport.dk deltager også gerne i udviklingsevents, foreningsrettede workshops, interne møder mm. (Dog max 10 timer pr. kommune pr. år)

Specialsport.dk kan bruges som strategisk sparringspartner på specialsportsområdet, til praktisk afklaring af lokale løsninger eller konkret rådgivning på sager, hvor en borger skal vælge og finde en sport. Ring på tlf. 61 70 30 60 eller skriv til info@specialsport.dk

Der er 16 kommuner med i Den Fælleskommunale Handicapidræts -og fritidspulje:

·         Albertslund Kommune

Thor Storgaard Christensen mail thor.storgaard.christensen@albertslund.dk tlf. 24374847

 

 ·         Allerød Kommune

Marie Arffmann-Simonsen mail fritidsvejledning@alleroed.dk tlf. 24445932

 

·         Ballerup Kommune

Lise Østergaard Andersen mail lis2@balk.dk tlf. 23487014

 

·         Brøndby Kommune

Louise Holm mail lohol@brondby.dk tlf. 61384206

 

·         Furesø Kommune

Anna Rasmussen mail anr4@furesoe.dk tlf. 72164242

 

·         Furesø Kommune

Josefine Needham Jørgensen mail jnan@furesoe.dk tlf. 72164242

 

·         Gentofte Kommune

Christian Madsen mail chm@gentofte.dk tlf. 40264120

 

·         Gladsaxe Kommune

Pia Bagger mail bkfpba@gladsaxe.dk tlf. 23609444

 

·         Glostrup Kommune

Line Kromann mail line.kromann@glostrup.dk tlf. 21480625

 

·         Herlev Kommune

Rikke Alstrup-Hansen mail Rikke.Alstrup-Hansen@herlev.dk tlf. 21390484

 

·         Hvidovre Kommune

Mikkel Wolff mail ymw@hvidovre.dk tlf. 36393273

 

·         Høje-Taastrup Kommune

Signe Abildå mail signeab@htk.dk tlf. 21167113

 

·         Ishøj Kommune

Jeanet Flørness Kern mail jefke@ishøj.dk tlf. 43577113

 

·         Lyngby-Taarbæk Kommune

Trine Bøgh Barnholdt mail trb@ltk.dk tlf. 45973008

 

·         Rødovre Kommune

Dorthe Larsen mail cn12044@rk.dk tlf. 36377634

 

·         Tårnby Kommune

Sara Pors mail sfp.hb.bk@taarnby.dk tlf. 23377118

 

·         Vallensbæk Kommune

Elisabeth Moesgaard mail elmoe@vallensbaek.dk tlf. 21240509

 

·        

 

 

Den Fælleskommunale Handicapidræts- og fritidspulje er organisatorisk en del af netværk for Kultur- og Fritidschefer i Region Hovedstaden (R1). Hver kommune deltager med en kontaktperson fra fritids- og idrætsområdet til netværket. Blandt kontaktpersoner er der dannet en styregruppe, der behandler ansøgninger om støtte. Styregruppen arbejder både med drift og udvikling af Den Fælleskommunale Handicapidræts- og fritidspulje, og tager sig af de overordnede tiltag både for puljen og for netværket af de kommunale kontaktpersoner.

Puljen er med til at støtte specialsportguiden, som viser vej til fritidsaktiviteter for børn og unge med funktionsnedsættelse.

Se specialsportguiden

Læs mere om specialsport

Alle er velkomne til at kontakte styregruppens medlemmer for nærmere information:  

 

 • Christian Madsen, Gentofte Kommune, Kultur, Unge og Fritid, 40 26 41 20, chm@Gentofte.dk
 • Josefine  Needham Jørgensen, Furesø Kommune, 72 16 42 42, jnan@furesoe.dk
 • Stig Jørgensen, Høje-Taastrup Kommune, Pædagogisk udvikling og Idræt, 51 18 36 93, stigjoe@htk.dk
 • Jeanet Flørness Kern, Ishøj Kommune, Kultur og Fritid, 43 57 71 13, jefke@ishoj.dk
 • Sara Pors, Tårnby Kommune, Kultur og Fritid, 23 37 71 18, sfp.hb.bk@taarnby.dk

Høje-Taastrup Kommune varetager administrationen af Den Fælleskommunale Handicapidræts- og fritidspulje. Ansøgere og andre interesserede kan skrive til Høje-Taastrup Kommune på fritidkultur@htk.dk for mere information om puljen.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje