Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreningsservice Projekter, indsatser og statistik Trille & Tumle

Trille & Tumle

Høje-Taastrup Kommunes indsats for at løfte småbørns motoriske udvikling - støttet af Nordea-fonden. (Projektet er afsluttet i juni 2023. Se evalueringsrapport m.m. nedenfor).

Hvad er Trille & Tumle - børn i bevægelse?

Efter flere års fokus på børn og unges motorik sætter Høje-Taastrup Kommune (Fritids- og kulturcenteret) nu, med projektet ”Trille & Tumle – børn i bevægelse”, endnu tidligere ind for også at løfte småbørns motoriske udvikling og blive klogere på en landsdækkende udfordring med inaktive børn.  

Indsatsen tager udgangspunkt i småbørnene (de 0-3 årige) samt alle voksne omkring børnene, og der er for første gang initieret et større samarbejde på tværs af faggrupperne tilknyttet følgende centre: Fritid- og Kulturcenter, Institutions- og Skolecenter, Sundheds- og Omsorgscenter, Børne- og Ungerådgivningscenter samt Byrådscenter.

 • Sundhedskonsulenter
 • Idrætskonsulenter
 • Sundhedsplejersker
 • Børnefysioterapeuter
 • Børneergoterapeuter
 • Dagplejere og pædagoger

Alt sammen med det for øje at styrke småbørnenes motoriske udvikling og dermed understøtte deres læring, sundhed og trivsel. 

Trille & Tumle bevægelseskort

Bevægelsesmodellen

 

”Trille & Tumle – børn i bevægelse” er et 4-årigt projekt (2019-2023) som er støttet med 2.165.000 kr. af Nordea-fonden. Projektets overordnede formål er, at højne andelen af motorisk sikre børn der starter i børnehave i Høje-Taastrup Kommune.

Når der er fokus på de helt små børn, er det de voksnes opgave at hjælpe børnene til at lære på den mest naturlige måde - nemlig med hele kroppen. Derfor er det altafgørende, at alle voksne omkring små børn ved, hvad bevægelse tidligt i livet kan, og hvor nødvendigt det er for børnenes udvikling og trivsel – både fysisk, psykisk, kognitivt og socialt.

Måden hvorpå projektet vil understøtte formålet, er gennem i alt otte indsatser; 

 

 1. Kompetenceudviklingsforløb – for kommunens sundhedsplejersker
 2. Hjemmebesøg med udvidet fokus på motorisk udvikling af det lille barn – udføres af sundhedsplejen.
 3. Kompetenceudviklingsforløb – for pædagogisk personale i vuggestuer og dagpleje (både sammen med og uden børn).  
 4. TrilleTumle-bevægelsestasker udleveres til alle nyfødte børn i kommunen. Tasken skal inspirere til mere bevægelse af og med det lille barn, både i og udenfor hjemmet gennem kommunens mange tilbud.
 5. 10 små TrilleTumle-videoer udarbejdes. Videoerne skal fungere som visuel inspiration til motoriske øvelser, som forældre kan lave med deres små børn i hverdagen.
 6. Mor/Far/baby holdtilbud – udføres af sundhedsplejen (pilotprojekt).
 7. Øget synlighed og brobygning til det lokale idrætsforeningsliv med tilbud til små børn og deres forældre. Bl.a. etablering af Åben hal konceptet forskellige steder i kommunen.
 8. Motorikoplæg for forældre og familier i udsatte boligområder i samarbejde med Helhedsplanerne. Herudover uddannes lokale bydelsmødre og babyer til bevægelsesambassadører og formidlere af projektets bevægelsesbudskab.

Find aktiviteter for børnefamilier her

Børn 1-3 måneder

 

 

Børn 3-6 måneder

 

 

 

Børn 6-9 måneder

 

 

 

Børn 9-12 måneder

 

 

 

Tumleleg for børn 1-2 år

 

 

 

Motorik i hverdagen for børn 1-2 år

 

 

 

Ro og nærvær for børn 2-3 år

 

 

 

Tumlelege for børn 2-3 år

 

 

 

Motorik i hverdagen for børn 2-3 år

 

 

 

Ro og nærvær for børn 2-3 år

 

 

Projektet har tilknyttet et Advisory-board som består af både interne og eksterne fagpersoner, som fungerer som rådgivere på projektet. Alle arbejder på hver deres måde med småbørns motoriske udvikling til daglig.

Yderligere har projektet tilknyttet SDU, Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund med professor Bjarne Ibsen i spidsen, som ekstern evaluator.

Projektejer er chef for folkeoplysning og idræt Stig Jørgensen.

Har du spørgsmål, kontakter du projektleder Sofie Aabo på e-mail: sofieab@htk.dk eller telefon 51 14 67 09.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje