Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Info om kommunen Social rammeaftale 2023-2024

Social rammeaftale 2023-2024

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. I rammeaftalen fastlægges udviklingstendenser, fokusområder og takstaftaler

Det er kommunernes ansvar at koordinere det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Som led i ansvaret skal kommunerne udarbejde en rammeaftale, der indgås mellem samtlige kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden.

I hovedstadsregionen udarbejdes rammeaftalen i regi af KKR Hovedstaden.

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet.

Rammeaftalen er 2-årig. Den omfatter en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der begge gælder for 2023-2024.

Formålet med udviklingsstrategien er at fastsætte udviklingstendenser og -perspektiver og hvilke særlige temaer og områder, der ønskes som fokus for det tværgående samarbejde indenfor det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Styringsaftalen skal understøtte samarbejdet om køb og salg af pladser i hovedstadsregionen og udvikling, herunder bl.a. via en takstmodel og procedurer.

Hver enkelt kommune skal vedtage rammeaftalen, hvilket skete den 16. november 2022. Kommunen skal også offentliggøre den vedtagne rammeaftale.

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2024

Tekniske bilag og andet materiale kan ses på en fælleskommunal hjemmeside.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje