Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og planer Beredskabsplan

Beredskabsplan

Beredskabsplanen skal sikre en effektiv varetagelse af Høje-Taastrup Kommunes ansvar og opgaver med at yde en forsvarlig og robust indsats i forbindelse med kriser i et område eller funktion.

Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan beskriver, hvordan den overordnede krisestyring skal foregå, når de almindelige ressourcer og rutiner ikke længere slår til.

Planen skal anvendes, når der indtræffer hændelser mere eller mindre uvarslet, f.eks. brande, trafikulykker, strømsvigt, sammenstyrtninger og miljøulykker m.v., som har indvirkning på vitale funktioner i kommunen. 

Planen beskriver også, hvordan kommunen skal håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel er sandsynligt, f.eks. isvintre, orkaner, epidemier, forstyrrelser af forsyningssikkerheden mv. Samtidig udstikker den retningslinjerne for kommunens samspil med samfundets øvrige beredskaber.

Alle kommuner i Danmark skal have en beredskabsplan. Planen er et praktisk redskab, som ledelse og medarbejdere skal bruge, når ekstraordinære hændelser skal håndteres.

Læs beredskabsplan for Høje-Taastrup Kommune

Beredskab 4K

De kommunale redningsberedskabsopgaver i Høje-Taastrup Kommune varetages af Beredskab 4K, som er det fælleskommunale beredskab for Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Læs mere på Beredskab 4K's hjemmeside 

Center for Byråd- og Administration

Telefon: 43 58 10 00  |  e-mail: byraadscenter@htk.dk  |  Adresse

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje