Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og planer Indsatsplan for beskyttelse af grundvand

Indsatsplan for beskyttelse af grundvand

Høje-Taastrup Kommunes arbejde med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse skal sikre den nuværende og fremtidige drikkevandskvalitet

I Danmark har vi en national målsætning om at vores drikkevandsforsyning, så vidt muligt, skal være baseret på rent grundvand. For at beskytte vores grundvand vedtog folketinget i 1999, at gennemføre en kortlægning af de vigtigste grundvandsområder i landet. Formålet med kortlægningen er at sikre nuværende og fremtidig drikkevandsforsyning.

Det er staten, der gennemfører kortlægningen, der efterfølgende anvendes som datagrundlag til udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de kortlagte områder. Derimod er det kommunerne, der udarbejder indsatsplanerne. Indsatsplanerne skal udarbejdes for alle områder, der er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

Hele Høje-Taastrup Kommune er udpeget som med særlige drikkevandsinteresser og der skal i alt udarbejdes indsatsplaner for tre delområder:

  • Taastrup Nord Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2010. Indsatsplanen er udarbejdet i samarbejde med Egedal og Albertslund Kommune og blev vedtaget i 2010.
  • Ishøj – Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2018. Indsatsplanen er udarbejdet i samarbejde med Ishøj Kommune og blev vedtaget i 2018. Ved vedtagelse af indsatsplanen aflyses indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i oplandet til Solhøj Kildeplads fra 2004.
  • Nybølle Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er under udarbejdelse, og forventes at ligge i forslag primo 2023. Planen udarbejdes i samarbejde med Egedal Kommune.

Har du spørgsmål eller ønsker at vide mere om kommunens arbejde med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, er du velkommen til at kontakte By- og Miljøcentret pr. e-mail bmc@htk.dk.

Natur og miljø

Telefon: 43 59 12 17  |  e-mail: bmc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje