Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og planer Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplan

Læs om kommunens udfordringer og indsats for at forebygge mulige oversvømmelser i forbindelse med de seneste års klimaforandringer

Klimatilpasningsplanen beskriver, hvilke områder der kan være udsat for fremtidige oversvømmelser som følge af det ændrede klima og nedbørsmønster. Planen beskriver desuden hvor, hvordan og hvilken indsats der skal iværksættes i områder med størst risiko for oversvømmelse.

Læs Høje-Taastrup Kommunes Klimatilpasningsplan 2015-2018.

Baggrund til udarbejdelse af Klimatilpasningsplanen
For at være forberedt på de klimaudfordringer der venter os, har Høje-Taastrup Kommune, i henhold til aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), udarbejdet kommunens første klimatilpasningsplan.

Høje-Taastrup Kommune er stort set forskånet for de helt store og alvorlige oversvømmelser. Men de sidste 10 år har budt på en ændring i nedbøren, og har givet en række negative følgevirkninger, da kloak- og regnvandssystemer er reguleret til et andet nedbørsmønster. De øgede nedbørsmængder betyder, at vandstanden i vandløbene vil komme til at variere mere, grundvandsstanden stige og det eksisterende kloaksystem risikere at blive overbelastet.

Dette betyder igen øget sandsynlighed for oversvømmede kloakker, terrænoversvømmelser, vand og fugt i kældre og oversvømmelser specielt i lavtliggende områder. Mange borgere, som bor i lavtliggende områder og/eller hvor grundvandspejlet i forvejen står højt, oplever allerede i dag, hyppigere terrænoversvømmelser og fugtigere kældre pga. indtrængende grundvand. Terrænoversvømmelserne opstår blandt andet fordi grundvandet nogle steder står så højt, at regnvandet ikke naturligt kan trænge ned, men i stedet ophobes på terræn.

Har du spørgsmål til planen, kan du henvende dig til By- og Miljøcenter pr. e-mail bmc@htk.dk.

Natur og miljø

Telefon: 43 59 12 17  |  e-mail: bmc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje