Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og planer Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan

Høje-Taastrup Kommunes Miljøtilsynsplan 2019-2023 beskriver det målrettede arbejde med at forebygge og afhjælpe forureningen fra kommunens husdyrbrug og virksomheder på en række væsentlige miljøområder, herunder jord- og grundvandsforurening, støj, luft, affald samt spildevand.

Nøgleordet for miljøarbejdet er at forebygge fremfor at rydde op, når uheldet er sket. Tilsynene udføres i positiv dialog og tæt samarbejde med virksomheder og husdyrbrug. I planlægning og tilrettelæggelse af tilsynene, anvender kommunen erfaringen fra de mange tidligere miljøtilsyn samt det lokale kendskab til væsentlige miljøproblemer.

Miljøtilsynsplanen indeholder en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, en vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer samt en fortegnelse over særligt forurenende virksomheder.

Udkast til miljøtilsynsplan har været offentliggjort på kommunens hjemmeside. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøtilsynsplanen.

Læs den gældende Miljøtilsynsplan 2019-2023 i Høje-Taastrup Kommune.

Natur og miljø

Telefon: 43 59 12 17  |  e-mail: bmc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje