Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og planer Principper for udvikling af tilbudsviften

Principper for udvikling af tilbudsviften

Byrådet har vedtaget principper for udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde for voksne den 20. september 2023.

  1. Høje-Taastrup Kommune benytter som udgangspunkt egne tilbud eller lokalt forankrede leverandører, hvis de er kvalitetsmæssigt og økonomisk konkurrencedygtige.
  2. Høje-Taastrup Kommune benytter sig i udgangspunktet af matrikelløse tilbud, når borgeren kan støttes i egen selvstændige bolig.
  3. Høje-Taastrup Kommune driver som udgangspunkt kun tilbud, hvor der er volumen i målgruppen til at drive et økonomisk og fagligt bæredygtigt tilbud. Tilbud organiseres efter borgernes behov og/eller tilbuddenes kerneopgaver, og det undersøges, om tilbuddet kan etableres på tværs af fagområder, så borgerens behov tilgodeses bedst muligt.
  4. Høje-Taastrup Kommune vil i udgangspunktet drive botilbud, som maksimalt består af 10-20 selvstændige boliger med egen indgang og eget køkken og bad.
  5. Høje-Taastrup Kommune prioriterer i udgangspunktet egne borgere til interne tilbud medmindre tilbuddene er omfattet af KKR´s rammeaftale, eller medmindre kommunen har ledige pladser, som kommunen ikke selv har brug for.
  6. Høje-Taastrup Kommune har fokus på, at samarbejdet med eksterne leverandører bygger på kommunens mål om at voksne med behov for social støtte lever et så selvstændigt liv som muligt, og at kommunen indgår kontrakter med eksterne leverandører, som følger KL´s retningslinjer.

Se sagsfremstillingen fra byrådsmødet

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje