Frivilligkonference

I samarbejde med Rådet for frivillige sociale foreninger arrangerer Høje-Taastrup Kommune årligt en frivilligkonference i november måned.

På frivilligkonferencen indgår oplæg inden for udviklingen af det frivillige sociale arbejde, ligesom de frivillige foreninger udpeger repræsentanter til Rådet for frivillige sociale foreninger. Medlemmer vælges for en fireårig periode, suppleanter vælges for en toårig periode.

Frivilligkonferencen er rettet mod foreninger og klubber, som udfører eller ønsker at udføre et lokalt frivilligt arbejde for én eller flere socialt udsatte grupper i Høje-Taastrup Kommune.