Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreningsservice Udvalg og samråd Musikudvalget

Musikudvalget

Musikudvalget blev oprettet i 2008 for at fremme og samordne musiklivet i kommunen.

Find information om

 • Koordinere musiktilbud i førskole området
 • Koordinere musikundervisningen
 • Koordinere tilbuddet om øvelokalet
 • Iværksætte initiativer vedrørende skolekoncerter
 • Koordinere og rådgive i forbindelse med indkøb og udlån af instrumenter
 • Afholde og støtte professionelle koncerter

Det er muligt at søge udvalget om støtte til projekter og aktiviteter, der kan virke til fremme af musiklivet i Høje-Taastrup Kommune. Udvalget voterer løbende på ansøgninger og du kan regne med at få svar på din ansøgning i løbet af et par uger (sommerferien undtaget)

Her følger hvad vi gerne vil vide i forbindelse med din ansøgning:

Informationer til Høje-Taastrups Musikudvalg ifm. ansøgning

 • Arrangør (navn el. forening)
 • Dato
 • Sted
 • Type (koncert, forestilling, installation mv.)
 • Kunstner(e) (ensembler, bands mv.)
 • Enkeltstående eller tilbagevendende event
 • Genre
 • Evt. lydteknik/PA
 • Evt. lys/scenelys
 • Målgruppe
 • Forventet antal publikum
 • Billetpris eller gratis
 • Marketing
 • Andet (forplejning, bar mv.)
 • Er der allerede søgt/modtaget andre tilskud? 
 • Budget (udgifter og indtægter)

 

Har du spørgsmål, da kontakt udvalgsformand Jakob Weigand:

JakobGo@htk.dk- mob: 6147 6148

Udvalget består af 7 medlemmer fra henholdsvis Musikskolen, folkeskolerne, Høje-Taastrup Gymnasium, klubområdet, ungdomsskole området, de koncertarrangerende kulturinstitutioner og det lokale musikliv (bands, foreninger o.l.)

§ 1.Formål:

Musikudvalget skal virke til fremme af musiklivet og medvirke til at samordne den musikalske virksomhed i Høje-Taastrup Kommune.
Musikudvalget kan nedsætte underudvalg, der kan arbejde med opgaver og initiativer indenfor specifikke opgaveområder.  

§ 2. Opgave: 

Musikudvalgets opgave er først og fremmest at være koordinerende, stimulerende og rådgivende i alle vigtige spørgsmål angående musikaktiviteter i Høje-Taastrup Kommune.

Opgaveområder:

 • Koordinering af musikundervisningen mellem folkeskolerne, Høje-Taastrup Gymnasium og Musikskolen.
 • Initiativer vedrørende skolekoncerter.
 • Koordinering af musiktilbud i førskole området (Musikskolen, daginstitutioner, dagpleje m.m.).
 • Øvelokaler
 • Afholdelse og støtte til professionelle koncerter
 • Koordinering og rådgivning vedrørende indkøb og udlån af instrumenter og udstyr til skolerne, kultur-/medborgerhuse m.m.
 • Tage initiativ til og støtte forskellige projekter og aktiviteter, der kan virke til fremme af musiklivet i Høje-Taastrup Kommune

§ 3. Medlemmer

Udvalget består af 7 medlemmer:

 1. 1 repræsentant fra Musikskolen
 2. 1 repræsentant fra folkeskolerne
 3. 1 repræsentant fra Høje-Taastrup Gymnasium
 4. 1 repræsentant fra klubområdet
 5. 1 repræsentant fra ungdomsskole området
 6. 1 repræsentant fra koncertarrangerende kulturinstitutioner
 7. 1 repræsentanter fra det lokale musikliv

  ad 6: Taastrup Kulturcenter, Medborgerhuset, Hedehuset, Bibliotekerne, Taastrup Teater
  ad 7: f.eks.

Udvalgets medlemmer vælges i lige år.

Medlemmer under 1-6 udpeges af respektive forsamlinger
Medlemmer under 7 vælges på et offentligt fælles møde.

§ 4.  

Musikudvalgets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.   

§ 5.

Udvalget mødes ordinært fire gange om året. Udvalget vælger selv formand og næstformand.
Ekstraordinære møder kan indkaldes efter behov.  

§ 6.  

Musikudvalgtes administration henlægges til Musikskolen.

§ 7.  

Ændringer af denne vedtægt skal godkendes af Byrådet.

Således godkendt af Byrådet i Høje-Taastrup Kommune d.20.maj 2008.

Musikskolen fungerer som sekretariat for Musikudvalget.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje