Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Klima og energi Klimatilpasning

Klimatilpasning

Klimaforandringer er en anden af de helt store udfordringer nu og i fremtiden. Prognosen for Danmarks klima er, at vi får mere vand, vind og varme. Dette betyder du allerede nu skal tænke på at klimasikre din bolig.

Mange skader kan forebygges ved at klimasikre sin egen ejendom og matrikel. Desværre har mange boligejere ikke investeret i tiltag for at sikre huset mod ekstremt vejr. 

Derfor har Miljøministeriet indgået aftale med flere brancher og en række fagfolk over hele landet om at tilbyde danskerne et gratis klimatilpasningstjek af boligen, så boligejerne sparer både bekymringer og penge.

Læs mere om gratis klimatilpasningstjek af din bolig.

Læs også mere på portalen om Klimatilpasning.  Her kan du finde oplysninger om:

  • Dit ansvar som borger
  • Nedsivningsløsninger, grønne tage og regnvenlig belægning
  • Håndtering af problemer med grundvand, spildevand og regnvand
  • Få gode råd når skaden er sket og meget mere

Klimatilpasning i Høje-Taastrup Kommune

For at være forberedt på de klimaudfordringer der venter os, har Høje-Taastrup Kommune, i henhold til aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), udarbejdet kommunens første klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 28. oktober til den 23. december 2014, og blev endelig vedtaget af Byrådet den 24. februar 2015.

Læs Høje-Taastrup Kommunen Klimatilpasningsplan 2015-2018.

Klimatilpasningsplanen handler om, hvor der er størst risiko for fremtidige oversvømmelser som følge af grundvands- og vandløbsstigninger, manglende kloakkapacitet og som følge af store terrænforskelle i ikke kloakerede områder (lavninger).

Klimatilpasningsplanen beskriver desuden, hvor der skal prioriteres en indsats for at forebygge skader, og hvem der har ansvaret for at gennemføre og finansiere de forebyggende handlinger.

Forud for udarbejdelse af klimatilpasningsplanen, ligger der et større kortlægningsarbejde, der er udført i tæt samarbejde med HTK Kloak A/S og eksterne rådgivere.

Læs Kortlægningsrapport om risiko for oversvømmelse i Høje-Taastrup Kommune og se tilhørende Korttemaer vedr. kortlægning af risiko for oversvømmelse i Høje-Taastrup Kommune.

 

Strategi for håndtering af regnvand

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet en vision for håndtering af regnvand, der skal være pejlemærke for det langsigtede arbejde med klimatilpasning.

Klimaforandringer betyder, at vi står over for nye udfordringer, for eksempel flere og kraftigere regnskyl, oversvømmelser på veje og i kældre, overløb fra spildevandsystemet mv. Klimaændringerne påvirker os alle, og det er derfor i fælles interesse, at forebygge allerede nu, så generne reduceres mest muligt.

Håndtering af regnvand er en af de vigtige opgaver, som indgår i kommunens klimatilpasningsplan og spildevandsstrategi.

Med denne strategi vil vi finde de metoder, der på kort og lang sigt er mest hensigtsmæssige til at håndtere regnvand. Det er en fælles opgave, hvor kommunen har en central rolle som igangsætter, inspirator og myndighed, men hvor borgere og erhvervsliv kan bidrage med lokale idéer og projekter.

Læs Høje-Taastrup Kommunes strategi for håndtering af regnvand.

Klima-afdelingen, By- og miljøcenter

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail: bmc@htk.dk  |  TelefontiderAdresse

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje