Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Klimaafdelingen

Bygaden 2

2630 Taastrup

Telefon: 43 59 10 00 (hovednummer)

e-mail: MortenHoe@htk.dk

Transport

Høje-Taastrup Kommune er, og skal fortsat være, et trafikalt knudepunkt i Danmark – og transport bidrager med cirka 54% af CO2-udledningen i kommunen. Derfor har kommunen iværksat en lang række initiativer, der skal drive transportområdet i en mere miljø- og klimavenlig retning.

 

Blandt de aktuelle aktiviteter er en udskiftning af kommunens egne køretøjer til el- og gasdrevne biler, fremme af cyklisme og etablering af supercykelstier, forsøg med alternative drivmidler til køretøjer og samarbejdsprojekter om miljøvenlig pendling med virksomheder og andre kommuner.

Læs mere om Høje-Taastrup Kommunes visioner og planer inden for bl.a. transportområdet i Strategisk Energi- og Klimaplan 2020. 

Elbiler

Luk alle
Udfold alle