Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Klima-afdelingen

Telefon: 43 59 10 00 (hovednummer)

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Transport

Høje-Taastrup Kommune er og skal fortsat være, et trafikalt knudepunkt i Danmark – og transport bidrager med cirka 54% af CO2-udledningen i kommunen. Derfor har kommunen iværksat en lang række initiativer, der skal drive transportområdet i en mere miljø- og klimavenlig retning.

Blandt de aktuelle aktiviteter er en udskiftning af kommunens egne køretøjer til el- og gasdrevne biler, fremme af cyklisme og etablering af supercykelstier, forsøg med alternative drivmidler til køretøjer og samarbejdsprojekter om miljøvenlig pendling med virksomheder og andre kommuner.

Læs mere om Høje-Taastrup Kommunes visioner og planer inden for bl.a. transportområdet i Strategisk Energi- og Klimaplan 2020. 

Elbiler

Luk alle
Udfold alle