Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Bygge- og beskyttelseslinjer

Bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer sikrer, at områder ved kysterne, søer og fortidsminder friholdes for bebyggelse og andre væsentlige ændringer

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved kysterne, søer og åer og omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb, således at de kan bevares som værdifulde landskabs- og/ eller kulturelementer.

Samtidig er denne beskyttelse med til at sikre deres værdi som levesteder for dyr- og planter og som spredningskorridorer.

Sø- og åbeskyttelseslinjen, fortidsmindebeskyttelseslinjen og strandbeskyttelseslinjen regulerer enhver ændring i tilstanden, f.eks. terrænændringer, tilplantning, bebyggelse m.m., mens skovbyggelinjen og kirkebyggelinjen kun regulerer bebyggelse, herunder master, siloer m.m.

Kommunen har mulighed for i særlige tilfælde at dispensere fra bygge- og beskyttelseslinjerne.

Find information om

Luk alle
Udfold alle