Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Naturbeskyttelse Fredede områder

Fredede områder

I Høje-Taastrup Kommune er der en stor naturrigdom og en del områder er fredede. Læs her om, hvor i kommunen der findes fredninger og de regler, der gælder for disse områder.

Størsteparten af de fredede områder i kommunen er i privat eje. Mange af moseområderne for eksempel Vasby Mose, Sengeløse Mose, Porsemosen og Maglemosen er beskyttet gennem naturfredning.

Hvor findes de fredede områder

De fredede områder kan ses på kommunens digitale kort samt hvilke fredningsbestemmelser der gælder.

Se kortet over fredede områder i Høje-Taastrup Kommune.

Information om fredningsbestemmelserne kan ses ved et klik på "i" (vis information) i menulinjen og herefter klikke på det fredede område.

Hvad må man i et fredet område

Når et område er fredet, gælder der nogle særlige regler. Det kan f.eks være, at det er forbudt af opføre bygninger i området, plante træer eller ændre terrænet. Kommunen fører tilsyn med om fredningens bestemmelser overholdes.

Hvad er formålet med at frede et område

Fredning af et stykke natur er en effektiv måde at beskytte dyr, planter og landskab på. Derved sikres værdierne for eftertiden. Nogle fredninger giver også mulighed for offentlig adgang til det fredede område. Når et område fredes, gøres der én gang for alle op med, hvordan området kan bruges. Ved en fredning af et nyt område, får ejerne fuld erstatning for de indskrænkninger, som fredningen medfører.

Det er Naturbeskyttelsesloven der giver mulighed for at rejse en fredningssag.

Vil du søge om dispensation

Fredningsnævnet kan give dispensation fra reglerne i en fredning, hvis det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Du skal sende din ansøgning til kommunen, der videresender den til Fredningsnævnet sammen med kommunens anbefalinger til beslutningen.

Plejeplaner for fredede områder

For nye fredninger er der krav om, at der skal laves en plejeplan, der beskriver den naturpleje, der skal til for at opretholde fredningens formål.

Der er lavet plejeplan for fredningen Vasby Mose

Der er lavet plejeplan for fredningen Sengeløse Mose

Der er lavet plejeplan for fredningen Katrinebjerg Enge og Nybølle Å

Natur og miljø

Telefon: 43 59 12 17  |  e-mail: bmc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje