Spørgsmålstegn

Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

Se åbningstider

e-mail: tmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Bygaden 2, 2630  Taastrup

Natur- og miljøpulje

Puljen støtter lokale grønne tiltag indenfor natur, miljø, trafik, affald, forurening m.v.

Borgere, foreninger, boligafdelinger mv., som gerne vil gøre en indsats for naturen og miljøet, kan få en håndsrækning fra kommunens natur- og miljøpulje.

Puljen er i 2022 på 100.000 kr. Man kan søge om tilskud til lokale aktiviteter – fx oplysning, afholdelse af arrangementer og andre lokale miljøtiltag. Der gives ikke tilskud til kommercielle aktiviteter eller aktiviteter, hvor der ikke er offentlig adgang.

Der er ikke fastsat et maksimalt støttebeløb pr. ansøgning, men det årlige beløb kan ikke overstige 100.000 kr. Der er ikke krav om egen finansiering, men projektet skal kunne gavne dit lokalområde eller kommunen som helhed.

For at søge skal man kort beskrive sin idé, hvordan man vil omsætte den i praksis og angive et budget for den.

Hvis man får en bevilling, skal man efterfølgende være indstillet på at dokumentere, hvad pengene er blevet brugt til, og hvordan de indhøstede erfaringer formidles videre til andre.

Det er Agendarådet, som består af en række natur-, bolig-, erhvervs- og miljøorganisationer, der tager stilling til ansøgningerne.

Næste ansøgningsfrist er 2. februar 2023

Hvis man har gode ideer til natur og miljøfremmende initiativer, er næste ansøgningsfrist 2. februar 2023. Ansøgningen skal sendes til natur- og miljøchef Arne Schøller Larsen i Høje-Taastrup Kommune - skriv til arnelar@htk.dk eller ring på 43 59 12 75. Agendarådet holder møde fire gange om året, hvor de vil tage stilling til indsendte idéer.

Tidligere modtagere af støtte

 • Café Paraplyen til opstart af ”Stop spild af mad”-initiativ
 • Grennessminde til at lave grønt undervisningsmateriale
 • Den skabende By i Hedehusene til en skolehave ved Charlotteager/Nærheden
 • Boligforeningen Korshavegaard i Fløng til et offentligt tilgængeligt område med bl.a. beplantning og insekthoteller
 • Kvartersparken i Gadehavekvarteret til at etablere fælleshaver og starte fællesspisning
 • "Den skabende by" - penge til haveredskaber til nyttehaver i Charlotteager
 • Naturplanteskolens venner – bevilling til 11 videoer om permakultur i praksis. 
 • DN-Høje-Taastrup: penge til at lave biotoper i tre daginstitutioner
 • Taastrupgaard hjælp til at gennemføre Park(ing) day på p-plads
 • Naturlegeplads i Reerslev
 • Penge så unge kan lave fuglekasser i Gadehavegaard
 • Præmie i konkurrence om mest cykelvenlig virksomhed
 • Frugttræer og biodiversitet ved Høje-Taastrup gymnasium