Spørgsmålstegn

Kontakt os

Driftsbyen

Telefon: 43 59 11 00

Se åbningstider

e-mail: driftsby@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Lervangen 35D, 2630 Taastrup

 

Naturpleje

Høje-Taastrup Kommune har arealer, som forpagtes ud til naturplejeprojekter. Disse arealer bliver i øjeblikket afgræsset af køer, geder og får.

Får i Møllebakken

Vi ønsker på udvalgt arealer i kommunen at skabe en lysåben naturtype – et overdrevslandskab. Et overdrevslandskab kan have mange forskellige udseender, alt efter hvordan arealet plejes.

Hvis vi ikke plejer et areal, vil det springe i skov. Så gror landskabet gror, og mere sårbare arter i plante- og dyreriget vil uddø. Det vil blive et ensformigt og ufremkommeligt landskab, og mangfoldigheden blandt dyr og planter vil forsvinde.

Med naturpleje kan vi bevare eller skabe muligheder for planter og dyrs overlevelse og måske endda skabe fremgang, og der kan skabes sjove og lærerige udflugtsmål for børn og voksne.

Dyr til naturpleje

I Høje-Taastrup Kommune bruger vi køer, får, geder og heste til naturpleje. Dyrene er meget publikums venlige.