Spørgsmålstegn

Kontakt os

Økonomi- og Analysecenter

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider

e-mail:  oekonomiogdigitalisering@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Økonomistyring

Principper for økonomistyring (PØS) udgør det overordnede regelsæt for økonomistyring i kommunen.

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativet er Høje-Taastrup Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring, og er fastsat af Byrådet. Regelsættet er en del af grundlaget for Økonomiudvalgets indsigt i kommunens økonomiske forhold, og udmønter styrelseslovens § 42 stk. 7.

Høje-Taastrup Kommunes kasse- og regnskabsregulativ kaldes ”Principper for økonomistyring” (PØS), og er senest vedtaget på byrådsmødet den 19. maj 2020.

Læs Høje-Taastrup Kommunes principper for økonomistyring.

Formål

Formålet med regelsættet er, at:

  • fastholde og yderligere fremme en omkostningsbevidst kultur
  • give kommunens ledelse det nødvendige overblik til styring af kommunens økonomi
  • skabe sammenhæng mellem mål og midler samt mellem ledelsesansvar og budgetansvar
  • sikre en effektiv og korrekt administration af kommunens økonomi

Hvordan er strukturen i PØS’en?

Høje-Taastrup Kommunes regulativ er opdelt i de 3 niveauer vist nedenfor:

  • Niveau 1 = Principper for Økonomistyring (PØS)
  • Niveau 2 = Detaljerede Styringsprincipper (bilag til PØS’en)
  • Niveau 3 = Administrative vejledninger (forretningsgange)

Principper for økonomistyring (PØS) udgør det overordnede regelsæt for økonomistyring i kommunen. PØS’en er et redskab for det administrative niveau i kommunen, og beskriver de overordnede principper og regler for, hvordan økonomistyringen skal udføres.

Principperne for økonomistyring suppleres af detaljerede styringsprincipper (bilag) samt administrative vejledninger (forretningsgange, der forefindes lokalt). Bilag og vejledninger justeres administrativt, mens indholdsmæssige ændringer i PØS’en forelægges til Byrådets godkendelse.

Der sker løbende justeringer i PØS’en. Det er altid gældende udgave af PØS’ en, der findes på kommunens hjemmeside.