Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 12 17

e-mail: tmc@htk.dk

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan handler om den fremtidige vandforsyning i kommunen.

Høje-Taastrup Kommunes Vandforsyningsplan 1999-2003 er vedtaget af Byrådet den 15. juni 1999. Planen indeholder en status over den nuværende vandforsyning og en plan over den fremtidige vandforsyning i Høje-Taastrup Kommune med forslag til ændringer af de nuværende forsyningsområder.

Høje-Taastrup Kommune vandforsynes fra den kommunale vandforsyning, 15 almene vandværker og en lang række enkeltindvindingsanlæg. Vandkvaliteten varierer, og visse steder i byområderne er grundvandet forurenet med klorerede opløsningsmidler, og i landområderne er der konstateret forurening med pesticider. Kvalitetsproblemerne kræver en målrettet og aktiv indsats gennem et bredere samarbejde mellem vandværkerne. Fremover skal indsatsen for at beskytte grundvandet også styrkes gennem indsatsplaner.

Selv om det samlede vandforbrug er faldende, er importen af vand fra Københavns Energi steget fra 56 % af forbruget i 1976 til 87 % af forbruget i 1996. Det forventes ikke fremover, at Høje-Taastrup Kommune bliver selvforsynende med drikkevand, men kommunen vil arbejde for at fastholde og udbygge den lokale indvinding.

Byrådet har den 24. april 2018 vedtaget tillæg til den eksisterende vandforsyningsplan. Tillægget fastlægger vandforsyningsstruktur for den nye bydel Nærheden. Læs

Vandforsyningsplanen er ikke tilgængelig elektronisk. Har du spørgsmål til planen kan du henvende dig til Lene Bagh på tlf. 43 59 12 76.