Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Plan og Byg

Telefon: 43 59 12 02

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Arkitekturstrategi

Arkitekturstrategien skal medvirke til, at man har lyst til at bo og arbejde i kommunen.

I Høje-Taastrup kommune arbejder vi for at skabe vækst og de bedste rammer for ”Den bedste hverdag – 7 dagen om ugen”. Landskaber, byrum, bygninger og anlæg skal opleves attraktive, og skal medvirke til at vi lyst har til at bo og arbejde her gennem hele livet.

Byer i udvikling, historiske landsbyer og enestående natur er kommunens styrke.

Høje-Taastrup kommune bygger på en lang og spændende historie om en frugtbar egn og en udbygning af hovedstaden, der har bredt sig til vores kommune siden slutningen af 1940’erne.

Vi har en meget varieret bygningsmasse med bindingsværkshuse, funktionelle 60’er boliger og nye moderne boliger i kommunen. Vi har en spændende industrikulturarv, for eksempel i Hedehusene med produktionsbygninger for en hedengangen industriproduktion og tilhørende boliger, som i dag er populære familieboliger.

Vi skal værne om vores kulturarv, men vi skal også skabe muligheder for nytænkning og udformning af fremtidens kulturarv. En smuk ramme, som vi fortsat kan være stolte af.

Udviklingen sker løbende via ombygning, renovering og nybyg, hvor tidligere bygninger el-ler bar mark omdannes til nutidige anvendelse. Og det er her vi har et ansvar. Et ansvar for, at dét som skabes, harmonerer med omgivelserne, bidrager til bæredygtighed og op-levelsen af et attraktivt sted med kvaliteter og en nærværende historiefortælling om den fortid, der har lagt grunden til den nutid som vi lever i.

Med arkitekturstrategien styrker Høje-Taastrup Kommune sit fokus på kvaliteten af vores omgivelser – på den arkitektoniske og æstetiske udvikling af kommunen med variation og attraktive rammer for det levede liv hver dag – hele livet. Dette skal ske i dialog med borgere og virksomheder, som har deres hverdag og gang i kommunen. Det er her livet leves og opleves.

Indledning 

Luk alle
Udfold alle

Byer, byrum og byliv 

Luk alle
Udfold alle

Det grønne i byerne

Luk alle
Udfold alle

Arealer langs vej og bane

Luk alle
Udfold alle

Det åbne land og landsbyerne

Luk alle
Udfold alle

Hvem gør hvad?

Luk alle
Udfold alle

Taastrup

Luk alle
Udfold alle

Hedehusene

Luk alle
Udfold alle

Høje Taastrup By

Luk alle
Udfold alle

Sengeløse og Reerslev/Stærkende

Luk alle
Udfold alle

Landsbyer i landzone

Luk alle
Udfold alle

Arkitekturstrategien og andre politikker og strategier

Luk alle
Udfold alle