Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Politikker og planer Politikker vedtaget af Byrådet Pårørendepolitik

Pårørendepolitik

I Høje-Taastrup Kommune forstår vi pårørende som den, der med borgerens samtykke regelmæssigt plejer, hjælper eller støtter pågældende borger.

Tætte relationer til andre mennesker giver livet mening og værdi så når dem, man holder af, har det svært, bliver man også selv ramt af sorg og bekymringer. Pårørende er på én og samme tid en vigtig støtte for deres nære og samtidig står de selv i en sårbar situation med sygdom eller livskriser tæt inde på livet. Ofte løfter man et stort ansvar for at støtte sine kære og sætter sine egne behov i baggrunden. Derfor skal de pårørende have særskilt opmærksomhed.  Med denne pårørendepolitik vil vi sætte rammerne for netop det.

I Høje-Taastrup Kommune forstår vi pårørende som den, der med borgerens samtykke regelmæssigt plejer, hjælper eller støtter pågældende borger. Pårørende kan være den nære familie, forældre, børn eller ægtefæller, men det kan også være gode venner eller en nabo. Det er båndet imellem mennesker, der er vigtigt, ligesom det er vigtigt, at det er borgeren selv, der definerer, hvem de ser som pårørende, og hvem vi må og kan involvere i et samarbejde. 

Ikke to pårørende er ens og det er deres behov heller ikke. Også børn kan være pårørende. Her har vi et særligt ansvar. Børn risikerer at blive overset som pårørende, fordi de ikke altid kan gøre opmærksom på sig selv. Men børn har også brug for støtte og for at blive inddraget, hvis en af deres nærmeste er syg eller udsat. Er der ikke fokus på børnene, kan det få konsekvenser, som rækker langt ind i voksenlivet.

Høje-Taastrup Kommunes pårørendepolitik er blevet til med bidrag fra blandt andet Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterådet. Pårørende i hele kommunen er inviteret til at dele deres oplevelser og tanker. Dette har dannet grundlag for politikken, der består af tre temaer. De skal omsættes til virkelighed gennem handleplaner og konkrete aktiviteter for og med pårørende.

Vision: Pårørende oplever, at de er en vigtig samarbejdspartner og at de bliver mødt i den livssituation, de befinder sig i.

På vegne af Byrådet, Michael Ziegler, borgmester

Find information om

Pårørende er en uundværlig ressource for deres nære i en svær tid og er de nærmeste til at hjælpe. Man har brug for sine pårørende og det er vigtigt, at der er plads til at være venner, ægtefæller, eller forældre og børn. Pårørende giver glæde og livskvalitet. Som pårørende er man et fast holdepunkt i hverdagen og værdien af tætte pårørende kan ikke overvurderes.

Ofte overtager pårørende også en stor del af de praktiske opgaver, der skal til, for at få hverdagen til at løbe rundt. De fleste hjælper med glæde, men som pårørende må man aldrig opleve at stå alene med et større ansvar end man kan bære. Derfor skal det være tydeligt, hvor de pårørendes ansvar stopper og kommunens begynder.

Også i samarbejdet med kommunen er pårørende vigtige. Når vi lytter til de pårørendes viden og erfaringer og tager dem med på råd, bliver vi bedre til at hjælpe og forstå deres nære. Det er især vigtigt, for de borgere, der ikke selv er i stand til at fortælle os, hvad de har brug for. Derfor skal vi gøre plads til de pårørende, lytte til deres perspektiver og prioritere dem i vores indsatser. Samtidig skal vi sikre, at der er en åben og ærlig dialog omkring muligheder og konsekvenser ved værgemål, fuldmagter og samtykke, når det er relevant.

Mål: Pårørende skal opleve, at de stadig er en vigtig del af deres næres liv. Også når vi som kommune er involveret.

Det gør vi ved at:

 1. Afklare, hvem de pårørende er og byde dem velkomne i samarbejdet, i det omfang borgeren ønsker det.
 2. Inddrage og anerkende de pårørendes viden og erfaring.
 3. Tage gensidigt hensyn til hinanden i samarbejdet.

Samarbejdet med pårørende er en naturlig del af den støtte og omsorg vi giver borgerne. Et godt samarbejde bygger på gensidig tillid og respekt. Tillid til, at aftaler bliver overholdt og at man får den hjælp, man har brug for. Respekt for både borgeren og de pårørendes behov og for, at vi har forskellige roller i samarbejdet. Pårørende skal føle sig set og hørt i dialogen med Høje-Taastrup Kommune og blive mødt med forståelse. Samtidig skal vi være åbne om, hvad vi kan forvente af hinanden.

I samarbejdet mellem borgeren, pårørende og kommunen, vil borgeren altid være udgangspunktet. Derfor er det også borgeren, der definerer, hvem vi involverer og hvor meget. Ofte vil der være flere pårørende og her kan det være en god idé, at blive enige om en primær kontaktperson. Der kan opstå uenigheder, når kommunens serviceniveau eller regler om tavshedspligt ikke stemmer overens med de pårørendes ønsker. Eller hvis en borger og pårørende ikke er enige om, hvad der er brug for, eller når behovene ændrer sig undervejs. Tydelige forventninger og en åben og ligeværdig dialog er helt afgørende for også at kunne bevare et godt samarbejde.

Mål: Pårørende, borgere og medarbejdere oplever et godt samarbejde baseret på gensidig respekt og tillid.

Det gør vi ved at:

 1. Forventningsafstemme med borgere og pårørende, både når vi indleder et samarbejde og løbende.
 2. Anerkende både borgere og pårørendes behov og at vi alle har forskellige roller i samarbejdet.
 3. Have kontinuerligt fokus på medarbejderudvikling, for derved at sikre en åben og respektfuld dialog baseret på respekt og tillid.

Som pårørende opstår der mange bekymringer og spørgsmål, som man ikke lige kan finde svar på. Manglende viden eller overblik må ikke stå i vejen for, at man selv eller ens nære får den hjælp, der er brug for. Derfor skal det være let at få råd og vejledning og at få et overblik over de tilbud, der er i kommunen og i foreningslivet.

Det kan være svært at tale om, hvordan man har det som pårørende. Mange føler sig meget alene og man kan man opleve, at ens eget liv bliver sat på pause. Det er vigtigt, at man bliver mødt med forståelse og at man bliver set som andet og mere end pårørende. Man har brug for et frirum med plads til de ting, der giver en energi. For mange er det også en stor hjælp at tale med andre i samme situation. Vigtigst af alt, skal vi sørge for, at man som pårørende er tryg ved, at ens nære har det godt, når de er i vores hænder.

Mål: Pårørende kan få hjælp og støtte og kender til de tilbud der er.

Det gør vi ved at:

 1. Tale med pårørende om deres situation og behov og vejlede dem i de muligheder, der er for at få støtte i kommunen og hos foreninger og organisationer.
 2. Tilbyde og understøtte aktiviteter, hvor pårørende kan tale med andre i samme situation og få støtte til at håndtere hverdagen som pårørende, også i foreninger og organisationer.
 3. Have én indgang til information for pårørende på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje