Pårørendepolitik

I Høje-Taastrup Kommune forstår vi pårørende som den, der med borgerens samtykke regelmæssigt plejer, hjælper eller støtter pågældende borger.

Tætte relationer til andre mennesker giver livet mening og værdi så når dem, man holder af, har det svært, bliver man også selv ramt af sorg og bekymringer. Pårørende er på én og samme tid en vigtig støtte for deres nære og samtidig står de selv i en sårbar situation med sygdom eller livskriser tæt inde på livet. Ofte løfter man et stort ansvar for at støtte sine kære og sætter sine egne behov i baggrunden. Derfor skal de pårørende have særskilt opmærksomhed.  Med denne pårørendepolitik vil vi sætte rammerne for netop det.

I Høje-Taastrup Kommune forstår vi pårørende som den, der med borgerens samtykke regelmæssigt plejer, hjælper eller støtter pågældende borger. Pårørende kan være den nære familie, forældre, børn eller ægtefæller, men det kan også være gode venner eller en nabo. Det er båndet imellem mennesker, der er vigtigt, ligesom det er vigtigt, at det er borgeren selv, der definerer, hvem de ser som pårørende, og hvem vi må og kan involvere i et samarbejde. 

Ikke to pårørende er ens og det er deres behov heller ikke. Også børn kan være pårørende. Her har vi et særligt ansvar. Børn risikerer at blive overset som pårørende, fordi de ikke altid kan gøre opmærksom på sig selv. Men børn har også brug for støtte og for at blive inddraget, hvis en af deres nærmeste er syg eller udsat. Er der ikke fokus på børnene, kan det få konsekvenser, som rækker langt ind i voksenlivet.

Høje-Taastrup Kommunes pårørendepolitik er blevet til med bidrag fra blandt andet Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterådet. Pårørende i hele kommunen er inviteret til at dele deres oplevelser og tanker. Dette har dannet grundlag for politikken, der består af tre temaer. De skal omsættes til virkelighed gennem handleplaner og konkrete aktiviteter for og med pårørende.

Vision: Pårørende oplever, at de er en vigtig samarbejdspartner og at de bliver mødt i den livssituation, de befinder sig i.

På vegne af Byrådet, Michael Ziegler, borgmester

Find information om

Luk alle
Udfold alle
Pårørendepolitikken blev godkendt af Byrådet i maj 2020.