Sundhedspolitik

Sundhedspolitikken udstikker retningen for, hvordan Høje-Taastrup Kommune vil arbejde og prioritere på sundhedsområdet i perioden 2016-2019.

Et vigtigt budskab i sundhedspolitikken er, at sundhed er meget andet end de velkendte indsatser, hvor borgerne f.eks. får hjælp til at lægge cigaretterne på hylden og spise sundere.

Sundhed handler i langt højere grad om, at de rammer, der omgiver os i hverdagen, skal gøre det lettere at træffe valg, der er gode for vores helbred og livskvalitet. Sundhedspolitikken skal derfor bruges som løftestang til at tænke sundhed på nye måder.

Sundhedspolitikken blev vedtaget af Byrådet den 24. maj 2016

Læs Sundhedspolitikken

Sundhedspolitikken er p.t. under revision.