Sundhedspolitik

Sundhedspolitikken udstikker retningen for, hvordan Høje-Taastrup Kommune vil arbejde og prioritere på sundhedsområdet i perioden 2021-2024.

Sundhed skal forstås bredt – ikke kun som fraværet af sygdom. Sundhed er forudsætningen for, at vi kan leve det liv, vi ønsker og derfor skal de rammer, der omgiver os i hverdagen, gøre det lettere at træffe valg, der er gode for vores helbred og livskvalitet. Sundhedspolitikken skal bruges som løftestang til at tænke sundhed på nye måder.

Sundhedspolitikken blev vedtaget af Byrådet den 27. april 2021

Find information om

Luk alle
Udfold alle