Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og planer Politikker vedtaget af Byrådet Udsattepolitik

Udsattepolitik

I Høje-Taastrup Kommune er der borgere, som lever på kanten af samfundet. Mennesker som vi som kommune har et stort ansvar for at hjælpe.

At være kaptajn i eget liv og at være en del af samfundets fællesskaber er centrale nøgleord for det gode liv, og det er centrale nøgleord i Høje-Taastrup Kommunes udsattepolitik. Udsattepolitikken handler ikke kun om, hvordan den enkelte kan få hjælp til at komme videre. Den handler også om, hvordan omgivelserne bør møde mennesker i udsatte positioner. Udsattepolitikken handler med andre ord om inklusion.

Høje-Taastrup Kommunes udsattepolitik giver kommunen retning for, hvad der skal til for at sikre mennesker i udsatte positioner de samme muligheder, som alle andre borgere i kommunen. Politikken skal bruges af kommunens borgere, politikere, medarbejdere, og samarbejdspartnere til at skabe de bedste betingelser for at mennesker i udsatte positioner kan leve et meningsfuldt liv.

Visionen er, at udsatte borgere i endnu højere grad får mulighed for at være kaptajn i eget liv, være en del af fællesskabet og få individuelt tilpasset støtte. Det skal de få ved at Høje-Taastrup Kommune arbejder med 4 overordnede temaer.

Værdige levevilkår

Når livet vælter af den ene eller den anden grund, kan et menneske ende i en social nedtur, hvor det er svært at tage ansvar for sit eget liv, og det samtidig er svært at acceptere, at man har brug for hjælp. Konsekvensen kan være et isoleret og usundt liv i en uværdig boligsituation eller et liv på gaden. Som samfund har vi et ansvar for, at alle mennesker kan leve under værdige forhold.

Borgerens ressourcer i centrum

Alle mennesker har ønsker til deres liv, deres dagligdag og de mennesker, som omgiver dem. Og alle vil gerne klare sig selv så godt som muligt. Men det er forskelligt, hvilke ressourcer vi hver især har til at leve et selvstændigt liv og til at føre vores ønsker ud i livet. Alle har noget at byde ind med, og ikke mindst har alle nogle håb, ønsker og drømme, som er brændstof til det liv, de gerne vil leve. Det er disse ressourcer, der skal være i centrum i mødet med borgere i udsatte positioner.

En del af fællesskabet

Det at høre til og have sociale relationer er en vigtig kilde til menneskelig sundhed og livskvalitet. Mange mennesker i udsatte positioner står udenfor arbejdsmarkedet og deltager ikke i aktiviteter i lokalsamfundet. Mange lever isoleret og er ensomme. At bryde isolationen er vigtigt for, at mennesker i udsatte positioner får øget livskvalitet og mulighed for et selvstændigt liv

Helhedsorienteret rettidig indsats

For mennesker i udsatte positioner er muligheden for at leve et selvstændigt liv ofte afhængig af støtte fra andre. Det kan være støtte i kortere eller længere perioder og i forskellig grad alt efter den enkeltes behov. Samtidig er udsatte borgere kendetegnet ved at have sammensatte og komplekse problemstillinger. For at sikre en så lidt indgribende støtte som muligt er det vigtigt, at støtten kommer på det rigtige tidspunkt, så problemerne ikke vokser sig store, og at støtten tænkes sammen på tværs af aktører og myndigheder, så indsatserne ikke spænder ben for hinanden.

Politikken skal ses i vores handlinger!

Kommunens politikere og administration har ansvar for at politikkens mål omsættes til handling i samarbejde med borgere, pårørende, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og foreninger. Vi skal kunne se i de beslutninger, strategier og planer, som kommunen laver for alle områder, at der også er tænkt på mennesker i udsatte positioner. Både når det gælder transportmuligheder, uddannelse, job, sundhedsindsatser, sociale og kulturelle tilbud, osv.

På vegne af Byrådet, Michael Ziegler, borgmester

Læs hele udsattepolitikken

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje