Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig, byggeri og veje Lejebolig Almene boligorganisationer

Almene boligorganisationer

Søger du et sted at bo? Så er boligportalen Danmarkbolig.dk et godt sted at starte.

Almene boliger i Danmark

På boligportalen Danmarkbolig.dk kan du søge efter både en ungdomsbolig, en familiebolig, en ældrebolig eller et værelse i hele Danmark. 

Almene boliger i Høje-Taastrup Kommune

I Høje-Taastrup Kommune ligger flere boligorganisationer. Hold øje med boligorganisationernes hjemmesider, hvor de oplyser om boliger med kort ventetid.

 • Administrator: Lejerbo, telefon 70 12 13 10
  Boligorganisation: Lejerbo Tåstrup
 • Administrator: Jens Folmer Olsen Bygge og ejendomsadministration, telefon 43 99 12 36
  Boligorganisation: Hedebo Almene Boligselskab

Særlige kriterier, der kan bringe dig frem i køen

Er du i job eller uddannelse, er der måske mulighed for, at du kan komme foran i køen.

Høje-Taastrup Kommune og boligorganisationerne har indgået en aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling kan udlejes efter særlige kriterier, som kaldes fleksibel udlejning. Det betyder, at du som boligsøgende kan rykke frem i boligkøen, hvis du opfylder visse kriterier. Det gælder f.eks. hvis du er i arbejde eller under uddannelse. 

Du skal kunne dokumentere, at du opfylder kriterierne. Boligorganisationen indhenter først dokumentation hos dig, når du får at vide, at der er en ledig bolig.

Kriterierne skal være opfyldt af enten den boligsøgende selv eller dennes ægtefælle/samlever, som samtidig indflytter i boligen. Hvis det er en samlever/ægtefælle, der opfylder kravet, skal det dokumenteres forudgående samliv via udskrift fra folkeregisteret. Parret skal have haft samliv i mindst to år forud for indflytningsdatoen.

 

 

Er du boligsøgende?

Se mere i denne video:

 

 

Særlige kriterier:

Hvis du er i arbejde

Fleksibel udlejning giver dig mulighed for at opnå fortrinsret til en almen familiebolig i Høje-Taastrup Kommune, hvis du opfylder kriteriet:

 • At du eller din ægtefælle har fast arbejde. En samlevende, som du har haft fælles folkeregisteradresse med de seneste to år, sidestilles med ægtefælle.

Dokumentationskravet for at opfylde kriteriet om fast arbejde:

 • Du eller din ægtefælle eller samlever skal have fast arbejde – dvs. ikke tidsbegrænsede stillinger på mindre end et år.
 • Beskæftigelsen skal have et omfang af mindst 25 timer om ugen.
 • Kopi af lønsedler for de seneste tre måneder. Ved nyansættelse forelægges ansættelseskontrakt. Arbejdet skal påbegyndes senest 2 måneder efter boligens overtagelsestidspunkt.
 • Selvstændigt erhvervsdrivende og konsulenter skal fremlægge dokumentation for CVR-registrering og årsopgørelse fra seneste kalenderår samt forskudsopgørelse.
 • Fast stilling med offentligt tilskud, f.eks. fleksjob, sidestilles med andet arbejde. En boligsøgende i fleksjob vurderes efter det timetal, som kommunen supplerer op til. Dvs. hvis du arbejder 15 timer om ugen, og kommunen supplerer lønnen op til 30 timer, så betragtes dette fleksjob som arbejde i 30 timer om ugen.
 • Fleksjob dokumenteres med kopi af lønsedler fra de seneste 3 måneder og/ eller ansættelseskontrakt samt dokumentation fra kommunen for bevilling af fleksjob.
 • Beskæftigelseskravet er ikke opfyldt ved midlertidig ansættelse med løntilskud.

Du opfylder uddannelseskriteriet, hvis du eller din ægtefælle/samlevende (gennem to år) kan dokumentere, at I er uddannelsessøgende.

Dokumentationskravet for at opfylde kriteriet som uddannelsessøgende:

 • Du eller din ægtefælle/samlever er i gang med en uddannelse, der defineres som værende en SU-berettiget kompetencegivende uddannelse, faglig uddannelse, herunder elev-stilling.
 • Uddannelsen skal være et SU-berettiget sammenhængende heltidsundervisningstilbud af minimum et års varighed.
 • Fremlæggelse af dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om indskrivning.
 • Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.

Hvis du tilhører målgruppen ”ung under uddannelse” kan du overveje også at lade dig skrive op til en ungdomsbolig. Det er gratis at stå på venteliste til en ungdomsbolig. Du kan finde en ungdomsbolig på hjemmesiden www.findbolig.nu

Du opfylder kriteriet, hvis du er over 60 år og bor i kommunen og er i arbejde eller på alderspension og har behov for en mere egnet bolig end din nuværende bolig.

Dokumentationskravet for at opfylde seniorkriteriet:

 • Du og din ægtefælle/samlever skal opfylde dokumentationskravet som ved fast arbejde:
  • Du eller din ægtefælle eller samlever skal have fast arbejde – dvs. ikke tidsbegrænsede stillinger på mindre end et år.
  • Beskæftigelsen skal have et omfang af mindst 25 timer om ugen.
  • Kopi af lønsedler for de seneste tre måneder. Ved nyansættelse forelægges ansættelseskontrakt. Arbejdet skal påbegyndes senest 2 måneder efter boligens overtagelsestidspunkt.
  • Selvstændigt erhvervsdrivende og konsulenter skal fremlægge dokumentation for CVR-registrering og årsopgørelse fra seneste kalenderår samt forskudsopgørelse.
  • Fast stilling med offentligt tilskud, f.eks. fleksjob, sidestilles med andet arbejde. En boligsøgende i fleksjob vurderes efter det timetal, som kommunen supplerer op til. Dvs. hvis du arbejder 15 timer om ugen, og kommunen supplerer lønnen op til 30 timer, så betragtes dette fleksjob som arbejde i 30 timer om ugen.
  • Fleksjob dokumenteres med kopi af lønsedler fra de seneste 3 måneder og/ eller ansættelseskontrakt samt dokumentation fra kommunen for bevilling af fleksjob.
  • Beskæftigelseskravet er ikke opfyldt ved midlertidig ansættelse med løntilskud.
 • Alderspension dækker over efterløn, folkepension og tjenestemandspension.
 • Du og din ægtefælle/samlever skal bo i og frigive en egen bolig af permanent karakter i kommunen på anvisningstidspunktet.

Det er en forudsætning, at du før separation, skilsmisse m.v. havde bopæl i Høje-Taastrup Kommune. Fortrinsretten gælder indtil et år efter skilsmisse/separation/samlivsophævelse under forudsætning af, at du er i arbejde eller uddannelse.

Dokumentationskravet for at opfylde samlivsophævelse-/skilsmisse kriteriet:

 • Du skal dokumentere, at du har ansøgt om en bolig inden for det seneste år.
 • Dokumentation i form af skilsmisse- eller separationspapirer eller bopælsattest, hvis I ikke var gift.
 • Du skal have været bosiddende i kommunen i minimum to år i egen selvstændig bolig.
 • Arbejde defineres her på samme måde som i arbejdsmarkedskriteriet.
 • Uddannelse defineres på samme måde som i uddannelseskriteriet.
 • Det er normalt en forudsætning, at du er skrevet op på boligorganisationens venteliste, og at det af din opnotering fremgår, at du opfylder et eller flere kriterier.

Du skal dokumentere, at du opfylder et af kriterierne. Du skal dog først dokumentere det, når du får tilbudt en bolig, og altså ikke, når du lader dig skrive op til en bolig via ordningen.

I nogle boligområder udlejes der udelukkende efter de skærpede fleksible kriterier, der stiller særlige krav til tilflyttere og deres husstand.

Det er boligorganisationerne, der udlejer boliger efter de fleksible kriterier og de skærpede fleksible kriterier. Boligorganisationerne kan vejlede dig mere konkret om hvilke boliger, der opfylder dine behov, og hvor ventetiden er kortest.

Nedenfor kan du klikke dig ind på mere information om fleksibel udlejning i den enkelte boligorganisation.

Der er desværre lang ventetid på en almen familiebolig i Høje-Taastrup Kommune. Hvor hurtigt man kan få en bolig, hvis man opfylder de fleksible kriterier, kommer an på hvor populær boligafdelingen er. De fleste boligorganisationer oplyser om ventetider på deres hjemmeside.

Hold øje med boligorganisationernes hjemmesider, hvor de oplyser om boliger med kort ventetid.

Høje-Taastrup Kommune og de almene boligorganisationer med boliger i kommunen har indgået en anvisning- og udlejningsaftalen, der gælder til 31. december 2026.

Læs anvisnings- og udlejningsaftalen

Borgerservice

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail: kommune@htk.dk  |  Send sikker mail (Digital Post  |  Åbningstider og adresse

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje