Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Dagtilbud og skole Dagtilbud Udmeldelse af dagtilbud

Udmeldelse af dagtilbud

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den sidste dag eller 15. i måneden. Dette gælder også ved fraflytning fra Høje-Taastrup Kommune.

Du skal udmelde dit barn af dagplejen eller daginstitutionen via Digital Pladsanvisning.

Udmeldes dit barn af nuværende dagtilbud, og ønsker I fortsat at stå på venteliste med en ny pasningsgaranti, er det vigtigt at tilføje dette via Digital Pladsanvisning.

Find information om

Hvis dit barn ikke har benyttet daginstitutionen i 2 måneder, vil det medføre administrativ udmeldelse efter gældende regler for udmeldelse.

Dit barn vil blive udmeldt, uanset om der er givet besked om årsagen til fraværet, og det vil ikke være muligt at fastholde en plads til barnet i samme daginstitution.

Du kan vælge at melde dit barn ud af daginstitutionen efter de almindelige udmeldelsesregler, allerede når du ved, at der er grund til et længerevarende fravær for barnet. Det giver den fordel, at du samtidig kan skrive dit barn på venteliste til en anden plads i daginstitution med den nye, forventede behovsdato og dermed optjene anciennitet på ventelisten.

En administrativ udmeldelse følger reglerne for en almindelig udmeldelse, og en genoptagelse på ventelisten følger samme regler som almindelig opskrivning på venteliste.

Forældre, der kan dokumentere en arbejdsrelateret udstationering, kan sikres plads i samme dagtilbud, som de er udmeldt fra, når de vender tilbage.

Administrativ udmeldelse af daginstitution gælder ikke børn i sprogstimuleringstilbud.

I nogle tilfælde bliver dit barn automatisk udmeldt af dagtilbud. Der sker, når

  • dit barn flytter til et andet tilsvarende tilbud i kommunen (fx fra dagpleje til vuggestue eller fra børnehave til en anden børnehave)
  • dit barn flytter fra vuggestue til børnehave i et integreret dagtilbud.

I disse tilfælde behøver du ikke selv at melde dit barn ud af dagtilbuddet.

Hvis dit barn skal udmeldes før skolestart, skal du selv gøre dette - her gælder de almindelige regler for udmeldelse.

  • Børn, der starter i en folkeskole, udmeldes automatisk den 31. marts
  • Børn, der starter på en privatskole, har mulighed for at blive i børnehaven indtil det er muligt at starte i SFO på privatskolen.  

Pladsanvisningen

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail: pladsanvisning@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje