Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Støtte og omsorg Voksne med behov for støtte Borgere med demens

Borgere med demens

Tilbud til borgere med demens og deres pårørende, som bor i Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup kommune yder er en særlig hjælp og støtte til borgere med demens og deres pårørende. Kommunen har et demensteam med 3 demenskonsulenter, der tilbyder hjemmebesøg og vejledning, som er tilpasset den enkeltes behov.

Når en borger kommer i kontakt med demensteamet, tilknyttes en demenskonsulent som følger borgerens sygdomsforløb og giver støtte til at overskue den ændrede livssituation.

Demenskonsulenterne kan hjælpe med at få talt om hverdagen og hvordan demensdiagnosen indvirker på denne, samt særlige opmærksomhedspunkter som kan være gode at forholde sig til. Kommunen har en række forskellige tilbud, der er målrettet borgere med demens og deres pårørende.

Hvis du har mistanke om en demenssygdom kan demenskonsulenterne vejlede dig til, hvad du kan gøre. Se nedenfor, hvor de 10 vigtigste tegn på demens er beskrevet.

Hvis du har en demenssygdom eller er pårørende til et menneske med en demenssygdom, kan demenskonsulenterne rådgive og vejlede om de tilbud og støtteforanstaltninger, kommunen har.

 

Vil du vide mere om demens

Har du spørgsmål om demens, kan du kontakte:

Demenskonsulenterne tlf. 43 59 16 99 mandag - torsdag kl. 13.00-14.00

Eller send mail til demens@htk.dk

 

Find information om

Demens er en hukommelsessygdom, der kommer snigende over tid. Demens er ikke en naturlig del af at blive ældre. Demenssygdom rammer fortrinsvis ældre mennesker, men kan også ramme yngre.

Alzheimers Demens er den mest udbredte demenssygdom. Fælles for demens sygdommene er, at de forværres over tid. Forløbene er forskellige og det kan være svært at forudse udviklingen af demenssygdommen. I nogle tilfælde kan det gå langsomt og i andre går det hurtigere.

Det anbefales, at du dyrker motion, spiser sundt og varieret, ikke ryger eller indtager alkohol, da forskning peger på, at disse faktorer kan bidrage til, at du kan leve længere uden demens.

10 tegn på demens

Kontakt lægen, hvis du eller dine pårørende ofte oplever disse tegn:

 1. Glemsomhed: Det er normalt at have brug for huskesedler eller glemme en aftale for senere at komme i tanke om det. Det er ikke normalt at spørge om det samme flere gange eller glemme noget, man har lært for kort tid siden

 2. Besvær med at udføre velkendte opgaver: Det er normalt at skulle have hjælp til at indstille fjernsynet. Det er ikke normalt at have problemer med at følge en opskrift, man har brugt mange gange tidligere.

 3. Problemer med at finde ord: Det er normalt ikke at kunne finde det rette ord ind imellem. Det er ikke normalt at gå i stå midt i en samtale uden at ane, hvordan man kommer videre eller kalde tingene noget helt forkert (fx at sige ”viserklokke” i stedet for ”ur”).

 4. Forvirring vedrørende tid og sted: Det er normalt at komme i tvivl om, hvilken ugedag det er. Det er ikke normalt ikke at vide, om der er forår eller efterår eller at glemme, hvor man er, og hvordan man kom derhen.

 5. Svigtende dømmekraft: Det er normalt at træffe en dårlig beslutning af og til. Det er ikke normalt at tage sandaler på om vinteren eller gentagne gange lade sig overtale til at købe ting, man åbenlyst ikke har brug for eller råd til.

 6. Problemer med at tænke abstrakt: Det er normalt at have lidt svært ved at forstå en talemåde eller et ordsprog som fx ”det er som at slå i en dyne”. Det er ikke normalt at tro, at musene bogstaveligt talt danser på bordet, når katten er ude.

 7. Vanskeligheder med at finde ting: Det er normalt at glemme, hvor man har lagt fjernbetjeningen. Det er ikke normalt at lægge brillerne i køleskabet eller anklage andre for at stjæle de ting, man ikke kan finde.

 8. Forandringer i humør og adfærd: Det er normalt at have en dårlig dag eller blive irriteret, når ens vaner bliver brudt. Det er ikke normalt at tabe fatningen, blive mistænksom, bange, vred eller forvirret uden nogen oplagt grund.

 9. Ændringer i personlighed: Det er normalt at ændre holdning over tid og kunne sige undskyld, hvis man er gået over stregen. Det er ikke normalt at sige alt, hvad man tænker, uden at tage hensyn til andres følelser.

 10. Mangel på initiativ: Det er normalt, at man nogle gange ikke orker arbejdet, familien og sociale forpligtelser. Det er ikke normalt ofte at trække sig fra fritidsaktiviteter, sociale sammenkomster eller sport, som man ellers plejer at gå op i. 

Yderligere information om demenssygdomme kan ses på: Videnscenter for demens

Sådan møder du et menneske med demens

Nogle oplever, at det er vanskeligt at kommunikere med et menneske, der har en demenssygdom. Du kan her se nogle gode råd til en god kommunikation.

Smil og vær imødekommende

Smil og latter er en god måde at få kontakt på. Har man demens, så er man ofte tilbageholdende med at spørge om hjælp. Derfor er det vigtigt at vise, at du er imødekommende og gerne vil hjælpe.

Bevar øjenkontakt og brug dit kropssprog

Vis med bevægelser, hvad du gerne vil. Peg for eksempel på stolen eller gå hen til stolen, når du gerne vil, at han eller hun sætter sig. Kropssproget er lettere at forstå, når sproget begynder at forsvinde.

Vær et godt spejl - vis hvordan man gør

Mennesker med demens spejler sig i det, som andre gør. Er man usikker på, hvordan man bruger kniv og gaffel, så er det godt at kunne se, hvordan andre gør. Vær et godt spejl. Du behøver ikke at sige noget - vis blot med dine handlinger, hvordan man gør.

Brug korte sætninger og stil ledende spørgsmål

Brug korte sætninger med én information ad gangen og undgå at stille spørgsmål som for eksempel "Er du sulten?". Sig hellere: "Vi skal spise nu, jeg tænker, at du også er sulten?"

Hjælp med at finde ord - hjælp mennesket med demens på vej

Mennesker med demens har svært ved at finde navneord, det er én af de første ting, der forsvinder i demensramtes verbale verden. Der kan derfor være formuleringer som "Jeg skal have det, man drikker kaffe af", og så kan du hjælpe og sige "ja, værsgo her er en kop".

Tal til mennesket - tal ikke forbi

Selv om man har demens, så har man stadig følelser, og det kan være utroligt frustrerende at mærke alt det, man ikke kan. Og det kan være svært, hvis venner og bekendte taler hen over én. Tal til mennesket - tal ikke forbi ham eller hende.

Ros ofte og stil realistiske krav

Er man syg med demens, har man haft mange nederlag, som sygdommen skrider frem. Stil derfor ikke opgaver, som kan være svære at indfri. Ros for de små ting, som "Hvor godt at du fik jakken på, du er allerede parat til at gå en tur".

Vær tålmodig

Vær tålmodig og tag én ting ad gangen. Mennesket med demens kan ikke gøre for, at han eller hun har en sygdom, så det hjælper ikke noget at blive irriteret. Tag ikke vrede og kritik personligt. Bær over, hvis der bliver sagt noget uforståeligt eller usammenhængende.

Inspireret af Videnscenter for Demens

Café Husk

Café Husk er en café for borgere med en demenssygdom og deres pårørende. Formålet med caféaftenerne er at skabe grundlag for social aktivitet. Hver caféaften har et indslag, f.eks. et foredrag eller en kort film. Der er ligeledes musikalske indslag og mulighed for at få vendt stort og småt. Demenskonsulenterne og frivillige deltager i arrangementerne.

Sted: Pejsestuen, Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup

Tid: Kl. 18-20

Tilmelding på tlf. 43591699 eller på Demens@htk.dk

Datoer for Café Husk i 2024:

Januar tirsdag d.30. januar - 25 kr      

Februar tirsdag d. 27. februar  -25 kr.

Marts tirsdag d. 19. marts - 25 kr.

April tirsdag d. 30. april - 25 kr.

Maj tirsdag d. 28. maj -25 kr.

Juni tirsdag d. 25. juni Sankt Hans  – 100 kr.

August tirsdag d. 27. august 25 kr.        

September tirsdag d. 24 september – 25 kr.

Oktober tirsdag d. 29. oktober - 25 kr.

November tirsdag d. 26. november - 25 kr.

December tirsdag d. 10. december - 25 kr.

Pårørendegruppe

Dette er et tilbud til pårørende til borgere med en demenssygdom, men man skal have talt med demenskonsulenterne inden første gang man er tilstede på et møde.

Sted: Sundhedscenter Espens Vænge, Espens Vænge 44, 2630 Taastrup

Tid: Kl. 10-12

Tilmelding på tlf. 43591699 eller på Demens@htk.dk 

Datoer for pårørendegruppe i 2024:

Fredag d. 5. januar 

Fredag d. 2. februar 

Fredag d. 1. marts 

Fredag d. 5. april 

Fredag d. 17. maj 

Fredag d. 14. juni 

Fredag d. 5. juli 

Fredag d. 6. september 

Fredag d. 4. oktober 

Fredag d. 1. november 

Fredag d. 6. december - dog kl. 11 - 13 

Pårørende undervisning

Undervisningsforløb for pårørende med tre mødegange, hvor demenskonsulenterne underviser om demenssygdomme, kommunikation og hverdagen samt etiske dilemmaer og juridiske opmærksomhedspunkter.

Sted: Sundhedscenter Espens Vænge, Espens Vænge 44, 2630 Taastrup

Tid: Kl. 16-18

Tilmelding på tlf. 43591699 eller på Demens@htk.dk

Datoerne for pårørendeundervisning i 2024:

Tirsdag d. 16. januar  Demenssygdomme 

Mandag d. 22. januar Kommunikation og hverdagen med demens

Torsdag d. 8. februar  Etiske dilemmaer og juridiske opmærksomhedspunkter

Se også:

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje