Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhvervsliv Erhvervsaffald Sortering og bortskaffelse af erhvervsaffald

Sortering og bortskaffelse af erhvervsaffald

Affaldet skal sorteres der, hvor det opstår. Det vil sige ved kilden, altså på din virksomhed. Bliv klogere på de enkelte affaldsfraktioner og deres håndtering.

Alt affald, der forekommer i betydelige mængder, skal sorteres. Farligt affald skal altid sorteres, uanset mængde.

Virksomheder skal selv sørge for at bestille afhentning af deres kildesorterede affald hos godkendte transportører, der afleverer til godkendte modtageanlæg.

Det er også muligt at melde sig til genbrugsstationen, og selv aflevere dit kildesorterede erhvervsaffald. Éngangsklippekort eller årskort kan købes ved Tilmelding til genbrugsstationer. En kommunal indsamlingsordning kan dog bestilles for dagrenovation, hvis denne fraktion forekommer på din virksomhed. Til- og afmelding til ordningen skal ske til Kommunen.

Ved at kildesortere affaldet undgår vi, at der sker en sammenblanding og tilsmudsning af affaldet, der er en forudsætning for en god udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Affaldet skal derfor sorteres efter den behandling det efterfølgende skal gennemgå.

Genanvendelige materialer kan bruges i stedet for nye råvarer, når der laves fx nyt papir, pap, plast og glas.

Alle virksomheder, forretninger, institutioner m.v. skal sortere deres affald. Det er lovpligtig for virksomheder at sortere affaldet.

Det er virksomhedens ansvar, at affaldet opbevares og afleveres efter de regler, der er vedtaget i Høje-Taastrup Kommune. Brug vores guide for sortering af erhvervsaffald og bliv klogere på de enkelte affaldsfraktioner.

Se informationsark om de forskellige affaldstyper og deres sortering.

Find information om

Medicinsk affald og klinisk risikoaffald skal håndteres som farligt affald. Det er dog vigtigt af sikkerhedsmæssige årsager, at disse to affaldstyper holdes adskilt. Medicinsk affald er fx medicin, der er udgået eller tomme beholdere af flydende medicin. Klinisk risikoaffald er fx smittefarligt affald, kanyler og skalpeller.

Klinisk risikoaffald skal opbevares i egnet beholder som fx kanyleboks. En ordning skal indgås med SMOKA for afhentning af affaldet. De kan kontaktes på tlf. 33 22 32 37, smoka@smoka.dk eller hjemmesiden for Smoka.dk.

Det indsamlede papir sendes videre til papirfabrikker, hvor det indgår i produktionen af nye pap- og papirprodukter. 

JA TAK til: aviser, reklamer, printerpapir, papir- og rudekuverter, telefonbøger. Papiret skal være rent og tørt. 

NEJ TAK til: snavset papir (småt brændbart), mælkekartoner (småt brændbart), pap, bøger med hardback.     

Det indsamlede pap sendes videre til papfabrikker, hvor det indgår i produktionen af nye papprodukter.

JA TAK til: pap og karton, bølgepap, paprør (fra for eksempel køkkenruller). Pap skal være rent og tørt.

NEJ TAK til: Snavset pap (småt brændbart), mælke- og juicekartoner (småt brændbart), papir.

Metal bliver sorteret, smeltet om og genanvendt i nye produkter af metal.

JA TAK til: maskindele af metal, dåser, søm og skruer, andre ting af metal.

NEJ TAK til: spraydåser og trykflasker af metal (farligt affald), metalemballage mærket med faresymbol (farligt affald eller småt brændbart), metal der indeholder elektronik (sorteres som elektronik).

Glas bliver smeltet om og genanvendt i produktionen af nyt glas.

JA TAK til: glasflasker, konservesglas, glasskår fra fx ruder eller drikkeglas.

NEJ TAK til: keramik, porcelæn, almindelige el-pærer (småt brændbart), el-sparepærer og lysstofrør (farligt affald).

Både blød og hård plast sorteres og genbruges til nye produkter, der indeholder plast. Når vi genbruger plastik, sparer vi den råolie og gas, der bliver brugt til at producere ny plastik. For hvert kilo genbrugsplast vi producerer, sparer vi 1,9 kg råolie.

JA TAK til: plastdunke, -bøtter, -poser og –folie, ting af plast.

NEJ TAK til: plastdunke fra maling, kemikalier og skrappe rengøringsmidler (hvis de har faresymbol – så er det farligt affald), flamingo (småt brændbart).

Organisk affald indsamles og laves om til biogas og gødning. Det hjælper, med at bevare næringsstoffer i kredsløbet, i stedet for at brænde dem væk. Derudover får man ikke meget ud af at brænde organisk affald, da det er så vådt – det brænder ikke så nemt!

JA TAK til: både rå og tilberedte madvarer, grøntsags- og frugtskræl, ægge- og nøddeskaller, kaffegrums, teblade og filtre, kød og fisk, fødevarer der for gamle, afskårne blomster, mælkeprodukter, brød, ris og pasta.

NEJ TAK til: Haveaffald, træ (bortskaffes som haveaffald eller træ på genbrugspladsen), jord (under 1 m3, kan afleveres på Genbrugspladsen), mademballage (sorteres i henhold til materialet).

Elektronikken genanvendes i nye produkter.

JA TAK til: Computere, tv, mobiltelefoner, hårde hvidevarer, elektrisk værktøj – alt, der kører med ledning eller batteri (dog skal batterierne sorteres fra som farligt affald).

NEJ TAK til: batterier, el-sparepærer, lysstofrør (alle sammen farligt affald).

Noget farligt affald, som el-sparepærer indeholder en række stoffer, som er sjældne eller dyre at udvinde. Helt op til 98% af disse stoffer kan genanvendes bl.a. i forbindelse med produktion af nye pærer. Andre miljøfarlige stoffer bliver destrueret, for at begrænse deres negative påvirkning af miljøet.

JA TAK til: Olie og oliefiltre, spraydåser og trykflasker, batterier og akkumulatorer, el-sparepærer, LED og lysstofrør, malingrester, lak og lim, lakfjerner og terpentin, koncentrerede rengøringsmidler, kemikalier, alt der er faremarkeret.

NEJ TAK til: Elektronik (sorteres som elektronik), almindelige el-pærer (sorteres som småt brændbart).

Småt brændbart sendes til forbrænding ved Vestforbrænding, og bliver til elektricitet og varme.   

JA TAK til: Snavset pap, flamingo, mælke- og juicekartoner, chipsposer, almindelige el-pærer, andet der ikke kan genanvendes. Hvis din virksomhed har dagrenovationsindsamling, kan ovenstående ligeledes bortskaffes som dagrenovation.   

NEJ TAK til: Alt genanvendeligt (pap, papir, glas, metal, plastik, organisk affald, elektronik), farligt affald, dagrenovation, byggeaffald.   

Dagrenovationen sendes til forbrænding ved Vestforbrænding, og bliver til elektricitet og varme.

JA TAK til: Affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, m.v. Hvis din virksomhed genererer madaffald udelukkende fra fx rester fra frokostrum, er det ikke nødvendigt at have organisk affaldssortering. Dog skal organisk affald sorteres fra på virksomheder, der producerer fødevarer.

NEJ TAK til: Genanvendelige materialer (elektronikaffald, pap, papir, metal, glas, plastik), farligt affald, byggeaffald.

Som virksomhed har du mulighed for at melde dig til den offentlige indsamlingsordning til dagrenovation.

Til- og afmelding til ordningen skal ske til Driftsbyen. Læs mere og regler for dagrenovation i Høje-Taastrup Kommune.

Afmelding kan kun ske med virkning fra den 1. i en måned, og skal ske med minimum en måneds varsel.

Virksomheden kan også vælge en anden transportør til eventuel dagrenovation. Den anvendte transportør skal fremgå af Miljøstyrelsens Affaldsregister.

Hvis du har en stor mængde af en særlig type affald (f. x. dæk, printerpatroner, tekstil) kan det være, at det skal sorteres som selvstændig fraktion. Søg på affaldstypen under "Affaldsfraktioner på Miljøstyrelsens Affaldsregister for at se, om du kan finde en transportør til det. Du kan også ringe til din transportør og høre, om de modtager den omtalte fraktion.

Hvis du er tvivl om, hvordan noget skal sorteres, kan du kontakte din transportør, eller spørge os ved at ringe 43 59 12 17 elle sende en mail til BMC@htk.dk.

Natur og miljø

Telefon: 43 59 12 17  |  e-mail: bmc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje