Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhvervsliv Miljø Brug kloakker korrekt og hjælp fisken

Brug kloakker korrekt og hjælp fisken

Brug kloakker korrekt og undgå af hælde kemikalier, sæbevand og olie i regnvandsristen

Det meste af Høje-Taastrup Kommune er separatkloakeret. Det vil sige, at spildevandet fra toilet og vask ledes til rensningsanlægget, mens vand fra veje, tage og fliser ledes til det nærmeste vandløb. Derfor er det vigtigt, at du undgår, at kemikalier, olie og sæbe ender i regnvandskloakken.

Gulvvask

Gulvvaskevand skal hældes ud i toilettet, i en håndvask eller i et indendørs gulvafløb.

Udendørs vask

Udendørs vask eller afskylning af biler og materiel må kun foregå, hvis der er etableret en vaskeplads med sandfang og olieudskiller, som er tilsluttet kloakken.

Udendørs håndtering af kemikalier

Der må kun foregå omhældning af kemikalier udendørs, hvis der er tæt belægning uden afløb til kloak. Husk, at asfalt og SF-sten ikke er tæt belægning!

Husk spildebakke og overdækning:

  • ved opbevaring af kemikalier
  • ved opbevaring af flydende, farligt affald. 

Ring 112

I tilfælde af større spild eller uheld, hvor der er risiko for, at kemikalier er udledt til kloakken, skal virksomheden forsøge at afværge situationen:

  • Forsøg at standse forureningen og/eller dens spredning.
  • Alarmér Alarmcentralen på tlf. 112.
  • Orientér Høje-Taastrup Kommune om uheldet, senest førstkommende hverdag på tlf.: 43 59 12 17 (indenfor rådhusets åbningstid).

 

Læs om Hjælp Fisken her (PDF)

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje