Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhvervsliv Udbud Udbudsregler

Udbudsregler

Her kan du finde hjælp til regler om udbud samt oplysning om kommunens brug af sociale klausuler.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Du kan finde hjælp til, hvad og hvordan du skal gøre, når du vil byde ind på kontrakter i det offentlige på  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside finder du analyser, vejledninger og andet information om udbud.

Du finder både på udbudsportalen.dk og på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside også information om den nye udbudslov, der trådte i kraft pr. 1. januar 2016.

Udbud.dk

På Udbud.dk annonceres alle EU udbud og alle udbud efter Udbudslovens afsnit IV.

Derudover kan du også finde alle nationale udbud, der frivilligt annonceres på udbud.dk efter udbudslovens regler om indkøb på markedsmæssige vilkår, og licitationer efter Tilbudslovens afsnit I. 

På Udbud.dk kan du lave en fast søgning på de områder, der passer til din virksomhed og få besked, når en offentlig myndighed annoncerer et udbud inden for dit område. Dermed får du ikke bare besked om kommunens udbud, men om alle udbud i Danmark og i resten af EU, der passer til din virksomhed.

Sociale klausuler

Statslige, regionale og kommunale ordregivere er ”forpligtet til i relevante udbud at overveje at bruge sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler” samt at give en begrundelse, hvis der ikke anvendes sociale klausuler  (se kapitel 2 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning).

De ”relevante udbud” er:

 • Bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr.
 • Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har et driftselement (fx rengøring eller kantinedrift), en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4. mio. kr.

Ordregiver kan lovligt anvende sociale klausuler, når tre betingelser er opfyldt (se kapitel 3 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning):

 1. Klausulen skal overholde de EU-retlige principper om ikke-forskelsbehandling, ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet.
 2. Klausulen skal være forbundet til kontraktens genstand.
 3. Klausulen skal være angivet i udbudsbekendtgørelsen eller det øvrige udbudsmateriale.

Den førstnævnte betingelse indebærer bl.a., at det ikke er tilladt at stille krav om, at elever fx skal komme fra Danmark eller et andet specifikt EU-land, fra en bestemt erhvervsskole eller et særligt geografisk område. Elever fra andre EU/EØS-lande, der er omfattet af tilsvarende ordninger, dvs. ordninger med et uddannelsesmæssigt formål, opfylder klausulerne på samme måde som danske elever (se kapitel 3).

I forbindelse med den konkrete formulering af kravet (kontraktvilkåret) om anvendelse af elever skal ordregiver bl.a. overveje, hvorvidt leverandøren kan overføre allerede ansatte elever til opgaven. Derudover skal det, i henhold til erhvervsministerens beslutning herom, anføres i kontrakten, hvordan ordregiver vil følge op på vilkåret, og hvilke sanktionsmuligheder der vil være, såfremt leverandøren ikke overholder forpligtelsen (se kapitel 4 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning).

Hvis ordregiver i et relevant udbud vælger ikke at anvende en social klausul, skal ordregiver forklare grunden hertil på ordregivers hjemmeside.

Kommunen har indgået partnerskab med Dansk Byggeri, Københavns Tekniske skole (NEXT), Roskilde Tekniske skole, 3F Høje Taastrup og Vallensbæk Kommune om virksomheders etablering af praktikpladser. 

Partnerskabsaftalen skal danne grundlag for et velfungerende samarbejde på tværs af brancheorganisationer, kommuner, Dansk Byggeri, erhvervsskoler, og faglige organisationer. Med denne fælles partnerskabsaftale etableres et samarbejde på tværs af kommune og faggrænser med de unge borgere i centrum.

Partnerskabsaftalen har 3 overordnede målsætninger:

 1. Unge med et bestået grundforløb indenfor bygge- og anlægsuddannelserne skal have en praktikplads
 2. Folkeskoleelever skal motiveres til at søge ind på en erhvervsuddannelse
 3. Unge ledige svende med en bygge- og anlægsuddannelse skal hjælpes ud på arbejdsmarkedet

I oktober 2019 er partnerskabsaftalen blevet fornyet, og her er det præmære fokus - i forhold til tidligere - ændret til unge-området, hvor formålet er:

 • at øge unges motivation for valg af erhvervsuddannelse i samarbejde med Dansk Byggeri,
 • sætte fokus på frafaldstruede elever på erhvervsskolerne og fortsat sikre at der er praktikpladser til elever med bestået grundforløb.

Partnerskabsaftalen samt den politiske sag der var på Byrådets møde i oktober 2019 kan ses i kommunens dagsordensystem (sag nr. 11).

Du kan se partnerskabsaftalen her.

Økonomi- og Analysecenter

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail:  oekonomiogdigitalisering@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje