Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhvervsliv Vand Drikkevand

Drikkevand

Vandforsyningen i Høje-Taastrup Kommune sker fra forsyningsselskabet HTK Vand A/S under HTK Forsyning A/S, 15 almene private vandværker og fra private boringer (enkeltindvindingsanlæg).

Find information om

Den tidligere kommunale vandforsyning og kloakforsyning er overgået til forsyningsselskabet HTK Forsyning A/S. HTK Forsyning A/S er ejet af Høje-Taastrup Kommune. Hovedopgaverne for HTK Forsyning A/S er at levere rent drikkevand til forbrugerne og at lede spildevand og regnvand væk fra forbrugerne på en miljømæssig god måde.

Informationer om vand- og kloakforsyning, herunder selvaflæsning af vandmåler, kan nu søges på HTK Forsyning A/S's hjemmeside.

Du kan også tage kontakt enten på telefon 70 20 51 20 eller e-mail htkforsyning@htkforsyning.dk.

Der er 14 almene private vandværker i Høje-Taastrup Kommune. Der sker løbende en kontrol med vandets kvalitet og hvert vandværk har pligt til at informere forbrugerne om drikkevandets kvalitet. Informationen skal være tilgængelig på vandforsyningens hjemmeside eller mindst en gang om året offentliggøres i et trykt medie, som er til rådighed for alle forbrugere af vand fra det almene vandforsyningsanlæg.

Du kan få yderligere oplysninger ved at henvende dig til dit lokale vandværk eller til By- og Miljøcenter i kommunen på telefon 43 59 10 00.

Der skal for ethvert alment vandværk være et regulativ. Regulativet skal indeholde regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder om forbruget skal måles ved vandmålere, og om grundejernes forpligtelser. Der er udarbejdet et fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Høje-Taastrup Kommune. Regulativet gælder for 8 af de almene vandværker. Øvrige vandværker har deres eget regulativ.

Læs Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Høje-Taastrup Kommune.

Vandets hårdhedsgrad (grader dH) dækker over vandets indhold af kalk og magnesium. Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask, da hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand. Det er derfor vigtigt at indstille vaskemaskinen korrekt efter det aktuelle kalkindhold i vandet.

I Høje-Taastrup Kommune er der omkring 250 private boringer, som leverer drikkevand til ejendommene i det åbne land.

Privat indvinding til husholdningsbrug bør foretage en forenklet kontrol af vandet fra ejen-dommen hvert 5. år. En forenklet kontrol af drikkevand indeholder følgende parametre:

 • Vandets udseende og lugt (subjektiv bedømmelse),
 • Ledningsevne
 • Nitrat
 • Totalt forsforindhold
 • pH
 • Coliforme bakterier
 • Escherichia coli (E. coli)
 • Kimtal ved 22 °C
 • Clostridium perfringens, herunder sporer (kontrolleres kun hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand).

Ejeren af boringen skal selv indgå aftale med laboratoriet og betale omkostningerne til prøvetagning og analyse. Det er et krav at prøverne udtages og analyseres af et laboratorium, der er akkrediteret hertil. Resultatet af vandanalysen sendes fra laboratoriet til ejeren af vandforsyningsanlægget, kommunen og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse via den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter).

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk

Telefon: 49 25 07 70

Hjemmeside: www.alsglobal.dk

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85, 6600 Vejen

Telefon: 70 22 42 56

Hjemmeside: www.eurofins.dk

Højvang Miljølaboratorium A/S
Industri Vest 8, 4293 Dianalund

Telefon: 58 24 24 58

Hjemmeside: www.hmlab.dk

R. Dons´ Vandanalytisk Laboratorium
Lejrvej 29, Kr. Værløse, 3500 Værløse

Telefon: 45 80 31 33

Hjemmeside: www.donslab.dk

Tjekvand
Enghavevej 1 A, 4720 Præstø

Telefon: 21 76 19 35

Hjemmeside: www.tjekvand.dk

 Hårdhed °dH   Inddeling i Danmark
0-4  Meget blødt
 4-8 Blødt
 8-12 Middelhårdt
 12-18 Temmelig hårdt
 18-24  Hårdt
 24-30 Meget hårdt
 >30 Særdeles hårdt

 

Vandets hårdhedsgrad på de enkelte vandværker

Birkevængets Vandværk - 25,2

Fløng Vandværk - 25,2

Hedehusene Vestre Vandværk - 23,3

Hedehusene Østre Vandværk - 25,2

Holmemarkens Vandværk - 32,3

HTK Vand A/S (Snubbekors Vandværk) - 20,7

Høje Thorstrup Vandværk - 21,8

Katrineberg Vandværk - 22,3

Marbjerg Bys Vandværk - 30,3

Ny Fløng Vandværk - 19

Reerslev Vandværk - 16,9

Rømershøj Vandværk - 23

Sengeløse Vandværk - 20,1

Soderup-Vadsby Vandværk - 20,1

Stærkende Vandværk - 21

Fløng Vandværk a.m.b.a

Niels Bjerre

Askevand 25, 2640 Hedehusene

Mobil: 24299976

E-mail:mail@flongvand.dk

Hjemmeside Fløng Vandværk a.m.b.a.

 

Hedehusene Østre Vandværk

Formand: Poul-Henrik Larsen

Østergade 4, 2640 Hedehusene

Tlf.: 46563003

Mobil: 40969632

Hjemmeside Hedehusene Østre Vandværk

 

Holmemarkens Vandværk

Holmemarksvej 5, 2630 Taastrup Sengeløse

Mobil: 21353564

Hjemmeside Holmemarkens Vandværk

 

Høje Thorstrup Vandværk

v/Gunnar Kanstrup

Kraghave Parkvej 12, 2630 Taastrup 

Tlf.: 43996629

Mobil: 26226629

Hjemmeside Høje Thorstrup Vandværk

 

Katrineberg Vandværk

Iben Le Nech Markussen,

Birkevej 6 F, 2630 Taastrup, Sengeløse

Tlf. 2962 8462

E-mail: iben1979@hotmail.com

Hjemmeside: Katrineberg Vandværk

 

Marbjerg Bys Vandværk

Formand: Jimmy Nyvang Rasmussen

Marbjerg Byvej 8, Marbjerg 2640 Hedehusene

Tlf: 40 50 35 19

Email: jimmynyvang@get2net.dk

Hjemmeside: Marbjerg Bys Vandværk

 

Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.

Formand.: Børge Krogh Samuelsen

Katrinevej 8, 2640 Hedehusene

Tlf. 28575838

E-mail: bsa@katrinevej.dk

Hjemmeside: Ny Fløng Vandværk a.m.b.a

 

Reerslev Vandværk I/S

v/ Rene Juhl Andersen

Nordtoften 6, Reerslev 2640 Hedehusene

Tlf. 25 41 41 05

E-mail rene@koudal.org

Hjemmeside: Reerslev Vandværk I/S

 

Soderup-Vasby Vandværk

v/Mikael Lindholdt

Bækgårdsvej 7, Soderup 2640 Hedehusene

Tlf. 40 50 59 17

E-mail: mikaelogsanne@os.dk

Hjemmeside Soderup Vadsby Vandværk

 

Stærkende Vandværk 

v/ Erik Ørving 

Poul Hansens Vænge 23 

2640 Hedehusene 

E-mail: erik.oerving@gmail.com 

Tlf.: 40269056

 

Vestre Vandværk Hedehusene a.m.b.a.

Formand: Hans-Henrik Poulsen

Frederiksvej 5 2640 Hedehusene

Tlf.: 46 56 26 67
Mobil: 20 20 02 18

E mail: hans@vestrevandvaerk.dk

Hjemmeside: Vestre Vandværk Hedehusene a.m.b.a.

Natur og miljø

Telefon: 43 59 12 17  |  e-mail: bmc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje