Skip til hoved indholdet
    Hjem Foreningsservice Foreningshåndbog Bygninger

Bygninger

Herunder får du svar på nogle af de mest gængse spørgsmål, når du som forening har med kommunale bygninger at gøre.

Det kommunale Center CEIS (Center for ejendomme og intern service), administrerer selve bygningerne, men kontakt Fritid- og Kulturcenteret når din forening står foran en opgave.

Find svar på:

Som udgangspunkt skal alt arbejde udføres af kommunens håndværkere eller håndværkere, som kommunen har aftaler med. El og vand skal altid af sikkerhedsårsager udføres af kommunens håndværkere. Der kan gives tilladelse til at foreningen selv maler eller laver mindre håndværksmæssige arbejder efter aftale med kommunen (kontakt Fritid og Kultur).

Som udgangspunkt ejer CEIS alle kommunens ejendomme, derfor skal de spørges inden lokalet ændres radikalt. Det vil sige ombygninger eller renoveringer, hvor der foretages ændringer på vægge, gulve, vand-, varme og elinstallationer.

Alle ændringer af døre, vægge og andre faste installationer skal der søges byggetilladelse til. Det vil sige ændringer/blænding af døre, nedrivning af vægge, etablering af nye døråbninger/vægge eller andre faste installationer skal der søges byggetilladelse til.

Når I er i kommunale lokaler eller lejede lokaler, skal I altid søge om ejerens tilladelse til ændringer/renoveringer. For kommunale lokaler er det CEIS, der giver eventuel tilladelse. Derefter søges der byggetilladelse hos By- og  Miljøcenter (BMC) igennem www.bygogmiljoe.dk.
Ansøgningen skal indeholde tegninger og anvisninger på hvordan arbejdet udføres og i hvilke materialer. Det kan være en håndlavet tegning, der viser ændringerne.

Kontakt Fritid og Kultur for hjælp og kontakt til CEIS og BMC.

Opstilling af container i mere end 3 måneder kræver byggetilladelse. Husk at få grundejers tilladelse til opstillingen inden I søger byggetilladelse, BMC foretager sig intet, hvis der ikke foreligger en tilladelse.

Hvis du vil vide mere om hvad I som forening har af muligheder ift. bygninger og lokaler, er du velkommen til at skrive til Jesper Kristiansen: JesperKri@htk.dk

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje