Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreningsservice Foreningshåndbog Tilskud til idrætsforeninger

Tilskud til idrætsforeninger

Herunder kan du læse om, hvilke tilskud som idrætsforeninger specifikt kan ansøge, samt finde vejledning og ansøgningsfrister.

Hver forening kan som maksimum få det tilskud, der er reserveret til foreningen til kurser samt rejser og lejre. Hvis foreningen har brugt hele sit reserverede beløb, kan de stadig indsende ansøgninger, da disse vil blive udbetalt, hvis der er penge i overskud fra puljen efter årets udgang. Der kan dog max. udbetales 300 % af det reserverede beløb.

Tilskud til idrætsforeninger

 • Der ydes tilskud til både lønnede og ulønnede ledere/træneres deltagelse i kursus.
 • Der kan ydes tilskud til grund-, basis- og dommerkurser.
 • Foreningen får dækket hele kursusafgiften uden egen betaling.
 • Der ydes ikke tilskud til kurser i udlandet.
 • Der ydes max. 10.000 kr. i tilskud pr. kursusenhed.
 • Transportudgiften dækkes højst med det beløb, der svarer til billigste offentlige transportmiddel.
 • Hvis der samtidig søges støtte i elite og talentpuljen, sendes særskilt ansøgning til fritidkultur@htk.dk med oplysninger om ansøgningen og at der er søgt i begge puljer.
 • Deltagerliste, med angivelse af fødselsdag og år, skal vedlægges ansøgningen.

Der ansøges om tilskud via conventus.dk

 • Der ydes alene tilskud til rejser og lejre, hvor overnatning sker uden for Høje-Taastrup Kommune.
 • Der ydes tilskud op til 200 kr. pr. tilskudsberettiget deltager under 25 år.
 • Ved udgifter op til 200 kr. pr. tilskudsberettiget deltager refunderes hele beløbet.
 • Der ydes tilskud til 2 ledere pr. påbegyndt 10 deltagere, herefter 1 yderligere pr. påbegyndt 10 deltagere.
 • Transportudgiften dækkes højst med det beløb, der svarer til billigste offentlige transportmiddel.
 • Der ydes max. kr. 500,- i tilskud til transport af omfangsrigt og/eller tungt materiel.

Der ansøges om tilskud via conventus.dk

Log ind på www.conventus.dk for at ansøge (vælg blanketter). Vejledning kan rekvireres i Fritids- og Kulturcentret.

Frister

 • Fristen for aflevering af ansøgninger er den 15. december. Ansøgninger, der kommer for sent, kommer ikke i betragtning. 
 • Ansøgninger bedes sendt til  Fritids- og Kulturcentret senest 2 måneder efter kursus ophør. Men indsend meget gerne løbende.
 • Kurser og rejse/lejre afholdt mellem den 15. december og den 31. december refunderes på det kommende års budget.

Har du yderlige spørgsmål til hvad og hvordan, der kan søges tilskud til rejser og lejre, er du velkommen til at kontakte Fritids- og Kulturcentret, Casper Graugaard, på telefon 4359 1311, eller sende en e-mail til: CasperGr@htk.dk

Ekstra timer, når der er turneringskampe på hverdage 

Foreninger som har placeret deres kampe på hverdage, kan få tildelt ekstra tid til dette forudsat, at de ikke også tildeles tider til de samme kampe i weekend-fordelingen, samt at beslutningen om placering af kampafvikling er foretaget af pågældende forbund.

Fristen er 1. december. 

Ansøgningsskema sendes til alle idrætsforeninger i november måned.


Ekstra timer, som er målrettet elite, talentudvikling, og særligt højt aktivitetsniveau

 

Foreninger med et særlig højt aktivitetsniveau inden for ungdomsarbejde, talentudvikling og eliteidræt kan senest 1. december hvert år indsende en ansøgning om ekstra timer til Fritid og Kultur med begrundelse for det ekstra timebehov. 

Fristen er 29. november.

Ansøgningsskema sendes til alle idrætsforeninger i november måned.

Godkendte folkeoplysende foreninger med aktiviteter i Høje-Taastrup kommune får basistilskud og medlemstilskud. Tilskuddet gives for et kalenderår af gangen og forudsætter at foreningerne søger om fornyelse af godkendelse og indberetter antal medlemmer.

Basistilskud:
Tilskuddet anvises umiddelbart efter 1. januar. Tilskuddets størrelse er fastsat af Foreningsudvalget.
Basistilskuddet udgør for tiden 500 kr. årligt.

Medlemstilskud:
Dette tilskud ydes til ovennævnte foreninger til de medlemmer, der er under 25 år.

Læs mere om den årlige godkendelse

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje