Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreningsservice Foreningshåndbog Tilskud til Kultur

Tilskud til Kultur

Skal du arrangere en kulturelle aktivitet, kan du søge om økonomisk støtte fra det Kulturelle Samråd eller Musikudvalget i kommunen.

Du kan søge om støtte uanset om du er privatperson, institution, eller medlem af en forening.

Ansøgning om tilskud til musikaktiviteter

Ønsker du at søge om tilskud til musikaktiviteter, skal du ikke bruge nedenstående retningslinjer, men i stedet  kontakte Musikskolen, der fungerer som sekretariat for Musikudvalget.

Musikskolen kan kontaktes på telefon 43 35 28 50 eller e-mail: musikskolen@htk.dk

Se musikskolens hjemmeside

Læs mere om Musikudvalgets arbejde

 

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsblanketten.

Ansøgningen skal indeholde følgende obligatoriske oplysninger:  

 1. Ansøgers navn, adresse, tlf.nr., e-mail og cvr eller cpr.nr.
 2. Med fokus på det kulturelle indhold, skal der gives kort beskrivelse af formålet med aktiviteten, herunder tid og sted.
 3. Det skal oplyses, om der er ansøgt om tilskud/støtte fra fonde og puljer mv., og om arrangørens egne udgifter i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteten.

Tema(er) i kulturpolitikken, som aktiviteten vedrører, herunder:

 • Tema 1: Åbne kulturelle fællesskaber
 • Tema 2: Kultur der popper op
 • Tema 3: Børn og unge i kulturlivet

En definition af enkelte temaer kan læses i Kulturpolitikken.

Budget inkl. alle forventede indtægter og udgifter ved aktiviteten, herunder:

 1. Søgt eller modtaget tilskud/støtte fra andre puljer/fonde mv.
 2. Samlede entreindtægter, herunder billetpris(er) og forventet antal solgte billetter.
 3. Sælges varer (f.eks. mad og drikkevarer) og/eller ydelser oplyses såvel forventede indtægter og udgifter herved.
 4. Annonceudgifter, herunder hvorledes annoncering finder sted. For eksempel Kultunaut.

Kulturelt Samråd behandler alle ansøgninger om støtte og tager stilling til, om der kan bevilges støtte til aktiviteten, herunder om støtten gives som underskudsgaranti eller som aktivitetsstøtte.

Ved behandlingen lægges vægt på:

 • At ansøgningen indeholder oplysninger om formålet med aktiviteten
 • Om aktiviteten er støtteværdig
 • Om der er behov for støtte
 • Om der er ansøgt om tilskud fra fonde og puljer mv.
 • Om arrangørens egenbetaling. 
 • Hvorvidt aktiviteten indgår som led i kulturpolitikken.

Kulturelt Samråd yder ikke aktivitetsstøtte til gennemførelse af aktiviteter, hvor Høje Taastrup Kommune har givet særskilt bevilling til gennemførelsen af aktiviteten. 

Fritid og Kultur meddeler ansøger resultatet af behandlingen af ansøgningen senest 8 dage efter mødet i Kulturelt Samråd.

Ønsker du resultatet af behandlingen af ansøgningen, forinden aktiviteten afholdes, må du sende ansøgningen inden for fristen.

Såfremt Kulturelt Samråd må udsætte behandlingen af en mangelfuld ansøgning, vil du straks blive anmodet om at indsende de manglende oplysninger.

 • Honorar (dirigenter, lyd og lysfolk, musikere, dansere, billedkunstnere o.l.).

 • Honorar til ekstern (udefra kommende) instruktør, der skal højne (øge eller forbedre) standarden i foreningen samt aktiviteten.

 • Annoncering (plakater, aviser o.l.).

 • Transport (instrumenter, optrædende, billeder o.l.) i forbindelse med aktiviteter, der afholdes i Høje Taastrup Kommune, eller hvor Høje Taastrup Kommune bliver brandet.

 • Lejeudgifter (af instrumenter, bus, lokaler, kunst o.l.).

 • Forsikringer (af kunstværker, instrumenter, mennesker o.l.).

 • Koda afgift o.l.

 • Brandvagt o.l.

 • Interne instruktører, f.eks. hvis man er medlem. 
 • Indkøb af materiel/udstyr (instrumenter, noder, pc, bandstands o.l.).
 • Skrifter (trykning af billetter, medlemsinvitationer, udsmykning o.l.).
 • Fortæringsudgifter.

 • Der skal være offentlig adgang til aktiviteten.
 • Aktiviteten skal afholdes i Høje-Taastrup Kommune, eller Høje-Taastrup Kommune skal blive brandet gennem aktiviteten.
 • Arrangeres aktiviteten af en forening/gruppe uden for Høje-Taastrup Kommune, eller dækker din aktivitet et større område end kommunen, vil det Kulturelle Samråd vurdere, hvor stort det lokale indslag er i aktiviteten.

For at komme i betragtning som ansøger, skal du sende en fyldestgørende ansøgning til Fritid og Kultur, inden afholdelsen af aktiviteten.

Hvis du vil være sikker på at få ansøgningen behandlet på førstkommende møde i Kulturelt Samråd, skal ansøgningen være Fritid og Kultur i hænde senest 14 dage før mødet. Kulturelt Samråd holder møde den 4. tirsdag i hver måned, bortset fra juni og juli, hvor der ikke afholdes møder, og december, hvor mødet holdes den 2. tirsdag i måneden.

Du kan få støtte i to forskellige former:

 1. Underskudsgaranti (fortrinsvis for aktiviteter, som har indtægter, fx entréindtægter) (se afsnit om afholdelse af regnskab).
 2. Direkte aktivitetsstøtte (for aktiviteter uden indtægter) (se afsnit om afholdelse af regnskab).

 • Senest en måned efter afholdelse af aktiviteten, skal du sende regnskab med dokumentation for udgifter til Fritid og Kultur, Bygaden 2, 2630 Taastrup eller e-mail: FritidKultur@htk.dk.
 • Den præcise dato vil stå i det bevillingsbrev, som du modtager, når din ansøgning er blevet godkendt.
 • Hvis du afholder aktiviteten i december, skal regnskabet være os i hænde senest primo januar. Den præcise dato vil stå i bevillingsbrevet.

1. Underskudsgaranti

Hvis du får tilsagn om en underskudsgaranti skal du indsende regnskabet for aktiviteten til Fritid og Kultur senest en måned efter afholdelsen af aktiviteten (for aktiviteter der finder sted i december, primo januar). 

Beløbet vil derefter blive udbetalt.

Viser regnskabet, at det reelle underskud er større end den givne underskudsgaranti, udbetales kun det beløb, som du har fået tilsagn om. Viser regnskabet, at det reelle underskud er blevet mindre end den givne underskudsgaranti, udbetales kun det reelle underskud.

2. Aktivitetsstøtte

Hvis du får tilsagn om aktivitetsstøtte, vil Fritid og Kultur snarest muligt udbetale beløbet. Du skal efterfølgende – senest en måned efter afholdelsen af aktiviteten - indsende regnskabet for den bevilgede støtte til Fritid og Kultur. Fristen er starten af januar, for aktiviteter der afholdes i december.

Hvis regnskabet for aktiviteten ikke aflægges, skal du tilbagebetale beløbet til Fritid og Kultur.

Kulturelt Samråd fastsætter det årlige tilskud til de kulturelle foreninger som har søgt om godkendelse som folkeoplysende forening på det første samrådsmøde i det nye år. Tilskuddet udbetales herefter til de kulturelle foreninger.

Tilskuddet er for tiden 3.000 kr. årligt.

Læs mere om den årlige godkendelse

Kontakt Stine Vad Johansen på e-mail: StineJo@htk.dk

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje