Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreningsservice Foreningshåndbog Tilskud til Øvrige Foreninger

Tilskud til Øvrige Foreninger

Herunder kan du læse om, hvilke tilskud som foreninger under Samråd for Øvrige Foreninger specifikt kan ansøge, samt finde vejledning og ansøgningsfrister.

Find information om:

Godkendte folkeoplysende foreninger med aktiviteter i Høje-Taastrup kommune får basistilskud og medlemstilskud. Tilskuddet gives for et kalenderår af gangen og forudsætter at foreningerne søger om fornyelse af godkendelse og indberetter antal medlemmer.

Basistilskud:
Tilskuddet anvises umiddelbart efter 1. januar. Tilskuddets størrelse er fastsat af Foreningsudvalget.
Basistilskuddet udgør for tiden 500 kr. årligt.

Medlemstilskud:
Dette tilskud ydes til ovennævnte foreninger til de medlemmer, der er under 25 år.

Læs mere om den årlige godkendelse

 • Der gives tilskud på 50 % af uddannelses-/kursusafgift dog max. 800 kr. pr. kursus.
 • Der ydes ikke tilskud til transportudgifter.
 • Hver forening kan i løbet af et kalenderår højst få tilskud til 2 kurser.

 • Ved rejser og lejre forstås et arrangement af mindst 24 timer varighed.
 • Der gives et tilskud, der svarer til 50 % af den dokumenterede udgift, dog max. kr. 1.250,00.
 • Tilskud vedrørende transport, gives kun ved brug af den billigste offentlige transport.
 • Ydes der kommunalt lokaletilskud til foreningens rejse/lejre, skal dette fratrækkes foreningens udgifter således, at tilskud udelukkende baseres på ikke-dækkede udgifter.
 • Deltagerliste, med angivelse af fødselsdag og år, skal vedlægges ansøgningen.
 • Hver forening kan kun få tilskud til en rejse/lejre pr. år.

Ansøgningerne sendes til Fritids- og Kulturcentret som sørger for at sende kopi af materialet til Samrådet.

Bevilliget tilskud udbetales af Fritids- og Kulturcentret, når denne har fået besked herom fra Samrådet.     

Ansøgningen sendes til: fritidkultur@htk.dk.

Ansøgningen skal være Fritid og Kultur i hænde senest den 30. november. Udgifter afholdt i december måned, bliver udbetalt på næste års budget.

Har du yderlige spørgsmål til hvad og hvordan, der kan søges tilskud til uddannelse, er du velkommen til at kontakte Fritids- og Kulturcentret, Christina Pedersen, på telefon 51 85 27 28, eller sende en e-mail til: christinape@htk.dk

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje