Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreningsservice Projekter, indsatser og statistik Eliteidræt

Eliteidræt

Høje-Taastrup Kommune støtter lokal, foreningsbaseret eliteidræt og talentudvikling. En definition af Eliteidræt og "Eliteidrætsklubber" og "Talentklubber" findes i retningslinjer for Eliteidrætsbestyrelsens arbejde.

Eliteidrætsklubber:

 

 • Høje-Taastrup Bokseklub
 • Swim Team Taastrup
 • TIK – Gymnastik
 • TIK – Bueskydning

 Talentklubber:

 

 • Taastrup Gymnastik Forening
 • Taastrup FC
 • Hedehusene Gymnastik Forening
 • TIK – Badminton 
 • Taastrup Fægteklub

Eliteidrætsbestyrelse

Retningslinjer for Eliteidrætsbestyrelsens arbejde med eliteidræt og talentudvikling

Vedtaget af Høje-Taastrup Byråd 27. august 2019 

Høje-Taastrup kommune ønsker, at alle skal have mulighed for at udvikle deres potentiale - også dem, der har et særligt talent indenfor en idrætsgren - og elite- og talentudvikling indgår derfor som en naturlig del af kommunens Idræts- og bevægelsespolitik.   Med elite- og talentordningen ønsker Høje-Taastrup Kommune at understøtte den lokale, foreningsbaserede idræt i arbejdet med at udvikle gode talentudviklingsmiljøer samt at støtte foreninger, der har eliteudøvere på seniorplan.  


Eliteidrætsbestyrelsen

Høje-Taastrup Kommune har nedsat en Eliteidrætsbestyrelse, som har til formål at støtte udvikling af eliteidræt og talentudvikling blandt idrætsforeninger i Høje-Taastrup Kommune. 
 
Bestyrelsen består af:

 • Én repræsentant for Fritids- og Kulturudvalget (født formand)
 • En repræsentant for hver af eliteklubberne.
 • To repræsentanter for talentklubberne.
 • Én repræsentant fra Idrættens Samråd.
 • Centerchef for Fritid og Kultur.
 • Idrætskonsulent for Fritid og Kultur (sekretær)

Kommunen arbejder for, at det bliver muligt for elite- og talentklubberne at leve op til de krav, der stilles, herunder adgang til faciliteter og Byrådet har afsat midler til arbejdet i en eliteidrætspulje, som fordeles af Eliteidrætsbestyrelsen indenfor følgende områder: 

 • Udvikling af organisationen i elite- og talentklubberne
 • Kompetenceudvikling i elite- og talentklubberne
 • Støtte til deltagelse i internationale mesterskaber 
 • Talent- og kraftcenterudvikling i elite- og talentklubberne i samarbejde med specialforbund
 • Individuel støtte til kandidater til OL.
 • Individuel støtte til talenter (under seniorniveau), der ikke er medlem af en af elite- eller talentklubberne, hvis de er bosiddende i Høje-Taastrup Kommune eller medlem af en forening i Høje-Taastrup Kommune.

Definitioner

International elite (udøvere fra 15 år): Deltager i internationale mesterskaber på seniorniveau (NM/EM/VM/OL alternativt World Cup. Gælder ikke invitationskonkurrencer).  

National elite (udøvere fra 15 år): Deltager på det højeste nationale seniorniveau inden for den givne idræts konkurrencestruktur.  
 
Høje-Taastrup elite (HTK-elite) (udøvere fra 15 år): Deltager i konkurrencer i idrætsgrene på disse niveauer på seniorniveau: 
 
Fodbold:  Herrer: 3. bedste række.  Kvinder: 2. bedste række.

Håndbold:  Herrer: 2. bedste række.  Kvinder: 2. bedste række. 
 
Talenter er ungdomsatleter med kompetencer og færdigheder i en sportsgren som sandsynliggør en langsigtet udvikling til senioratlet på højeste nationale eller internationale niveau.
 
Talentudviklingsmiljø: Definitionen på et talentudviklingsmiljø er, at udviklingsmålene er i fokus frem for resultatmålene. Talentudviklingsmiljøer måles ikke på antallet af medaljer, men på kvaliteten af det daglige arbejde med udøverne og det langsigtede perspektiv med at skabe senioratleter på højeste niveau. 
 
Elitemiljø: En eliteklub er defineret ved at have seniorudøvere på højeste nationale eller internationale plan og arbejde struktureret med talentudvikling.  For at være eliteklub skal man have et elitemiljø på seniorplan. Et elitemiljø forudsætter, at atleterne har en kritisk masse at træne og sparre med, enten i egen klub eller i samarbejde med andre klubber (hold- og træningsfællesskaber, talentcenter eller lignende). 

Krav til elite- og talentklubberne 

Udover at opfylde de sportslige krav skal foreninger, der ønsker at blive elite- eller talentklub i Høje-Taastrup Kommune opfylde følgende krav:

 1. Foreningen skal have en overordnet strategi for klubbens udvikling (udviklingsplan) med et treårigt sigte.
 2. Foreningen skal have en sportslig strategi for talent- og elitearbejdet, herunder udvikling af leder- og trænerkvalifikationer, organisation og miljø samt foretage den nødvendige økonomiske, tids- og facilitetsmæssige prioritering.
 3. Foreningen skal gennemgå et klubudviklingsforløb, som tilpasses den enkelte forening. Klubudviklingsforløbet finansieres af midlerne fra Eliteidrætspuljen og består af en række ”Skal”- brikker og en række ”Mulighedsbrikker”: 

”Skal”-brikker i klubudviklingsforløbet

 • Præsentation og afklaring
 • Mønsterklubanalyse®
 • Udviklingsplan
 • Organisatorisk workshop
 • Bredde- og talent/elitestrategi
 • Afrunding
 • Årligt status- og opfølgningsmøde med fokus på handlingsplanerne i udviklingsplanen og den sportslige strategi

 ”Muligheds”brikker i klubudviklingsforløbet 

 • Kommunikationspolitik og -strategi
 • Rekrutterings- og fastholdelsespolitik
 • Bestyrelsen som et team 

  4. Foreningen skal arbejde efter ATK 2.0 (Aldersrelateret Træningskoncept) og have integreret specialforbundets idrætsspecifikke ATK som en del af den sportslige strategi.

5. Foreningen skal arbejde efter Team Danmarks aktuelle retningslinjer for gode talentudviklingsmiljøer.

6. Elite- og talentklubberne skal deltage i Talentforum og øvrige initiativer iværksat af Eliteidrætsbestyrelsen. 

7. Foreninger og enkelte atleter, der modtager støtte fra Eliteidrætsbestyrelsen, skal deltage i idrætsarrangementer arrangeret af Høje-Taastrup Kommune og fungere som ambassadører for  Høje-Taastrup Kommune.  

Klubberne har status af elite- eller talentklub fra og med det tidspunkt, hvor bestyrelsen tildeler klubben status og to år frem under forudsætning af, at klubben opfylder kravene i perioden, herunder arbejder kontinuerligt med elite- og talentstrategien. Det betyder, at klubbernes status tages op til vurdering hvert andet år.

Tildeling af støtte

 1. Støtten gives under forudsætning af, at klubberne lever op til kravene.
 2. Der udbetales årlig støtte til elite- og talentklubberne i januar. Det årlige støttebeløb fastsættes af Eliteidrætsbestyrelsen.
 3. Støtten til deltagelse i internationale mesterskaber udbetales løbende med 30% af udgiften. Ved årets afslutning kan der søges yderligere støtte op til 50% af udgiften.
 4. Støtte til Talent- og kraftcentre søges hvert år senest 1. november og udbetales i januar.
 5. Støtte til kompetenceudvikling kan anvendes både til fælles kompetenceløft og til kompetenceudvikling i den enkelte forening. Støtten kan søges løbende.
 6. Individuel støtte til kandidater, der sigter mod OL-deltagelse kan søges senest 1. november og udbetales i januar.
  1. Individuel støtte til talenter (under seniorniveau), der ikke er medlem af en elite- eller talentklub kan søge støtte hvert år senest 1. november. Ansøgningen skal vedlægges udtalelse fra forening eller forbund.

Fra Fritids- og Kulturudvalget er Toke Elling valgt og er født formand for Eliteidrætsbestyrelsen, med Melis Aydin som personlig stedfortræder. 

 

Øvrige medlemmer er én repræsentant for Idrættens Samråd samt én repræsentant for hver af eliteklubberne (se definition i retningslinjer for bestyrelsens arbejde), samt to repræsentanter for talentklubberne.

 

Fritids- og Kulturcenteret deltager med Centerchef som medlem samt idrætskonsulent som sekretær.

 

Eliteidrætsbestyrelsens medlemmer

 

 

 

 • Flemming Jørgensen, TIK Bueskydning
 • Helle Christiansen, TIK Gymnastik
 • Kim Kristiansen, Høje-Taastrup Bokseklub
 • Jimmi Mortensen, Hedehusene Gymnastik Forening
 • Torben Hjalholt, Swim Team Taastrup
 • Peter Vergmann, Taastrup Fodbold Club
 • Ilknur Kekec, repræsentant for Idrættens Samråd
 • Formand for Fritids- og Kulturudvalget Toke Elling
 • Centerchef for Fritid- og Kulturcenteret, Poul Damkjær
 • Idrætskonsulent, Signe Abildå, der er født sekretær for udvalget.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje