Skip til hoved indholdet
  Hjem Foreningsservice Projekter, indsatser og statistik Foreningspraktik

Foreningspraktik

Kunne I i jeres forening tænke jer at hjælpe en ledig med at komme tættere på arbejdsmarkedet, øge sine sociale kompetencer og styrke troen på sig selv? Så bliv foreningsvært for en foreningspraktikant.

Find information om

I en foreningspraktik bliver jeres forening matchet med en ledig fra Høje-Taastrup Kommune, som har svært ved at blive en del af arbejdsmarkedet og har brug for lidt ekstra støtte.

Foreningspraktikanten bliver tilknyttet jeres forening i 1-3 måneder, 1-10 timer om ugen.

I mange tilfælde kan det være godt, at foreningspraktikanten i starten blot følger med en person fra jeres forening rundt og senere måske kan hjælpe med praktisk arbejde, planlægning af arrangementer eller administrativt arbejde eller lignende.

Da de fleste foreninger er aktive udenfor almindelig arbejdstid, vil foreningspraktikken også foregå uden for arbejdstid. Sammen med foreningspraktikanten og Jobcenteret aftaler I tidspunkter, som passer for jer. Hvis det er muligt, foregår foreningspraktikken i dagtimerne.

Den foreningspraktikant I får ud i jeres forening, er ledig og bor i Høje-Taastrup Kommune og har selv valgt at komme i foreningspraktik. Foreningspraktikanten vil ofte have brug for ekstra støtte og hjælp og mere rummelighed end en almindelig arbejdsplads kan give. Jeres foreningspraktikant kan for eksempel være:

 • en ung eller voksen, der mangler fællesskab og netværk
 • en sygemeldt, der tager første skridt tilbage til arbejdsmarkedet
 • en person, der har brug for at blive bedre til dansk
 • en ledig med lang ledighed bag sig og manglende erhvervserfaring

Ud over at være ledig kan jeres foreningspraktikant have udfordringer som fx angst, manglede sociale relationer, personlige udfordringer eller fysiske udfordringer.

Foreningspraktikanten kan have brug for jeres hjælp til fx at:

 • overholde mødetid og aftaler
 • løse opgaver
 • indgå i sociale sammenhænge
 • opbygge motivation
 • opbygge tro på sig selv
 • afprøve sig selv i nye opgaver

Mange kan også have brug for hjælp til simpelthen bare at komme i gang og prøve at være en del af et fællesskab.

 1. At en person fra jeres forening fungerer som mentor for forenings-praktikanten i perioden.
  Mentorrollen indebærer at være kontaktperson for foreningspraktikanten og støtte foreningspraktikanten gennem forløbet hos jer. Dette kan være at introducere til opgaver, lægge arbejdsplaner, have samtaler om arbejdsopgaver eller lade foreningspraktikanten følge med dig rundt. I kan altid før, under og efter forløbet kontakte Høje-Taastrup Kommune med spørgsmål om for eksempel foreningspraktikanten, udfordringer eller opgaver.

 2. At have opfølgningssamtaler med Høje-Taastrup Jobcenter
  Høje-Taastrup Jobcenter afholder en opfølgningssamtale en gang om måneden. Samtalen kan foregå personlig eller telefonisk og kan være i eller efter almindelig arbejdstid. Efter hver samtale kan både I, foreningspraktikanten og Jobcenteret foreslå at ændre rammerne for foreningspraktikken, hvis I fx har talt om flere/færre timer, nye opgaver eller andre forhold. I og foreningspraktikanten kan også altid kontakte Jobcenteret med spørgsmål.

 3. Hvis det har interesse: at indgå i et fælles netværk med alle foreningsværter
  Er I foreningsværter har I mulighed for at være med i et fælles netværk for alle, der har en foreningspraktikant i Høje-Taastrup Kommune. I netværket deles viden, oplevelser og udfordringer og der er også mulighed for at få vidensoplæg.

 4. Hvis det har interesse: at få undervisning i jeres forening
  Som foreningsværter har I mulighed for at få undervisning i jeres forening. Det kan fx være undervisning omkring mentorrollen, rammer og fællesskab, eller det at have sårbare mennesker i en forening. Kunne det være interessant for jer, kan I altid kontakte Fritids- og Kulturcentret.

Hvis I vil vide mere om at blive foreningsvært, kan I kontakte Stig Jørgensen på mail StigJoe@htk.dk.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje