Skip til hoved indholdet
    Hjem Foreningsservice Projekter, indsatser og statistik Trænerakademiet

Trænerakademiet

Et uddannelsesforløb for unge trænere og ledere i foreninger

Trænerakademiet er Høje-Tastrup Kommunes indsats for at få flere unge trænere/ledere engageret i det frivillige foreningsliv i samarbejde med CUR (Center for Ungdomsstudier)

 

Høje-Taastrup Kommune er en af i alt seks kommuner (Høje-Taastrup, Frederiksberg, Tønder, Køge, Kolding og Odder Kommune) som har indgået et samarbejde med Center for Ungdomsstudier (CUR) omkring projekt Trænerakademiet i 2023-2026.

Nyeste forskning viser, at der i samfundet i dag er færre såkaldte ”kontinuerligt frivillige”, og antallet af timer som de frivillige bruger på frivilligt arbejde er faldende. Denne udvikling udfordrer en af grundpillerne i det danske samfund - nemlig foreningslivet. Udover at foreningslivet danner en central ramme for især mange børn og unges fritidsliv, yder det også et markant bidrag i forhold til såvel demokratisk dannelse som sammenhængskraft på tværs af alder, kultur, politisk og religiøs overbevisning.

Det frivillige foreningsliv har i mange år udgjort en arena, hvor børn og unge har kunnet indgå i fællesskaber på tværs af forskelle. I foreningslivet får unge styrket deres personlige og sociale kompetencer og får mulighed for at tage ansvar i et demokratisk fællesskab. Trænerakademiet hviler på den grundantagelse, at det er en udfordring for både den enkelte unge og samfundet som helhed, at en stadig mindre andel af unge oplever at være en del af det fællesskab og den dannelsesarena, som foreningslivet udgør.

Overgangen til ungdomsuddannelser udgør for mange unge i dag et paradigmeskifte, hvor fokus er på uddannelse, fritidsjob, fester og det sociale liv, hverken tidsmæssigt eller mentalt levner plads til at påtage sig kontinuerligt foreningsarbejde. Tilsammen kalder dette både på en rekrutteringspraksis i foreningerne, der fokuserer på elever i udskolingen (7.-9. klasse) samt indsatser, der kan motivere og hjælpe unge trænere med at få deres foreningsengagement til at hænge sammen med deres ungdomsuddannelse og sociale liv. Altså en helt ny praksis på tværs af både skoler, klubber og foreninger, som skal udvikles og afprøves gennem trænerakademiet.

CUR har modtaget støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond til trænerakademiet. Fritids- og Kulturcentret i Høje-Taastrup Kommune modtager støtte fra CUR til projektet hen over projektperioden.

Projektet tager afsæt i den nyeste viden om unges skoleliv, hverdagsliv og motivation for deltagelse i foreningsliv og målsætningerne er:

  •  At understøtte personlig og social udvikling samt trivsel hos unge i alderen 13-19 år i Høje-Taastrup Kommune.
  •  At tiltrække og kvalificere flere unge i alderen 13-19 år til træner/lederrollen i foreningslivet i Høje-Taastrup Kommune.
  •  At grundlægge en livslang passion for engagement i foreningslivet blandt flere unge i alderen 13-19 år i Høje-Taastrup Kommune.

Målsætningerne søges realiseret gennem etablering af følgende to overordnede indsatser:

  1.  Etablering af et trænerakademi i Høje-Taastrup Kommune. Trænerakademiet er et udviklings- og uddannelsesforløb, som består af i alt tre moduler og foregår i samarbejde med interesserede parter (skoler, ungdomsskole og fritids-ungdomsklubber).  
  2.  I samarbejde med interesserede foreninger i Høje-Taastrup Kommune udvikles og afprøves:
  • Nye strategier for trænerrekruttering og
  • Nye strategier for at motivere trænere/ledere til fortsat engegement i foreningslivet.

Hvis du er interesseret i at høre mere om eller har spørgsmål til trænerakademiet, kan du kontakte projektleder Sofie Aabo på mail: sofieab@htk.dk eller telefon: 51 14 67 09.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje