Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen By- og boligudvikling Befolkningsprognose

Befolkningsprognose

Prognosen tager udgangspunkt i befolkningstallet pr. 01-01-2023 samt Høje-Taastrup Kommunes boligbyggeprognose.

Den samlede befolkning i Høje-Taastrup Kommune er stigende og forventes at stige fra 55.258 den 01-01-2023 til 62.182 den 01-01-2035, i alt en befolkningstilvækst på 6.924 borgere gennem hele prognoseperioden.

I perioden frem til 2035 forventes Høje-Taastrup Kommunes befolkning primært at vækste i aldersgrupperne 25-64 årige og 80+ årige.

Sammensætningen af kommunens borgere forventes at ændre sig i løbet af perioden således, at den ældre befolkning over 80 år i 2034 forventes at udgøre en større andel af den samlede befolkning. Ligeledes forventes borgere i den erhvervsaktive alder at udgøre en større andel af befolkningen i 2035, mens andelen af børn og unge er nogenlunde konstant.

Befolkningsprognosen er et skøn baseret på en række konkrete forudsætninger. Forudsætningerne kan ændre sig over tid, hvilket betyder, at usikkerheden i prognosen vokser, jo længere vi kigger ud i prognoseperioden.

Høje-Taastrup Kommunes boligbyggeprognose indgår som forudsætning for befolkningsprognosen. Boligbyggeprognosen angiver antallet af nye boliger fordelt på opførelsestidspunkt, områder og boligtyper. Omfang og placering (i tid og rum) af nye boliger har stor betydning for befolkningsudviklingen.

Læs befolkningsprognose 2023-35

Økonomi- og Analysecenter

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail:  oekonomiogdigitalisering@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje