Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Info om kommunen Kommunale ejendomme

Kommunale ejendomme

Find information om

Rengøring af kommunens ejendomme varetages af Høje-Taastrup Kommunes eget rengøringspersonale.

Rengøring

Ud over rengøring af kommunens egne ejendomme, gør Rengøringsafsnittets personale også rent i ejendomme, som kommunen lejer. Rengøring i boliger på plejehjem og kulturcentre varetages dog ikke af Rengøringsafsnittet.

I alt bliver der gjort rent på et areal, som svarer til ca. 200.000 m² (bruttoareal).

Fastlagte rengøringsbeskrivelser

Rengøringen bliver udført efter fastlagte rengøringsbeskrivelser, og standarden af rengøringen er tilpasset i forhold til anvendelsen af de forskellige lokaler og bygninger. Rengøringsstandarden er vedtaget af Byrådet.
Hovedrengøring bliver som hovedregel udført én gang om året.

Herudover udføres også weekendrengøring, i f.eks. haller, retablering og opskuring af gulve, håndværkerrengøring, vinduespolering og tæpperens.

Miljøvenlige rengøringsmidler benyttes

Der bliver primært brugt miljøvenlige rengøringsmidler, og rengøringsmaskiner bliver brugt, hvor det er muligt. Ved udbud af rengøringsmidler, papirvarer samt måtteservice bliver der stillet krav til leverandøren om miljøvenlig produktion.

Personalet er veluddannet

Rengøringspersonalet er veluddannet og har fået grundig instruktion i rengøringsmetoder, dosering og anvendelse af rengøringsmidler, brug af rengørings-vogne og maskiner. Rengøringspersonalet gennemgår grunduddannelse i erhvervsrengøring, og de har alle fået en grundig gennemgang af rengøringsbeskrivelserne og sikkerhedsforskrifter.

Spørgsmål om rengøring

Hvis du har spørgsmål til rengøring af kommunens ejendomme, er du velkommen til at sende en mail til Rengøringsafsnittet

Høje-Taastrup Kommune har sit eget vægterkorps som servicerer kommunens bygninger.

Vægterkorpsets hovedopgaver

  • Løbende rundering af kommunens ca. 250 bygninger, for at minimere indbrud og hærværk
  • AP-Kørsel. Tilkald til aktiverede alarmer på kommunens institutioner. Responstiden fra alarm igangsættes til første vagtbil er fremme ligger i gennemsnit på 8 minutter
  • Tryghedsskabende besøg på blandt andet kommunens plejehjem og bofællesskaber i aften/nattetimerne
  • Brandeftersyn på de bofællesskaber som er uden personale i nattetimerne
  • Diverse åbne - og lukkeopgaver af porte og lignende

Vægternes arbejdstider

mandag - torsdag                  kl. 15.00 til 06.30

fredag - mandag                    kl. 15.00 frem til mandag morgen kl. 06.30

Helligdage                             Døgnservice

Telefonnummer:  80 32 12 22 

Ring til vægterne ved  

  • Smadrede ruder i kommunale ejendomme
  • Åbne vandhaner (og der er låst ind til bygningen)
  • Ekstraordinær lukning og låsning af institutioner, skoler og lignende

Kommunens vægtere er ikke udsmidere, reddere eller politi og kan ikke bruges som faste vagter.

Ved akutsituationer skal der ringes 1-1-2

TV overvågning på Høje-Taastrup Kommunes ejendomme

Når der er TV-overvågning af kommunens ejendomme, skal overvågningen følge lovgivningen.

TV- overvågning er omfattet af Databeskyttelsesforordningens regler om datasikkerhed   

Læs Databeskyttelsesforordningen 

 

Har du brug for at vide mere, kan du kontakte Center for Ejendomme og Intern Service på mail: CEIS@htk.dk.

Grønt regnskab for kommunen som virksomhed

I det grønne regnskab for de kommunale ejendomme kan du følge den grønne omstilling i Høje-Taastrup Kommune.

For at følge den grønne omstilling i Høje-Taastrup Kommune er der i 2016 udarbejdet et grønt regnskab for de kommunale ejendomme og ansattes transport. Grønne regnskab for kommunen som virksomhed.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje