Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Info om kommunen Takster

Takster

Se Høje-Taastrup Kommunes skattesatser, takster og gebyrer.

Skattesatser, takster og gebyrer.

Takst for anvisning af jord, som er erhvervsaffald

   2023  2024
 Fast gebyr pr. anvisning   175 kr.  175 kr.
Variabelt gebyr pr. time (afregner pr. påbegyndt kvarter)  542 kr.  542 kr

Der opkræves ikke for jordanmeldelser vedr. jord til godkendte jordmodtagere, hvor der ikke er krav om anvisning.

Der opkræves ikke for jordanmeldelser vedr. jord fra mindre anlægsarbejder hos private boliger (ikke erhvervsaffald).

Gebyrerne opkræves fra 1. januar 2022, dog ikke for anvisning af jordflytninger anmeldt før taksterne er offentliggjort på jordweb og kommunens hjemmeside.

Takst for konkret anvisning af erhvervsaffald, som ikke er jord 

  2023 2024 
  Fast gebyr pr. anvisning   175 kr.  175 kr
 Variabelt gebyr pr. time (afregner pr. påbegyndt kvarter)   542 kr.   542 kr

Der opkræves ikke for anmeldelser vedr. bortskaffelse af affald, hvor der ikke er krav om anvisning.

Gebyrerne opkræves fra 1. januar 2022, dog ikke for anvisning af jordflytninger anmeldt før taksterne er offentliggjort på jordweb og kommunens hjemmeside.

 Skatter: 2023 2024 
 Personskat (procent) 24,60 24,60
 Kirkeskat (procent) 0,80 0,80
 Ejendomsskatter:    
 Grundskyld af afgiftspligtige grundværdier (promille) 24,40 6,30
 Grundskyld på produktionsjord (promille) 7,20 7,20 
 Dækningsafgifter:    
 Erhvervsejendomme promille 7,10 7,10
 Skadedyrsbekæmpelse:    
 Skadedyrsbekæmpelse (promille) (kr. pr. kvm fra 2024) 0,11 0,70 ekskl. moms/0,88 inkl. moms

 Kr. pr. måned

2023

2024

 Dagpleje og daginstitutioner:    
 Dagpleje, børn under 3 år - Heltid  3.012  3.112
 Daginstitutioner, 0-2 årige (vuggestue,børnehave - Heltid  3.621  3.713
 Daginstitutioner, 3-5-årige, (vuggestue, børnehave) - Heltid   2.042  2.089
 Deltidsplads i forbindelse med kombinationstilbud:
Forældrebetaling beregnes forholdsmæssigt ud fra forældrenes
konkrete valg af timetal og gældende lovgivning.
   
 Kommunal frokostordning til børnehavebørn  710  736
 Klubber (juli og august er betalingsfri måneder):    
 Fritidsklub (4.-5. klasse), inkl. gruppeordning 661  715
  Juniorklub (6.-8. klasse) 348  377
 Ungdomsklub (9. klasse til 18 år) 190  206
 Ungdomsklub special tilbud (19-23 år) 190 206 
 Fritidsklub, morgen-SFO 281  305
 Taastrup go-kartklub 348  377
Crossklubben  190  206
 Skolefritidsordning (SFO)    
 SFO (juli er betalingsfri måned)  1.712 1.794
 SFO, Før-skoletakst pr. måned (april - juni) 2.019  2.116

 

 

Kr. pr. måned  2023/24 2024/2025
 Musikskole - priser pr. sæson*:    
 Grundskole  2.400 2.400
 Instrumentalundervisning  4.600 4.600
 Flerfagsrabat på 30% på tilmelding af efterfølgende instrumenter:    
 Kor  120 120
 Samspilselever uden instrumentalundervisning  2.400 2.400
 Søskenderabat: 50 % af billigste aktivitet fortsættes uændret    
 Instrumentalundervisning o/25 år  5.750 5.750
 Orkestertilbud og samspil uden soloinstrumentalundervisning  1.400 1.400
 HOPE, pr. måned (juli er betalingsfri måned)  100 100
 *Indskrivningsgebyr på 75 kr. og Copy-Dan afgift på 25 kr er inkluderet i taksterne.    
Kr. pr. måned 2023/24 2024/25
 Billedskole:    
 Pr. sæson  1.513 1.586
 Dramaskolen:    
 Pr. sæson  1.701 1.783
 Biblioteksvæsen:    
 Gebyr ved for sen aflevering - voksne  20 20
 Gebyr ved for sen aflevering - børn  0 0
 Bøde, 1. hjemkaldelse (8 dage) - voksne  26 27
 Bøde, 1. hjemkaldelse (8 dage) - børn  20 21
 Skriftlig hjemkaldelse (14 dage) - voksne  29 31
 Skriftlig hjemkaldelse (14 dage) - børn  29 31
 Udskrevet regning (49 dage) - voksne  162 169
 Udskrevet regning (49 dage) - børn  39 41
 Fritidsfaciliteter m.m.:    
 Sommerferieaktiviteter: Deltagerbetaling varierer fra aktivitet til aktivitet  0-150 0-150
 Svømmehaller (svømning inkl. sauna):    
 Barn enkeltbillet  21 23
 Barn 10-turs billet  168 185
 Barn månedskort  168 185
 Barn årskort  1.008 1.109
 Voksen enkeltbillet  41 45
 Voksen 10-turs billet  328 362
 Voksen månedskort  328 362
 Voksen årskort  1.968 2.170
 Pensionist enkeltbillet*  21 23
 Pensionist 10-turs billet*  168 185
 Pensionist månedskort*  168 185
 Pensionist årskort*  1.008 1.109
 Pensionist grøntid**  506 554
 Aldersdefinition: Børn (under 16 år), Voksne (fra 16 år)    

  *) Pensionistpriser gælder kun for Høje-Taastrup borgere

(fra 65 eller førtidspension, bosiddende i Høje-Taastrup Kommune),

pensionister fra andre kommuner kategoriseres som voksne.

   

 **) Det oprettes et særligt årskort kaldet "Grøn tid" for herboende pensionister.

"Grøn tid" vil blive fastlagt indenfor en tidsramme med relativ lav belægning.

   
 Hartmannsgave - billetpriser: 2023/24 2024/25
 Sæsonkort  4.462 4.676
 Ugekort  419 439
 Weekendkort  230 241
 Dagkort med 1 overnatning  109 114
 Vandpoletter  4 5
 Nyttehaver:    
 Pr. sæson  229 240

Kr. pr. måned 2023 2024
 Madservice med og uden udbringning:    
 Hovedret (varm) - pr. portion  54,32 56,94
 Hovedret (kold) - pr. portion  54,32 56,94
 Diætkost (varm) - pr. portion  54,32 56,94
 Diætkort (kold) - pr. portion  54,32 56,94
 Biret - pr. portion  Leverandørens dagspris   Leverandørens dagspris 
 Biret, alene - pr. portion   Leverandørens dagspris   Leverandørens dagspris
 Smørrebrød - pr. stk.   Leverandørens dagspris   Leverandørens dagspris
 Salat/råkost - pr. portion   Leverandørens dagspris   Leverandørens dagspris
 Proteinrig drik - pr. portion   Leverandørens dagspris   Leverandørens dagspris
 Cafeer:    
 Hovedret (varm) for visiterede borgere - pr. portion  54,32 56,94
 Kørsel:    
  Kørsel pr. gang    29,00  30,00
  Maksimal betaling pr. måned  505,00 529,00
 Vaskeriservice og Rengøring:    
  Vaskeriservice pr. måned  268,00 281,00
 Indkøbsordning    
 Betaling for levering af varer fra indkøbsordningen, pr. levering  15,00 15,00
 Udlejning af hjælpemidler til udenbys borgere:    
 Rengøring, mindre hjælpemidler  80,00 84,00
 Rengøring, større hjælpemidler  159,00 167,00
 Kørsel, hvor 2 medarbejdere er nødvendig  648,00 679,00
 Specialopgaver og opgaver udført af eksternt firma efter regning    
 Ophold på ældreinstitutioner:    
 Daghjem pr. døgn  80,00 84,00
 Aflastningshjem pr. døgn  118,00 124,00
 Rengøringsartikler, pris pr. døgn  4,00 4,00
 Toilet- og hudplejeartikler, pris pr. døgn  6,00 6,00
 Leje af linned og håndklæder, pris pr. døgn  3,00 3,00
 Betaling for ydelser på plejehjem:    
 Rengøringsartikler  106,00 112,00
 Toilet- og hudplejeartikler  166,00 174,00
 Vask  268,00 281,00
 Leje af linned  98,00 103,00
 Kapselvarer  198,00 208,00
 Fuldkost pr. måned  3.543,00 3.713,00
 Morgenmad / formiddagskaffe  656,00 687,00
 Aftensmad (varm) / aftenkaffe - pr. måned  2.026,00 2.123,00
 Middagsmad (kold)/eftermiddagskaffe pr. måned  861,00 902,00
 Arrangementer:    
 Pensionisternes skovtur  185,00 194,00
 Pensionisternes julefest  185,00 194,00
 Boformer / Botilbud:    
 Kost Fastsættes lokalt  Fastsættes lokalt 
 Vaskemidler pr. måned  113,00 119,00
 Institutionsvask (vaskemidler) pr. måned  163,00 170,00
 Rengøringsartikler pr. måned  220,00 230,00
 Klientkørsel pr. måned  277,00 290,00
 Omsorgstandpleje    

 

Brugerbetaling for omsorgstandpleje*

*Brugerbetalingen for omsorgstandplejen fastsættes i ”Cirkulære om regulering for 2023 af egenbetaling i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven”. Prisen er fra 1. januar 2023 fastsat til 570 kr. årligt.

 

570,00  

Kr.

2023 2023 2024  2024
  Excl. moms Inkl. moms Excl. moms  Inkl. moms 

Dagrenovation/mad/rest pr. år

       
 2-kammer mad/rest 1.074 1.343  980  1.225
 2-kammer mad/rest sommerhus 888 1.110 706  883
 Sæk, Dagrenovation, fra skakt restaffald 1.440  1.800
 Minicontainer Dagrenovation 240 l 1.783 2.229
 Minicontainer Dagrenovation med 2 x tømning 240 l 1.170 1.463
 Minicontainer Madaffald 140 l 1.653  2.066 1.498  1.873 
 Minicontainer Madaffald 140 l kolonihave 872  1.090
 Minicontainer Madaffald 400 l 1.992 2.490 2.179 2.724
 Minicontainer Restaffald 360 l 1.909 2.386 1.466  1.833
 Minicontainer Restaffald med 2 x tømning 360 l 3.261 4.076 2.911  3.639 
 Minicontainer Restaffald 400 l 2.064 2.580 1.631  2.039 
 Minicontainer Restaffald med 2 x tømning 400 l 3.571 4.464 3.242  4.053 
 Minicontainer Restaffald 400 l kolonihave - - 949 1.186
 Minicontainer Restaffald 660 l 2.337 2.921 1.956  2.445 
 Minicontainer Restaffald med 2 x tømning 660 l 4.117 5.146 3.892  4.865
 Minicontainer Restaffald med 3 x tømning 660 l 5.897 7.371 5.828  7.285 
 Minicontainer Restaffald kolonihave 660 l 1.820 2.275 1.125  1.406 

 Minicontainer Restaffald 770 l

2.453 3.066 2.093  2.616 

 Minicontainer Restaffald med 2 x tømning 770 l

4.348 5.435 4.167  5.209 

 Minicontainer Restaffald med 3 x tømning 770 l

6.244 7.805 -

Minicontainer Restaffald kolonihave 770 l

1.687 2.109 1.216  1.520
         

Nedgravede

       
Nedgravede - Restaffald - 2,5 m3 11.241 14.051 11.669  14.586
 Nedgravede - Restaffald - 3 m3 - 12.293  15.366 
Nedgravede - Restaffald - 3 m3 med 2 x tømning 24.587  30.734
Nedgravede - Restaffald - 5 m3  13.867 17.334 14.793  18.491 
Nedgravede - Restaffald - 5 m3 - med 2 x tømning  27.477 34.346 29.585  36.981 

Benyttelse af nedgravede - Restaffald - Nærheden*)

540 675 508  635
Benyttelse af nedgravede - Restaffald - Gaardhaverne*) 292 365 439  549
 Nedgravede - Madaffald - 1 m3 - 11.163 13.954
 Nedgravede - Madaffald - 2 m3 - 13.782 17.228
Nedgravede - Madaffald - 2,5 m3  10.792 13.490 15.092  18.865
Nedgravede - Madaffald - 3 m3  11.228 14.035 16.401  20.501 
Benyttelse af nedgravede - Madaffald - Nærheden*) 170 213 237  296
Benyttelse af nedgravede - Madaffald - Gaardhaverne*) 188 235 227  284
*) Opkræves pr. husstand indtil ejerforening for bydelen er
etableret
       
         
Maxicontainere med vægt        

Baldersbo Plejehjem

59.430 74.288 52.388  65.485

Birkehøj Plejehjem

57.987 72.484 52.388  65.485 

Henriksdal Plejehjem

 52.504 65.630 52.388  65.485 

Sengeløse Plejehjem med 2 x tømning

54.005 67.506 104.776 130.970 

Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter

53.620 67.025 52.388  65.485 

Hammeren 27, Olufborg

62.990 78.738 61.135  76.419 

Fritidshaven 217, kolonihave

37.370 46.713 38.154  47.693 

Sylen, Gadehavegård 2 x tømning, komprimator

250.548 313.185 250.548  313.185 

Sekskanten, Blåkildegård, ugentlig, ophaler

117.073 146.341 117.073  146.341 

Essex, mobilsug

423.246 529.058 -
         
Diverse        
Ekstra sæk, løssalg  20 25  20  25
Skelrabat  40 50  40  50
Haveaffaldscontainer 1.098 1.373 1.136  1.420 
Opsamingsrabat genbrug (fælles opsamlingspunkt) - 170 213
Opsamingsrabat mad/rest (fælles opsamlingspunkt) - 80 100
         

Grundgebyr for helårsboliger

       

Administrationsgebyr - boliger

290 363 288  360

Gebyr for Genanvendelige

615 769 472  590

Storskrald og haveaffaldsordning

417 521 538  673

Genbrugspladsen

444 555 400  500

Miljøfarligt affald

 20 25  102  128

Grundgebyr for alle ordninger i alt

1.786 2.233 1.800  2.250
         

Grundgebyr for Sommerhuse

       

Administrationsgebyr - sommerhuse

195 244 192  240

Gebyr for Genanvendelige

412 515 315  394

Storskrald og haveaffaldsordning

280 350 359  449

Genbrugspladsen

297 371 267  334

Miljøfarligt affald

 13 16  68  85

Grundgebyr for alle ordninger i alt

1.197 1.496 1.201  1.501
         
Grundgebyr for Kolonihaver        
Administrationsgebyr - kolonihaver 169 211 168  210
Gebyr for Genanvendelige 357 446 275  344
Storskrald og haveaffaldsordning 242 303 314  393
Genbrugspladsen 257 321 233  291
Miljøfarligt affald  12 15  60  75
Grundgebyr for alle ordninger i alt 1.037 1.296 1.050  1.313
         
Gebyr for virksomheder        
 2-kammer mad/rest (240 liter) - 1.177  1.471 
 2-kammer papir/plast/mdk (240 liter) - 988  1.235 
 2-kammer glas/metal (240 liter) - 308  385 
 Restaffald - minicontainer (240 liter) - 1.579  1.974 
 Restaffald - minicontainer (240 liter), hver 2. uge - 1.056  1.320 
 Restaffald - minicontainer (360 liter) - 1.759  2.199 
 Restaffald - minicontainer (360 liter), 2 x uge - 3.493  4.366 
 Restaffald - minicontainer (400 liter) - 1.957  2.446 
 Restaffald - minicontainer (660 liter) - 2.347  2.934 
 Restaffald - minicontainer (660 liter), 2 x uge - 4.490  5.613 
 Restaffald - minicontainer (770 liter) - 2.512  3.140 
 Restaffald - minicontainer (770 liter), 2 x uge - 5.000  6.250 
         
Gebyr for Institutioner        
Leje og tømning af container pr. gang        
 Restaffald - minicontainer (240 liter) - 1.316  1.645 
 Restaffald - minicontainer (360 liter) - 1.466  1.833 
 Restaffald - minicontainer (660 liter) - 1.956  2.445 
 Restaffald - minicontainer (770 liter) - 2.093  2.616 
 Restaffald - minicontainer (770 liter), 2 x uge -  4.167 5.209 
 Restaffald - nedgravede - 5 m3, hver 2. uge - 14.793  18.491 
 Restaffald - nedgravede - 5 m3 - med 2 x uge - 29.585  36.981 
 Madaffald - minicontainer (140 liter) - 1.498  1.873 
 Madaffald - minicontainer (400 liter) - 2.179  2.724 
 Madaffald - nedgravede - 2,5 m3 - 15.092  18.865 
Glas - Minicontainer (140 liter), hver 4. uge  230 288 300  375 
Glas - Minicontainer (140 liter), hver 8. uge 124 155 191  239 
Glas - minicontainer (240 liter), hver 4. uge 230 288 300  375
Glas - minicontainer (240 liter), hver 8. uge 191  239
Glas - minicontainer (360 liter), hver 4. uge 230 288 300  375
Glas - minicontainer (360 liter), hver 8. uge 124 155 191  239
Glas - minicontainer (700 liter), hver 8. uge 1.173 1.466
 Glas - nedgravede - 2,5 m3, hver 8. uge - 1.335 1.669
Glas - Kube Quadra stor - 3300 l, hver 8. uge 1.084 1.355 1.173  1.466 
Metal - Minicontainer (140 liter), hver 8. uge 106 133 191  239
Metal - Minicontainer (240 liter), hver. 4. uge 230 288 300  375
 Metal - Minicontainer (240 liter), hver. 8. uge - 191 239
Metal - Minicontainer (360 liter), hver. 4. uge 230 288 300  375
Metal - Minicontainer (660 liter), hver. 4. uge 372  465 
 Metal - nedgravede - 2,5 m3, hver 8. uge - - 1.208 1.510 
Metal - Opgrab, hver 4. uge  12.663 15.829 13.004  16.255
Pap - minicontainer (240 liter), hver 2. uge - - 537 671
Pap - minicontainer (770 liter), hver uge - - 1.323 1.654 
Pap - minicontainer (770 liter), hver 2. uge - 681 851
Pap - minicontainer (770 liter), hver 4. uge 314 393 360  450
Pap - Minicontainer (1000 liter), hver uge 1.256 1.570 1.323  1.654
Pap - Minicontainer (1000 liter), hver 2. uge 628 785 681  851
Pap - Minicontainer (1000 liter), hver 4. uge 314 393 360  450
Pap - nedgravede - 5 m3, hver uge - 8.576 10.720 
Pap - nedgravede - 5 m3, hver 2. uge - 4.304 5.380 
Papir - Minicontainer (140 liter), hver 2. uge 459 574 558  698
Papir - Minicontainer (140 liter), hver 4. uge 230 288 323  404
Papir - Minicontainer (240 liter), hver 2. uge - 558 698
Papir - Minicontainer (240 liter), hver 4. uge 230 288 323  404
Papir - Minicontainer (660 liter), hver uge 1.200 1.500 1.315  1.644 
Papir - Minicontainer (660 liter), hver 2. uge 600 750 702  878
Papir - Minicontainer (660 liter), hver 4. uge 300 375 395  494
Papir - nedgravede - 2,5 m3, hver 2. uge 4.828 6.035
Plast - minicontainer (240 liter), hver 2. uge - - 800 1.000
Plast - Minicontainer (360 liter), hver 4. uge 272 340 523  654
Plast - Minicontainer (400 liter), hver 4. uge - - 566 708
Plast - Minicontainer (660 liter), hver 2. uge 628 785 887  1.109
Plast - Minicontainer (660 liter), hver 4. uge 314 393 566  708
Plast - minicontainer (770 liter), hver 2. uge - 887 1.109
Plast - minicontainer (1000 liter), hver 2. uge - 887 1.109
Plast - nedgravede - 2,5 m3, hver 2. uge 4.341  5.426  4.509  5.636 
Plast - nedgravede - 5 m3, hver 2. uge 4.341  5.426  4.509  5.636 
Elektronik - Skærme (660 liter), hver 4. uge 563 704 368  460
Elektronik - Småt elektronik (660 liter), hver 4. uge 563 704 368  460
Småt brændbart - Minicontainer (660 l) 2 gange ugentligt 4.503 5.629 4.971  6.214 
Småt brændbart - Minicontainer (1000 l) hver uge 2.252 2.815 2.670  3.338 
Stort brændbart - Opgrab, hver 4. uge 9.849 12.311 10.430  13.038 

 

Virksomhedernes adgang til genbrugsstationer (tilmeldeordningen)

 2023 2023 2024 2024

Kr.

 excl. moms  inkl. moms excl. moms inkl. moms

Engangsbillet - alle virksomhedskategorier:

 

 

Personbil kr./besøg

108 135 108 135

Kassebil kr./besøg

144 180 144 180

Ladvogn kr./besøg

184 230 184 230

Årskort - virksomhedskategori jf. CVR:

 

 

Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* der overvejede afleverer erhvervsaffald:

       

Personbil kr./besøg

8.880 11.100 8.880 11.100

Kassebil kr./besøg

10.000 12.500 10.000 12.500

Ladvogn kr./besøg

18.000 22.500 18.000 22.500

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere*:

 

 

Personbil kr./besøg

4.800 6.000 4.800 6.000

Kassebil kr./besøg

5.600 7.000 5.600 7.000

Ladvogn kr./besøg

9.600 12.000 9.600 12.000

Liberalt erhverv og tilsvarende** (0-2 ansatte). max. 8 besøg pr. år:

 

 

Personbil kr./besøg

864 1.080 864 1.080

Øvrige virksomheder end de ovennævnte ***:

 

 

Personbil kr./besøg

5.600 7.000 5.600 7.000

Kassebil kr./besøg

8.400 10.500 8.400 10.500

Ladvogn kr./besøg

11.600 14.500 11.600 14.500

Farlig affald - alle virksomhedskategorier:

 

 

Alle biltyper uden moms: 50 kr. for hver 10 kg. ud over de første 5 kg

 60  75 60 75

(*) Ved "Bygge- og anlægshåndværkere" forstås her: Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murer, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde. Andre håndværkere henføres til kategorien "Øvrige".

(**) Ved "Liberalt erhverv og tilsvarende" forstås her salg af serviceydelser som f.eks.: Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks.: Fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.(samt "Liberalt erhverv og tilsvarende", med 3 eller flere ansatte)(samt "Liberalt erhverv og tilsvarende", som har brug for mere end 8 besøg pr. år)((samt andre håndværksvirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere).

kr.

2023  2023 2024 2024  
   Excl. moms  Inkl. moms  Excl. moms  Inkl. moms  

Samletanke

         

Samletanke op til 10 m3

 450  563 450 463  

Tillæg for akut tømning af tank samme dag efter tilkald, mandag-fredag

 350  438 350 438  

Tillæg pr. m3 ved tømning af tank større end 10 m3 pr. m3

 141  176 141 176  

Der beregnes vandafledningsbidrag med halvdelen af det normale vandafledningsbidrag pr. m3 målt vandforbrug

 

 

 

Bundfældningstanke

         

Bundfældningstanke op til 3 m3

 450  563 450 463  

Ekstratømning af bundfældningstank

 450  563 450 463  

Tillæg pr. m3 ved tømning af tanke større end 3 m3

 177  221 177 221  

Fælles takst for alle tanktyper

 

 

 

Tillæg for akut tømning af tank på lørdage, søn- og helligdage efter tilkald for begge tanktyper

 1.294  1.618 1.294 1.618  

Gebyrer for skorstensfejning - kr.

2023  2023 2024 2024
   Excl. moms  Inkl. moms  Excl. moms  Inkl. moms

1. For skorstensfejning betales:

       

For 1. skorsten indtil 10 m højde

115 144 120 149

For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m på samme ejendom

90 113 94 117

For hver påbegyndt m. over 10 m. yderligere

 4  5 4 5

For rensning af centralkedler

263 328 273 341

For rensning af brændeovne

131 164 136 171

2. For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes ovenstående

gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100% og fra 232 kw forhøjes med 150%.

       

3. For skorstene, der fejes ud over det lovpligtige antal gange forhøjes

gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, medmindre gebyret er forhøjet

efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.

       

4. For rensning af røgrør og røgkanaler, jvf. §6 i Bygge- og Boligstyrelsens

bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 betales for rør og kanaler indtil:

       

*35x35 cm indvendigt mål for første m.

61 76 63 79

For efterfølgende påbegyndt meter

30 37 31 39

For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35x35 cm betales for første meter

121 152 126 158

*For efterfølgende påbegyndt meter

61 76 63 79

*For kanaler, der kun kan renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen

har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen,

idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.

       

5. For tilkald til ekstra skorstensrensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres

udenfor de sædvanlige skorstensfejninger betales efter tidsforbrug samt befordrings godtgørelse

efter samme takst som for statens tjenestemænd.

       

6. For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding

af skorstenen betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.

115 144 120 149

7. For udfræsning af skorstenene og tilkaldelse til skorstensild betales efter

tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse

efter samme takst som for statens tjenestemænd.

       

8. For tilmelding af nye skorstens/ildsteder betales også hvis kun én af delene udskiftes

436 545 453 567

9. Påtegning af prøvningsattest

120 150 124 155

Alle henvendelser om regulering samt til- og frameldinger skal ske til kommunens skorstensfejer

Kr. 2023 2023 2024 2024
   Excl. moms  Inkl. moms  Excl. moms  Inkl. moms
 A-ordning: Vedligeholdelse af private fællesvej pr. ejendom 640,00 800,00 671,00 838,00
  B-ordning: Slåning af græsrabatter 10 gange pr. sæson, pris pr. m2 4,40

5,50

4,60

5,75

 C-ordning: Beskæring af vejtræer, pris pr. træ 440,00 550,00 460,00 575,00

Kr.

2023

2024

Rykkergebyrer m.m. via debitorsystemet

 

Rykkergiro (udsendes efter 12 dage)

250

250

Gebyr for underretning om udlægsforretninger

450

450

Lovpligtigt boligindskudslån

 

Renteprocent tillægges pligtlån (ved betaling efter 5 år) af den til enhver tid værende restgæld.

4,5

4,5 

Renteprocent tillægges pligtlån (som kræves afviklet før 5 år) af den til enhver tid værende restgæld.

0

Kautions boligindskudslån

 

Renteprocent tillægges kautionslån af den til enhver tid værende restgæld

8,0

8,0

Folkeregistrering af flytning

 

Bøde udstedes ved anmeldelse af flytning senere end 14 dage efter flytning

500

524

Bøde, hvis der uretmæssigt er udbetalt ydelser ifm. flytning

1.500   

1.572    
 Gebyr på adresseforespørgsel 79 83

Økonomi- og Analysecenter

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail:  oekonomiogdigitalisering@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje