Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Klima og energi Energiforsyning og Energibesparelser

Energiforsyning og Energibesparelser

Kommunens energiforsyning omfatter el- og varmeforsyning til borgere, virksomheder og offentlige institutioner.

Den strategiske Energi- og Klimaplan 2020 indeholder derfor en lang række indsatsområder og projekter inden for effektiv og klimavenlig energiforsyning.

 

 

 

Læs Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 i Høje- Taastrup Kommune.

 

På elforsyningsområdet arbejder Høje-Taastrup Kommune løbende med at udnytte egne potentialer for vind, sol og anden vedvarende energi, hvor dette er teknisk, økonomisk og planmæssigt fordelagtigt.  

Desuden samarbejder Høje-Taastrup Kommune med forsyningsselskaber, andre kommuner og øvrige aktører om bl.a. en udbygning af fjernvarmeforsyningen, varmelagring, udnyttelse af vedvarende energikilder til varmeforsyning mv.   

Vil du vide mere om mulighederne for omlægning til en mere effektiv og klimavenlig el- og varmeforsyning i din bolig eller boligforening, så kontakt Teknik- og Miljøcenteret på tlf. 4359 1000 eller tmc@htk.dk.

Læs om:

Høje-Taastrup Kommune har fokus på energibesparelser og energirenovering af kommunale bygninger, private parcelhuse og etageejendomme. Læs mere herunder om de forskellige tilskudsmuligheder.

 

Tilskudsmuligheder

Information

Er du træt af at bestille olie til dit fyr? Skift til fjernvarme eller varmepumpe, slip for bekymringerne og få en grøn samvittighed.

Hvis du opvarmer dit hus med oliefyr, kan det være en rigtig god idé for miljøet at skifte til fjernvarme eller en varmepumpe – men også for din økonomi. Det er også værd at være opmærksom på, at det ikke længere er tilladt at skifte det gamle oliefyr ud med et nyt, når du bor i et område med fjernvarme. 

Når du skifter fra olie til fjernvarme, falder dine udgifter til opvarmning typisk med 30-50%, og CO2-udledningen falder med ca. 65%.

Tjek, hvilken type varme du kan skifte til

På Ny Varme kan du se, hvilke typer varme der findes i dit område, og få et overslag på, hvor meget du kan spare ved at skifte. Du skal blot indtaste din adresse, så regner Ny Varme på dine muligheder. 

På samme side kan du hente inspiration og læse om muligheder for at få tilskud til at skifte oliefyret ud. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Energistyrelsens rådgivningstjeneste for at få råd og vejledning. Skriv til info@sparenergi.dk, eller ring på tlf. 3115 9000.

Åbn Nyvarme og tjek hvilken type varme du kan skifte til.

Høje-Taastrup Kommune samarbejder med Energistyrelsen om at inspirere og vejlede boligejere om gode løsninger til at få en bedre og mere miljøvenlig bolig og en lavere energiregning.

ENIG står for Energieffektivitet og Indeklima i etageboliger. Partnerskabet er støttet af Energistyrelsen og består af kommunerne Høje-Taastrup, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Næstved. 

 
Partnerskabet ENIG udvikler og afprøver indsatser, der fremmer energirenovering i etagebyggeri med lejligheder. Partnerskabet etablerer lokale netværk mellem den respektive kommune og relevante ejendomsansvarlige. 
 
I de lokale netværk tilbydes viden, aktiviteter og værktøjer til at gennemføre energirenovering. Fokus er rettet mod både energi og NEB (non-energy benefits, som indeklima, komfort osv.), som vil øge interessen og motivationen for energirenovering hos både ejendomsansvarlige og lejere. 
 

Projektets vigtigste succeskriterier 

 • Øge antallet af renoveringer med energibesparelser til følge
 • Fastholdelse af indsatsen hos den enkelte ejendomsejer
 • Udnytte effekten af renoveringen. 

Aktiviteter i projektet

 • Etablere lokale netværk for boligafdelinger
 • Screene beboernes energiadfærd
 • Gennemføre BedreBolig gennemgange og udarbejde handleplaner
 • Afholde kursus for ejendomsfunktionærer
 • Afprøve forankrings- og adfærdsaktiviteter
 • Koordinere netværksmøder med relevante og aktuelle temaer. 

Læs mere om Partnerskabet ENIG og netværksmodellen

Handlingsplaner for energirenovering i boligforeninger

Energispareaftalernes indhold og form er udviklet og afprøvet i samarbejde med boligforeningerne. 2 boligafdelinger har valgt selv at udarbejde handlingsplaner og fremlægge dem, mens 13 boligafdelinger har valgt at takke ja til at få hjælp til at udarbejde en energigennemgang og en konkret handlingsplan frem mod 2025.

Der er i løbet af efteråret 2016 udarbejdet en samlet effektvurdering af indsatsen. Af den samlede vurdering ses, at der inden for de kommende 10 år forventes investeret 300 mio. kr. i energibesparelser og bedre indeklima i de 13 boligafdelinger. Investeringen fordeles over de ca. 260.000 m2 som foreningerne/bebyggelserne råder over.

De 13 boligforeningers handlingsplaner – helt kort

 • Inden for en 10-årsperiode forventes følgende energibesparelser realiseret: ca. 12.800 MWh varme, ca. 440.000 kWh el samt 6.350 m3 vand.
 • Varmebesparelserne omhandler især fra udskiftning af vinduer/døre (4.900 MWh), udskiftning af varmeanlæg (3.200 MWh) og udvendig efterisolering af ydervægge (2.800 MWh).
 • Der blev i forbindelse med gennemgangene givet råd om korrekt udluftning og andre tiltag der skal forbedre komforten og indeklimaet. Ud af 3 større foreslåede tiltag vurderes det, at 1 indeklimaforslag gennemføres.

Læs mere

Energispareaftaler mellem boligforeninger og Høje-Taastrup Kommune

Energigennemgange

Energihandlingplaner

Pælestykkerne AKB har indgået en energispareaftale med Høje-Taastrup Kommune for at sikre god rådgivning omkring reduktion af energiforbruget på 2% årligt.
 

Fakta om Pælestykkerne AKB

 • Byggeår - 1967
 • Renoveringsår - 2013
 • Areal - 10 990 m2
 • Antal lejligheder - 152
 • Opvarmning - fjernvarme
 • Liste over forbedringer:
 • Isolering af ydervæg udefra
 • Isolering af loft
 • Automatik til varmeanlæg
 • Indregulering af varmeanlæg

Beboere

Pælestykkerne AKB består af 152 lejligheder i en velfungerende ejendom fra 1967. En del beboere har boet i ejendommen, siden den blev opført, men der bor også mange unge mennesker i de 21 1- værelses lejligheder, som findes i ejendommen. De øvrige lejligheder er på 2, 3 og 5 værelser. Ejendommen har gennem tiden været godt vedligeholdt, og de seneste par år har bestyrelsens sat flere små energirenoveringsprojekter i søen.

 

Beslutning

"Som i andre almennyttige boligforeninger er det beboerne og bestyrelsen, der vedtager beslutninger om renoveringsprojekter", siger Erik Petersen, driftsleder i Pælestykkerne. 
 
"Min rolle i denne proces er at rådgive og undersøge løsninger grundigt, så ejendommen kan træffe valg på et gennemarbejdet grundlag. Bestyrelsen er generelt meget aktiv og opsøgende omkring at finde gode løsninger på de udfordringer, vi står med. Eksempelvis går vi og overvejer at implementere et underjordisk affaldssystem og i denne forbindelse har bestyrelsen været rundt og se lignende systemer i andre ejendomme for at kunne vurdere fordele og ulemper bedst muligt"
 

Rådgivning

"En stor del af den rådgivning, vi benytter, får vi gennem en vedligeholdelsesaftale, ejendommen har med KAB. Aftalen giver os mulighed for at trække på forskellige energieksperter, som er tilknyttet KAB. Det var f.eks. den måde, vi fik rådgivning om, at der lå nogle energibesparelser ved at ændre opbygningen af vores varmecentral. Den viden tog vi med til Høje-Taastrup Fjernvarme, som hjalp os i den videre proces".
 
"Pælestykkerne AKB har desuden indgået en energispareaftale med Høje-Taastrup Kommune. Med aftalen forpligter vi os til at arbejde mod en reduktion af energiforbruget på 2 % årligt i perioden 2014-2017", fortæller Erik Petersen. "Til gengæld får vi hjælp og rådgivning fra kommunen, bl.a. i form af netværksgrupper, hvor medlemmer fra ejendommens bestyrelse deltager og møder energieksperter og bestyrelsesmedlemmer fra andre boligforeninger. Det var også gennem denne aftale, at vi fik en energiekspert ud, som gennemgik bygningerne og gav os en masse gode energiråd".
 

Økonomi

"Vores arbejde med energiforbedrende tiltag er finasieret af beboerne selv gennem huslejen. Vi søger naturligvis støtte, når det er muligt, men det er altid fra projekt til projekt vi ser på, om der er muligheder for økonomisk hjælp udefra".
 

Resultat

"Især ombygning og renoveringen af vores fjernvarmesystem har været en succes . Vi sparer penge her, og jeg kan styre varmen meget bedre nu. Ellers er vores ejendom i generelt god stand, og vi døjer f.eks. ikke med store indeklimaproblemer, som mange andre gør. Vores energirenoveringer er med til at holde bygningerne i god stand og spare penge til glæde for beboerne", siger Erik Petersen. "Vi skal dog hele tiden være lidt kreative for at få økonomien til at hænge sammen, og der er ingen tvivl om, at skal vi lave større energiprojekter i fremtiden, så får vi brug for støtte fra f.eks. landsbyggefonden".
 

Læs mere om energirenoveringsprojekt i AKB Pælestykkerne

 

”Her står vi og tjener penge uden at røre en finger, ” sagde en glad formand, Robert Lanther, ved indvielsen af Taastrupgårds 5.000 m2 store solcelleanlæg torsdag den 26. marts 2015.
 
Roberts Lanther har også grund til at være tilfreds, for selv på denne gråvejrsdag i marts producerer solcelleanlægget 75 kWh ‒ eller for 150 kr. i timen.
 
De mange penge, Taastrupgaard for fremtiden sparer på elregningen, skal bl. a. gå til aktiviteter for beboerne og forbedringer af udearealerne.
 

Miljøbevidst afdelingsbestyrelse

Men selv om det har været vigtigt for afdelingsbestyrelsen at opnå besparelser på beboernes udgifter til strøm, har hensyn til miljøet været af afgørende betydning. ” Vi er alle sammen ansvarlige for at passe på miljøet. Det her solcelleanlæg giver en kæmpe besparelse på CO2 udslippet, ” sagde Robert Lanther, der sammen med de øvrige medlemmer af afdelingsbestyrelsen har været med i processen helt fra start.
 
 

Solcelleanlægget i tal

 • Opført: september 2014 - marts 2015
 • Pris: 15 mio. kr., der afdrages  med 810.000 kr. årligt
 • Forventet produktion: 790.000 kW årligt - det svarer til ca. 50 % af det fælles elforbrug
 • Forventet årlig besparelse på regningen for fælles el på 500.000 kr.
 • Forventet reduktion af CO2 udslip på 315 ton årligt

Folkefest

Alle beboerne var inviteret med til indvielsen, der blev en sand folkefest med verdensmad, musik og optræden af de lokale rap-drenge, Elite 31. KAB's direktør Jens Elmelund og borgmester Michael Ziegler ankom i Tesla’ er ‒ el-bilens svar på Rolls-Royce ‒ der dog kun var lejet til anledningen.
 

Taastrupgaard viser vejen

En Tesla kan køre 90 gange rundt om jorden på den strøm, solcellerne årligt producerer i Taastrupgaard, havde Michael Ziegler, der er ingeniør af uddannelse, regnet ud. ”Det er en god dag for klimaet og Høje-Taastrup Kommune. En af vores mest aktive boligafdelinger har taget et markant skridt i den grønne omstilling. I viser vejen for andre, ” konstaterede borgmesteren.
 

Indstillet til pris

”Jeg synes, det er et helt fantastisk projekt og håber, det vil give inspiration og ny viden, der kan motivere andre boligafdelinger til at gå samme vej ” sagde Jens Elmelund, der også kunne fortælle, at Taastrupgaard er blevet indstillet til KAB’s bæredygtighedspris, der uddeles i maj.

Bjerg Arkitektur A/S har som totalrådgiver afsluttet landets første passivhusrenovering af den første boligblok i den almene boligbebyggelse Gadehavegård. Udover et optimalt indeklima og energibesparelser på 85 procent har Gadehavegård fået en helt ny arkitektonisk profil med inddækkede altaner og glade farver på facaderne.

Landets første passivhusrenovering af en almen boligblok med en energibesparelse på 85 procent til følge - og gennemført på kun seks måneder. Bjerg Arkitektur A/S, som er arkitekt, energi- og totalrådgiver på projektet, fortæller, at der er tale om en ny rekord.
 
"Vi har sat en milepæl, og vi er stolte over at konstatere, at Gadehavegård nu har den mest energieffektive almene boligblok i Danmark, også hvis man medregner nybyg", lyder det fra arkitekt maa og partner i Bjerg Arkitektur A/S Lars Køhler. Han kan nu gøre status efter afslutning på første fase af totalrenoveringen af det almene boligområde Gadehavegård med 987 lejligheder fordelt på 19 to-etagers blokke i Taastrup. 
 
"Udførlige beregninger viser, at beboerne foruden besparelser på generel drift og vedligehold kan se frem til en energibesparelse på 85 procent", fortæller han. Han tilføjer, at den nu færdigrenoverede blok, der skal stå som model for de kommende års renovering af bebyggelsens øvrige boligblokke, foruden inddækning af altaner har fået efterisoleret tagrum, facader og fundamenter, udskiftet alle vinduer til trelags passivhusvinduer, ligesom der er installeret et nyt, højeffektivt ventilationssystem.
 

Bedre indeklima

Lars Køhler understreger i øvrigt, at samtidig med besparelser på energi, drift og vedligehold kan beboerne se frem til et markant forbedret indeklima i deres boliger. Der bliver ingen kuldegener fra kolde overflader, ingen træk og ingen skimmelsvamp. 
 
Til gengæld kan beboerne se frem til et behageligt og styret indeklima med konstant tilførsel af ren, frisk luft i deres boliger samtidig med, at boligområdets hårdt, tillukkede betonbyggeri får en helt ny og åben arkitektonisk profil med facader i glade farver, der spiller sammen med den nye glasinddækning af altanerne, konstaterer Lars Køhler og pointerer, at beboerne har taget de nye farverige facader til sig med begejstring.
 
Renoveringen af den første blok i Gadehavegård er gennemført som en hastesag på kun seks måneder, da DTU som et led i et EUDP-projekt har skullet lavet målinger på bygningens energiniveau i vinterperioden.
 

Bliv klogere på at knække koden til rentable energibesparelser 

Blok 9 i Gadehavegård-bebyggelsen i Taastrup har med støtte fra EU ECO-Life og EUDP gennemgået en omfattende renovering fra energifrådsende 70’er -blok til moderne passivhusniveau.
 
 
 
 
Som led i EU ECO-Life projektet er der gennemført et omfattende monitoreringsprogram med hensyn til at vurdere komforten. Er beboerne tilfredse? Hvordan har de oplevet renoveringen, og er komforten højnet? Hvad skal vi huske til næste gang?
 
 
 
 

25.000 kr. om året betalte beboerne i Engvadgård i gennemsnit for at holde varmen. En omfattende renovering har fået varmeregningen til at styrtdykke og kan være til stor inspiration for lignende boliger.
 
Claus Mitchell er formand for afdelingsbestyrelsen i Engvadgård. Han har boet her det meste af sit liv og gik aktivt ind i projektet.
 
”Renoveringen har betydet, at boligerne er oppe i energiklasse B. Vi kalkulerer med en gennemsnitlig varmeregning på 7.800 kr., hvor den før var på 25. 000 kr., ” fortæller Claus Mitchell og fortsætter: ” Det her viser, vi tænker grønt. Vi er blevet et meget attraktivt boligområde, og boligerne genudlejes, så snart de er sagt op. ”
 

Et projekt til inspiration

Projektleder i KAB Jesper Lindebjerg kan godt forstå, at beboerne er tilfredse. ”Det her projekt er absolut i toppen af, hvad man kan forvente af en en energirenovering. "Vi har også fået løst et stort problem med fugt i krybekælderen – et problem som rigtigt mange gårdhuse fra 1970’erne har. Det er absolut et projekt man i lignende boliger kan blive inspireret af", konstaterer projektlederen.
 
Månedlig huslejestigning: 348-389 kr.
 
Månedlig besparelse på varmeudgift: 1.000-1.200 kr.
 

Fakta om Engvadgård og renoveringen

71 gårdhuse opført af Høje Taastrup Boligselskab i 1973. Boligafdelingen stod i 2013 overfor en nødvendig renovering af boligerne, der var gode, men slidte. Engvadgård var opvarmet med et kraftvarmeanlæg på naturgas via E.ON, men det slidte rørsystem gav et varmetab på op til 60 %. Det betød, at boligerne i enden af systemet ikke kunne få helt varmt vand. Desuden havde flere brud på rørene medført, at man ikke længere kunne få anlægget forsikret.
 

Energirenoveringstiltag

 • Indlæggelse af fjernvarme med individuel tilslutning og afregning
 • Udskiftning af lette facader mod gården
 • Nyt tag
 • Nyt ovenlysvindue og ny hoveddør
 • Mekanisk ventilation med varmegenindvinding
 • Ventilation af krybekælder
Den samlede renovering har kostet 31,7 millioner, men EU-energi støtte, tilskud fra Landsbyggefonden og Høje Taastrup Boligselskab samt besparelser i den daglige drift i forbindelse med nedlæggelse af varmecentralen giver et samlet til skud på 8,2 millioner kr. Den øvrige del finansieres med realkreditlån, der medfører en huslejestigning på 4,4 %.
 
Byggeforretningsfører: KAB
 
Entreprenør: Hald & Halberg
 
Byggerådgiver: Danakon a/s

Klima-afdelingen, By- og miljøcenter

Telefon: 43 59 10 00  |  e-mail: bmc@htk.dk  |  TelefontiderAdresse

Brug sikker mail (Digital Post), hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje