Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Naturbeskyttelse Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land

Vi har i Danmark valgt at holde landskabet fri for store og dominerende reklameskilte. Det er derfor muligt at opleve den danske natur og det karakteristiske danske landbrugsland uden reklameskilte som forstyrrende elementer.

I mere end 50 år har Naturbeskyttelsesloven indeholdt et generelt forbud mod reklameskilte i det åbne land og således beskyttet landskabet mod spraglede og skæmmende skilte. Man kan kalde det en beskyttelse mod ”visuel forurening”.

Forbuddet mod reklameskilte gælder også plakater, lysreklamer og andre indretninger, f.eks. fastforankrede balloner, flag, køretøjer mv., når de er opstillet i reklame.

Find information om

Der skelnes i loven mellem ”det åbne land” og ”bymæssig bebyggelse”. Naturbeskyttelseslovens forbud mod skiltning gælder kun i ”det åbne land”.

Det er uden betydning, om området er byzone, sommerhusområde eller landzone. Det afgørende er, hvordan området opleves, dvs. om det opleves som en del af et byområde (by eller bymæssig bebyggelse) eller som en del af det åbne land (marker, skove, naturområder mv.).

Der er ingen dispensationsmulighed i Naturbeskyttelseslovens forbud mod reklamer i det åbne land.

Det betyder, at kommunen ikke har mulighed for at give dispensation til reklameskiltning i det åbne land, heller ikke selvom skiltet konkret vurderet ikke virker skæmmende, eller selvom der er et velbegrundet behov for skiltningen.

Det har heller ingen betydning, om skiltningen er midlertidig eller permanent.

Der er enkelte undtagelser og muligheder for diskret skiltning i det åbne land. Undtagelserne er:

 • Virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande.
 • Skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde m.v., der opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget. Nærmere regler fastsættes af miljøministeren.
 • Trafikpropaganda, der er godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed.
 • Plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger.
 • Mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed opsat på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej.

Loven stiller følgende krav til et mindre oplysningsskilt:

 • Skiltet skal være rektangulært
 • Skiltet må højst være 0,25 m²
 • Skiltet må ikke være højere end 1 meter over terræn
 • Skiltet må kun oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion
 • Skiltet skal være ensfarvet og have en afdæmpet bundfarve med tekst i afdæmpede farver
 • Skiltet må ikke belyses, være oplyst, reflekterende eller bevægeligt.
 • Reklamer på idrætsanlæg
 • Kommunen kan desuden give tilladelse til reklamer på idrætsanlæg og golfbaner inden for nogle fastlagte rammer.

Natur og miljø

Telefon: 43 59 12 17  |  e-mail: bmc@htk.dk  |  Telefontider  |  Adresse

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje