Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presserum Information til dig fra din kommune EU-parlamentsvalg den 9. juni 2024: Hvem kan stemme og brevafstemning

EU-parlamentsvalg den 9. juni 2024: Hvem kan stemme og brevafstemning

Hvem kan stemme og optagelse på valglisten - læs også om at brevstemme.

Hvem kan stemme til EU-parlamentsvalget?

Enhver, der på valgdagen:

  • er fyldt 18 år.
  • har valgret til Folketinget eller
  • har dansk indfødsret (dansk statsborgerskab) og fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i EU eller
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU og har fast bopæl i Danmark.
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU og er registreret som diplomat.
     

Optagelse på valglisten

Du skal være optaget på valglisten for at kunne stemme. Alle danske statsborgere over 18 år, der bor i Danmark, er optaget på valglisten.

Hvis du er herboende statsborger fra et af de øvrige EU-lande

Hvis du tidligere har været optaget på valglisten til EU-parlamentsvalget, bliver du underrettet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om automatisk optagelse på valglisten snarest muligt efter den 11. marts 2024.

Hvis du ikke tidligere har været optaget på valglisten til EU-parlamentsvalget, vil du snarest muligt efter den 11. marts 2024 modtage et ansøgningsskema, som skal afleveres til Borgerservice.

Sidste frist for at aflevere ansøgning om optagelse på valglisten er mandag den 6. maj 2024.


Brevafstemning

Hvis du er forhindret i at møde på valgdagen, kan du stemme ved personlig henvendelse på ethvert folkeregister i landet.

Du kan brevstemme fra og med mandag den 29. april 2024 til og med torsdag den 6. juni 2024.

Åbningstider

I Høje-Taastrup Kommune kan du brevstemme i Borgerservice på Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630 Taastrup.

Du kan brevstemme i Borgerservices almindelige åbningstid:

Mandag-onsdag kl. 10-14.30
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13.30

Husk at medbringe legitimation – fx sundhedskort, pas eller kørekort.  

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte folkeregisteret på tlf. 4359 1788.

Find svar på spørgsmål om EU-parlamentsvalget på www.htk.dk/valg

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje