Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presserum Information til dig fra din kommune Natur- og Miljøpuljen: Ansøgningsfrist den 18. april 2024

Natur- og Miljøpuljen: Ansøgningsfrist den 18. april 2024

Høje-Taastrup Kommunes naturpulje støtter lokale grønne tiltag indenfor natur, miljø, trafik, affald, forurening m.v. Borgere, foreninger, boligafdelinger mv., som gerne vil gøre en indsats for naturen og miljøet, kan få en håndsrækning fra Natur- og Miljøpuljen.

Puljen er i 2024 på 100.000 kr. Man kan søge om tilskud til lokale aktiviteter – for eksempel oplysning, afholdelse af arrangementer og andre lokale miljøtiltag. Der gives ikke tilskud til kommercielle aktiviteter eller aktiviteter, hvor der ikke er offentlig adgang.

Der er ikke fastsat et maksimalt støttebeløb pr. ansøgning, men det årlige beløb kan ikke overstige 100.000 kr. Der er ikke krav om egen finansiering, men projektet skal gavne dit lokalområde eller kommunen som helhed.

For at søge skal man kort beskrive sin idé, og hvordan man vil omsætte den i praksis, og angive et budget for den. Til inspiration kan man på kommunens hjemmeside www.htk.dk  (søg: Natur- og Miljøpulje) se, hvem der tidligere har modtaget støtte.

Hvis man får en bevilling, skal man efterfølgende være indstillet på at dokumentere, hvad pengene er blevet brugt til, og hvordan de indhøstede erfaringer formidles videre til andre.

Det er Agendarådet, som består af en række natur-, bolig-, erhvervs- og miljøorganisationer, der tager stilling til ansøgningerne.

Sådan søger du

Hvis man har gode ideer til natur og miljøfremmende initiativer, er næste ansøgningsfrist den 18. april 2024. Ansøgningen sendes til By- og Miljøcenteret – skriv til bmc@htk.dk eller ring på 43 59 12 75. Agendarådet mødes fire gange om året, hvor de tager stilling til indsendte idéer.

 

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje