Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presserum Information til dig fra din kommune Tilskud til aktiviteter for ældre og handicappede

Tilskud til aktiviteter for ældre og handicappede

§ 79-puljen giver tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Målgruppen er ældre og handicappede borgere i Høje-Taastrup Kommune. Ansøgningsfrist søndag den 11. februar 2024.

Hvad kan man søge tilskud til? 

Byrådet ønsker i 2024 at give tilskud til særlige aktiviteter for ældre og handicappede, hvis de fremmer 

• motion, træning og forebyggende tiltag 

• frivilligt arbejde der understøtter værdig ældrepleje 

• frivilligt arbejde omkring plejecentrene 

• bekæmpelse af ensomhed 

 

Transport og busudflugter bliver dækket med max. 60 % af udgiften. 

Hvem kan søge? 

Klubber, foreninger og andre frivillige, som tilbyder aktiviteter, der er nævnt ovenfor. 

De skal høre hjemme i Høje-Taastrup Kommune eller tilbyde aktiviteter for borgere i kommunen. 

Hvordan søger man? 

På kommunens hjemmeside under Tilskud på ældre- og handicapområdet kan du læse mere om tildelingskriterierne, og hvordan du søger tilskud. 

Hvornår får man besked? 

Ældre- og Sundhedsudvalget behandler de indkomne ansøgninger på sit møde den 8. april 2024, og snarest derefter vil I modtage et brev i jeres e-boks med beslutningen. 

Generelt 

Tilskud fra puljen bliver udbetalt forud efter ansøgning. Foreningen skal aflægge regnskab for afholdte udgifter, når tilskudsperioden udløber. Hvis tilskuddet ikke bliver brugt fuldt ud, skal det resterende beløb betales tilbage. Hvis vi ikke får regnskab for udgifterne, skal foreningen skal betale hele tilskuddet tilbage. 

Vil du vide mere? 

Så er du velkommen til at kontakte Nina Aalstrup på telefon 43 59 15 83 eller pr. mail til Sundhed-Omsorg@htk.dk 

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje