Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presserum Nyheder og aktuelt Børn, unge og ansatte fra HTK bidrager til bedre fritids- og ungdomsklubber

Børn, unge og ansatte fra HTK bidrager til bedre fritids- og ungdomsklubber

Gennem interviews med forskere og afprøvning af pilotmateriale har børn, unge og ansatte fra Høje-Taastrup Kommune medvirket til udvikling af det nye værktøj KIDS Klub til klubevaluering og -udvikling.

"Det har været meget givende at gå i dialog omkring vores daglige arbejde med børnene og de unge med udgangspunkt i materiale, vi i Høje-Taastrup Kommune både har været med til at give indspark til og afprøve,” fortæller Joakim Traborg Johansen, der er pædagog i Basen. (Foto: Stefan Bengtsson).

Hvad indebærer pædagogisk kvalitet, og hvordan vurderer vi den i et givent klubtilbud? KIDS Klub er et nyt redskab, som giver fritids- og ungdomsklubber et praktisk observationsredskab til undersøgelse af kvaliteten i det daglige pædagogiske arbejde. 

Med redskabet vurderes den pædagogiske kvalitet, så klubben kan udvikle de omgivelser, der udgør børn og unges betingelser for trivsel, læring og udvikling. I KIDS Klub handler pædagogisk kvalitet nemlig både om trivsel, om inklusion i det sociale fællesskab og om, hvordan børn og unge på bedste vis kan udvikle de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for at kunne begå sig i samfundet.

Materialet bygger på forskning om pædagogisk kvalitet i fritids- og ungdomsklubber samt udviklingspsykologisk viden. Der er fokus på tre overordnede udviklingsområder: de fysiske omgivelser, relationer samt leg og aktivitet, og på seks specifikke områder, herunder socio-emotionel udvikling, kommunikation og sprog samt demokrati og deltagelse.

Stolte af at have bidraget

KIDS Klub er udviklet til brug i en dansk kulturel sammenhæng og i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune:

”I Høje-Taastrup Kommune er vi stolte af at have bidraget til KIDS Klub med viden, erfaring og ikke mindst stemmer fra børn og unge i klubberne, om hvad god kvalitet i klubber er. Udviklingen og test af materialet har allerede givet os værdifulde refleksioner, samtaler med hinanden og pædagogiske læringer,” udtaler Pernille Kjeldgård, centerchef for Unge- og Uddannelsescentret, om samarbejdet.

Forud for udviklingen af KIDS Klub blev der gennemført et forskningsprojekt med henblik på at undersøge, hvad pædagogisk kvalitet i fritids- og ungdomsklubber indebærer. Gennem interviews med pædagogisk personale, ledere, pædagogiske konsulenter og børn og unge i Høje-Taastrup Kommune er det blevet undersøgt, hvad parterne vurderer som pædagogisk kvalitet i fritids- og ungdomsklubber.

En givende proces

En af de pædagoger, der også har været med til at kvalificere materialet ude i klubberne, er Joakim Traborg Johansen, pædagog i Fritids- og Ungdomsklubben Basen:

”Det har været meget givende at gå i dialog omkring vores daglige arbejde med børnene og de unge med udgangspunkt i materiale, vi i Høje-Taastrup Kommune både har været med til at give indspark til og afprøve,” fortæller Joakim.

KIDS Klub er et redskab til ledere, klubpædagoger og eksterne konsulenter, herunder kommunens pædagogiske konsulenter og PPR-psykologer. Det kan anvendes til selvevaluering af egen pædagogiske praksis og til kommunens tilsyn med klubtilbud.

Til KIDS Klub hører et online scoringsprogram, der giver adgang til vurderingsskemaer og forskellige rapporter, der visuelt illustrerer resultaterne. KIDS Klub er udgivet af Dansk Psykologisk Forlag.

Om materialets forfattere:

Grethe Krag-Müller er cand.psych., autoriseret klinisk psykolog, specialist i børnepsykologi og supervisor i børnepsykologi på specialistniveau. Hun er ansat som lektor i udviklingspsykologi ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, med forskning i daginstitutionsliv og kvalitet i daginstitutioner.

Charlotte Ringsmose er cand.pæd.psych., professor MSO, ph.d. og ansat på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Hun forsker i mønsterbrud i et læringskontinuum fra den tidlige barndom i relationen mellem systemer, kontekst og individ som her om daginstitutionens betydning for mønsterbrud. Charlotte er forfatter til en række bøger og artikler om emnet.

 
 

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje