Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presserum Nyheder og aktuelt Det skæve Thors Tårn i Høje Taastrup

Det skæve Thors Tårn i Høje Taastrup

Om to år vil Sydtorvet i ”Den gule By” efter planen være hjemsted for en enestående kombination af et kendt kunstværk og en turist-attraktion. Kunstneren Bjørn Nørgaards skulptur ”Thors Tårn” skal være den danske pendant til ”Det skæve Tårn i Pisa”.

Høje Taastrup Stationsby, også kaldet Den Gule By, blev indviet af H.M. Dronning Margrethe II og daværende trafikminister Arne Melchior i 1986. Byrådet i Høje-Taastrup Kommune besluttede i 2023, at ”Den Gule By” skal have et markant løft. 

Sammen med de tre grundejere, Wihlborgs, ATP og DSB, enedes man om et skitseprojekt. Bag skitseprojektet står Urban Power, der skal sikre helhed og sammenhæng i projektområdet, der dækker 16.000 kvm fordelt over Nordtorvet, Banebroen og Sydtorvet, der blandt andet er kendt for Bjørn Nørgaards karakteristiske Thors Tårn.

Anlægsarbejdet skal starte med at transformere Sydtorvet, og det finansieres med 8 millioner kr. fra Høje-Taastrup Kommune og 8 millioner kr. fra grundejeren Wihlborgs.

Har skævet til Tårnet i Pisa

Hos planlæggerne i Høje-Taastrup Kommune har det været af afgørende betydning, at byrummet omkring Sydtorvet genfinder noget af den charme og sydlandske stemning, der oprindeligt var tiltænkt Den Gule By. Derfor er det hensigten, at der på nordsiden af torvet, hvor solen kan skinne uhindret, etableres hyggelige udearealer med mulighed for servering.

- Vi ved jo, at det at mødes i en grøn kommune over eksempelvis en kop kaffe styrker fællesskabet og sundheden, både for børn og unge og alle andre, siger Rune Fløe Bæklund, teamleder i By-og boligudviklingsteamet, Høje-Taastrup Kommune.

Samtidigt har kommunen ambitioner om at skabe en ny attraktion på Sydtorvet. Og her har man ifølge Rune Fløe Bæklund skelet til, hvordan ”Dodekalitten”, der er et kunstværk ved Glentehøj på Lolland med udsigt over Smålandshavet, er blevet et tilløbsstykke skabt på en bar mark. Værket består af en kreds af 12 stenstøtter, hvor hver sten er 7-9 meter høj, og de øverste 2 meter er udhugget som hoveder.

- Og så har vi i særlig grad skævet til Tårnet i Pisa, der – primært på grund af byggesjusk – er blevet internationalt kendt og hvert år tiltrækker en masse turister, uddyber Rune Fløe Bæklund.

Bedre og billigere

Rune Fløe Bæklund kan faktisk ikke huske, hvordan man kom på ideen med at etablere ”Det skæve Thors Tårn i Høje Taastrup”, men pludselig stod det bare lysende klart. Når Sydtorvet alligevel skal renoveres og fornys fra grunden, så ville det være en passende anledning og både være lettere og billigere at vælte Thors Tårn en smule til den ene side.

Thors Tårn er som nævnt en skulptur udført af multikunstneren Bjørn Nørgaard i 1986. Det er 26,5 meter højt og består af granit, beton, glaserede teglsten, stål, bronze, messing, maleri, glasmosaik og neonrør. Tårnet står på et pælepiloteret betonpladefundament med en diameter på 8,5 meter og en tykkelse på 1 meter.

Til sammenligning er ”Det skæve tårn i Pisa” mere end dobbelt så højt, nemlig 55,86 meter højt på den laveste side og 56,70 meter på den højeste. Det giver en hældning på 3,97 grader. Det var som følge af blød jord og utilstrækkelig fundering, at tårnet begyndte at blive skævt allerede kort tid efter opførelsen i august 1173.

Hælder til maksimal hældning 

Fordi Thors Tårn er en meget let og luftig konstruktion, kan tårnet holde til at hælde mere. Det er professor og bygningsingeniør Werner Spass fra Teknologisk Institut, der har stået for beregningerne.

- Tårnet spidser meget til foroven, så der er mindre pres på vægtstangsprincippet. Og fordi tårnet kun er godt 26,5 meter højt og har gennemgående, lodrette metalstivere samt er solidt forankret, kan vi faktisk godt tillade, at tårnet at bliver bragt til en hældning på 8,80 grader. Og det er naturligvis med en solid sikkerhedsmargin, forklarer Werner Spass.

Hvor meget, tårnet skal hælde, vil i sidste ende være en politisk beslutning.

- Jeg har endnu ikke haft lejlighed til at drøfte sagen hverken med Økonomiudvalget eller med byrådets partier, men som chefforhandler hælder jeg til, at vi giver den maks gas og går efter den størst mulige hældning på 8,8 procent – til gavn for borgerne i kommunen og erhvervsvirksomhederne i området, siger borgmester Michael Ziegler.


Thors Tårn 1. april 2026. (Visualisering: P. Ralirsan)

Som chefforhandler hælder jeg til, at vi giver den maks gas og går efter den størst mulige hældning på 8,8 procent – til gavn for borgerne i kommunen og erhvervsvirksomhederne i området

Michael Ziegler, borgmester

To selvstændige kunstværker

Projektet med at få Thors Tårn til at hælde var ikke en del af det oprindelige skitseprojekt, som byrådet sagde ja til. Derfor var finansieringen ikke på plads, da ideen opstod. Men fordi der er tale om et kunstværk, har Statens Kunstfond besluttet at træde til.

- Statens Kunstfond var jo sammen med kommunen med til at finansiere opførelsen af Thors Tårn, som Bjørn Nørgaard arbejdede på fra 1983 til 1986, hvor det stod færdigt. Det er min og vores vurdering, at der med projektet med at få tårnet til at hælde faktisk er tale om to selvstændige kunstværker, som vi gerne vil støtte. Selve det konkrete arbejde med at få tårnet ud af lod, betragter vi som et fornemt stykke dekonstruktivistisk installationskunst, der foregår på rette tid og sted og med stor rumlighed. Og når tårnet er tippet, vil det have en blivende værdi som selvstændigt, omarrangeret kunst på samme måde, som da maleren Asger Jorn i 1959 skabte ét af sine mest kendte værker ”Den Foruroligede Ælling” ved at male over et maleri, han havde købt på et loppemarked, udtaler seniorkurator ved Statens Kunstfond, Sonia Schwalbe.

Juraen er på kunstens side 

Hverken Høje-Taastrup Kommune eller Statens Kunstfond har rettet henvendelse til kunstneren Bjørn Nørgaard for at opnå hans tilladelse til at ændre på værket Thors Tårn. Det skyldes, at man frygter, at kunstneren modsætter sig, at tårnet kommer til at hælde.

- Inden for juraen opererer man med et begreb, der hedder ”god tro” (latin: Bona fide), der betegner en parts undskyldelige uvidenhed om et bestemt forhold. Hvis man vurderes at have været i god tro, holdes man som udgangspunkt ikke ansvarlig for det pågældende forhold, selv om det de facto var ulovligt, forklarer chefjurist Anette Vorm, Høje-Taastrup Kommune.

Og hun uddyber:
- I dette tilfælde vil vi være i forsætlig god tro, fordi vi ikke spørger – og derfor kan juraen siges at være på kunstens side, siger Anette Vorm

Jyske håndværkerpriser

Da Statens Kunstfond betaler for at tippe Thors Tårn, er det også Kunstfonden der har udpeget den entreprenør, der skal stå for projektet. Valget er faldet på murermester Kjeld Pedersen fra Lønstrup, der i efteråret 2019 stod i spidsen for det team, der med håndværksmæssig snilde og tungt maskineri flyttede Rubjerg Knude Fyr længere ind i landet.

- Kjeld Pedersen har bevist, at han for en meget billig penge kunne magte den vanskelige opgave at flytte et tårn uden at det tippede. I Høje Taastrup er opgaven endda lette, for her skal et tårn inklusive det cirkelformede og integrerede betonfundament tippes, uden at det flytter sig. Vi er meget tilfredse med, at vi skaber et nyt kunstværk på den københavnske vestegn til jyske håndværkerpriser, siger Sonia Schwalbe fra Statens Kunstfond.

Hun forklarer, at man skal være helt sikre på, at det øvrige arbejde på og omkring Sydtorvet er tilendebragt, før man kan tippe Thors Tårn. Og i 2026 er der 40-års jubilæum for indvielsen af Thors Tårn i den oprindelige udgave. Derfor ligger datoen for tipningen to år ude i fremtiden, nemlig onsdag den 1. april 2026, dagen før Skærtorsdag (Skær Thors Dag), hvor Kjeld Pedersen skal på ferie på Tenerife.

- Det bliver en kongedag, hvor vi igen håber på royal deltagelse ved ferniseringen af Høje Taastrups genopstandne store kunstværk og turist-attraktion, slutter borgmester Michael Ziegler.

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje