Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Presserum Nyheder og aktuelt I Høje-Taastrup Kommune sorteres der affald på livet løs

I Høje-Taastrup Kommune sorteres der affald på livet løs

Det går rigtig godt med at affaldssortere i de nyere affaldstyper, som siden 2022 har været obligatoriske i Danmark. Fra 2021 til 2022 er mængden af madaffald steget med 2000%, og den gode tendens fortsætter i 2023. ”Flot og glædeligt”, siger leder af Team Affald Sussi Jørgensen – hun håber, at den sidste affaldstype tekstilaffald, som introduceres 1. oktober, bliver taget lige så godt imod.    Siden det i 2022 blev obligatorisk at sortere affald i ti affaldstyper ved husstanden, er særligt mængden af madaffald i Høje-Taastrup Kommune eksploderet: I 2021 blev der indsamlet 112 tons madaffald – i 2022 var det 2291 tons, dvs. en stigning på 2000%.

Og det er ikke kun mængden af madaffald, der er steget - en anden nyere affaldstype, plast, har også lavet et hop fra 111 tons indsamlet til 739 tons.

Borgerne i kommunen har altså taget godt imod den nye praksis og har vist en imponerende vilje til at sortere. Leder af Team Affald Sussi Jørgensen glæder sig over de fine tal, og at tendensen ser ud til at fortsætte i 2023: ”Det første halve år er mængden af indsamlet madaffald steget med 20% sammenlignet med samme periode sidste år, så det bliver bare bedre og bedre”.  

Hun håber, at den sidste affaldstype, tekstilaffald, som introduceres 1. oktober, bliver taget lige så godt imod: “Står man med en gammel dyne, plettet og ødelagt tøj, en hullet sok eller ensom handske, så skal det blot puttes i én af de udleverede sække og stilles ved storskrald.”

Borgmester Michael Ziegler er også stolt af udviklingen: “Tallene taler for sig selv, og der er ingen tvivl om, at borgerne i Høje-Taastrup Kommune har været klar til at sortere mere og bedre.” 

Og skulle man være det mindste i tvivl, så nytter det at affaldssortere:

85% af madaffaldet i Høje-Taastrup Kommune genanvendes. Madaffaldet køres til et anlæg hvor det blendes og blandes med vand til en grød. Grøden fragtes videre til et biogasanlæg, hvor den blandes med gylle og forgasses.

Biogassen afsættes på naturgasnettet som et alternativ til det fossile brændstof naturgas, og den afgassede biomasse ender hos landmanden som naturgødning på markerne. Når man sorterer madaffald, er man altså med til at returnere vigtige næringsstoffer til naturen, samtidig med, at man skaber bæredygtig energi.

Tekstilaffaldet, der indsamles i Høje-Taastrup Kommune, bliver genanvendt til at skabe råmaterialer til forskellige industrier. Det udsorterede bomuld og akryl benyttes blandt andet til isolering i bilindustrien.  

Fakta:

Den 1. oktober 2023 begynder sortering af tekstilaffald. Fra 1. oktober sorteres tekstilaffald i udleverede sække og stilles til afhentning sammen med storskrald i villaområderne. Sækkene vil blive husstandsomdelt i uge 37 og 38. Ved etageejendomme uddeles sækkene i løbet af oktober til de affaldsansvarlige eller sammen med de beholdere, som anvendes til tekstilaffald.Kilde: Vestforbrænding

Hold dig orienteret om Høje-Taastrup Kommune

Rådhusstræde 1
2630 Taastrup

CVR: 1950 1817

Telefon: 43 59 10 00
Mail: kommune@htk.dk

Rådhusets åbningstider

Rådhusets lukkedage

Genveje